Snøskredvarsel for Svartisen mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Oppvarmingen fortsetter og det ventes naturlig utløste våte løssnø- og flakskred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmen fortsetter. Snødekket er gjennomfuktet mange steder og det ventes fortsatt naturlig utløste våte løssnøskred og flakskred. Vi er nå på dag 3 med sommervarme til fjelltoppnivå og forventer at skredaktiviteten begynner å avta. Det som imidlertid kompliserer forholdene i regionen er vedvarende svakt lag. Dersom varmen klarer å påvirke dette så kan det gå store eller svært store naturlig utløste skred. Det er imidlertid svært vanskelig å forutsi når og hvor de løsner, hold god avstand til utløpssoner for skred! Det er stor temperaturvariasjon gjennom døgnet, bruk dette aktivt når du planlegger tur.
Snøoverflata i høyden veksler mellom avblåst gammel skare og gamle fokksnøflak. I fjellsider som vender mot sola har snøoverflaten vært fuktig og våt og frosset til igjen på natta. I nordvendte sider som ikke har sett sola, består snødekket av gammel fokksnø som har kjent på milde dagtemperaturer. Opp til ca 600 moh er snøoverflata våt eller fuktig.
I høyfjellet kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim, sist observert ved Ørtfjellet i Rana 10 april. Rimet virker å være mest utbredt høyt til fjells og i østvendt terreng, mens kantkornet er observert i alle himmelretninger. Både rimlaget og kantkornlaget ligger i utgangspunktet under hard fokksnø.
Søndag er det observert skavelbrudd ved Rana. Lørdag er det observert noen våte løssnøskred ved Beiarn, i et østvendt brattheng
Det er observert flere store skavler ved Svartisen vest og det er grunn til å være obs på faren for skavlbrudd.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost i fjellet. Mer skyet mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / LURØY

Snø

18.04.2021 kl. 15:45

1056 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kenneth Lauvås
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kenneth Lauvås

Skredproblem

Våte løssnøskred Lett å løse ut 1 - Små S, SV

Skredhendelse

18. apr 15:45 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 1075 moh og sluttet på 1010 moh 5 cm høy og 7 m bred bruddkant Brattheng Strandtind toppheng Personutløst vått løssnøskred under nedkjøring i Strandtind toppheng. Sørvendt med mye temperaturpåvirkning. 8 grader temp på 1000m. 34 graders helning på stedet. Ca 5-6 cm bruddkant, 7-8 m bredde, skredet stoppet i heng etter 200m. Skikjører kjørte ut av skred mot venstre.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

8 °C

ObsID: 268350

Svartisen / RANA

Snø

18.04.2021 kl. 11:33

1026 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat I sørlig del av tegionen har det vært høy dagtemperatur og sterk solinnstråling siste par dager. Men i høyden her har ikke sola klart å påvirke snøverdlaten dypere enn de øverste 5-10 cm. Dette gjør at vsl ikke har blitt påvirket. Virker som om nattefrost og lav temperatur i høyden har hatt en stabiliserende effekt på snøpakken. Så akkurat nå virker det som om det må stor tillegslast til for å påvirke svake lag. Vedvarende svake lag hvor jeg gravde i dag, ligger godt beskyttet sv harde overliggende lag, og virker være vanskelig å påvirke. Overraskende lite fersk skredaktivitet i bratte solhellinger. På tur i går var jeg på en topp ute ved kysten (tomma) her var snøpakken gjennomfuktet og stabil opp til topps (923moh) Høye temperaturer og sterk solinnstråling vil kunne svekke bindinger i bratte solhellinger, og vi kan forvente naturlig utløste våte løssnøskred. Etterhvert som snøen blir fuktet vil det i høyden også kunne bli stor nok tillegslast til at vedvarende svake lag vil kunne påvirkes og det vil da kunne gå naturlig utløste flakskred. Varslet faregrad er for høy Her stemmer skredproblem veldig bra, men fg virker være høy her. Sol og temperatur har pr idag ikke klart å påvirke vedvarende svake lag med tilstrekkelig tilleggslast. Men pga stor region med lokale forskjeller er nok fg riktig satt

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 1000 moh

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Annet Fuktig Fra ca 600moh har det vært fuktig vindpakket hard snøoverflate. Opp til denne høyde smelteomvandla

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra V →

Tester

LBT@71cmQ2 Gikk til brudd i kant mellom skarelag. Måtte slå kraftig i siden på blokka

Snøprofil

1 cm 1F DF M, 1,5 cm P MFcr, 13 cm 1F-P RGwp D-M, 1 cm 1F FC 0 mm D-M, 1 cm P MFcr, 7 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 12 cm 1F-P RG D, 2 cm P MFcr, 16 cm 1F FC 2 mm D, 30 cm P MF 0 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 1 cm, -0,6 °C @ 5 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm

ObsID: 268141

Svartisen / RANA

Snø

18.04.2021 kl. 09:28

580 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra SØ ↖ Sol fra skyfri himmel, lite eller ingen vind fra DØ. En varmegrader v parkering. Det har ogsdå vært nattefrost i natt

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Over 500 moh Skavlbrudd i bratt leformasjon

ObsID: 268098

Svartisen / MELØY

Snø

17.04.2021 kl. 14:10

659 moh

lasorg@live.com (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  lasorg@live.com

Snødekke

0 cm nysnø Skare Tynn skare med myk snø under.

Vær

Ikke nedbør Lørdag fint vær med sol, tilnærmet ingen vind eller skydekke

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ett (1) Ø

ObsID: 268030

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

16.04.2021 kl. 13:38

45 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 2 °C Kilvika (0moh) kl 07:39

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 267832

Svartisen / BEIARN

Snø

16.04.2021 kl. 10:55

833 moh

Lhn (Ukjent)

Snødekke

Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nedbør 10% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@50cmQ2 Mye kraft. Brudd mellom to skarelag.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små Noen bratte heng. Ø. Mellom 1100 moh og 800 moh Enkelte naturlig utløste i bratte heng. Økende hyppig ila dagen med solinnstråling. Enkelte mindre løssnøskred høyere opp av eldre karakter.

Snøprofil

Snødybde 150 cm. 15-20 cm våt løssnø. Skarelag på 50 cm. Tykk isskare som var vanskelig å komme gjennom med spade på ca 1 meters dybde.

ObsID: 267862

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

16.04.2021 kl. 09:00

649 moh

Tjugen (Ukjent)

Notater

Varmt i fjellet i dag, kram snø opp til 600-700 meter. Ingen skredaktivitet observert. Økende "snøball rulling" utover dag med økende temperatur og sol. Skavelbrudd er aktuelle fare, svake lag lenger ned snødekke er også tilstede.

ObsID: 267877

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org