Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 14.01.2021

1
Liten
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse ligger på glatt skare. Det kan finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skaren.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak i høyden kan fortsatt være lett å løse ut. Vær varsom der fokksnøflakene ligger over glatt skare. Det kan være mulig å påvirke et vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skaren. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønn i snøen.
Snødekket over tregrensen er fremdeles tynt for årstiden og består stort sett av skare og fokksnø. Utbredelsen av fokksnøflak antas å være størst i vestlig terreng. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er avblåst. I lavlandet i ytre deler av regionen er det for det meste barmark.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
Tirsdag morgen var det lett til moderat snøfokk ved Rana.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

14.01.2021 kl. 11:59

611 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  I le områder ligger de snø utøver de bart. Tatt mot nordvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Dårlig med snø, stabilt. Det finnes flere svake lag. Trenger påfyll for økt skredfare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -6 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snø fall , vindstille å overskyer

Tester

LBT@21cm 4 klapp på toppen sank det sammen ner til rundt mf.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små V over 600 moh mindre områder i leheng (vestvendt) der det har samlats en del snø.

Notater

Der snødekket er veldig tynt, stor temperaturgradient - utvikling av begerkristaller.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Partier med myk snø der vinden ikke tatt alternativ lagt ifra seg snø. Snødybde varierer kraftig, stort sett lite snø, vindutsatte områder savner snø.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 2 cm F FC 1 mm D, 2 cm P MF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 28 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 80 cm P RG 1 mm D, 20 cm K MF 1 mm D -6,4 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -7,2 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 90 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,1 °C @ 120 cm, -1,8 °C @ 130 cm, -1,4 °C @ 140 cm, -1 °C @ 150 cm, -0,5 °C @ 160 cm Kantkornlag

ObsID: 249124

Svartisen / RANA

Snø

14.01.2021 kl. 08:21

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖ Ingen nedbør, litt vind fra Ø sektor, noen kuldegrader. Det har vært kaldt og klart vær gjennom natten også.

ObsID: 249049

Svartisen / RANA

Snø

12.01.2021 kl. 08:46

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -5 °C 6 m/s fra Ø ← 70% skyer Ingen nedbør, mye og tildels kraftig vind i kastene. Kuldegrader

Snødekke

Lett snøfokk Lett til moderat snøfokk over vei, observert på kjøretur til jobb. Hadde det vært mere snø tilgjengelig for transport hadde det nok vært kraftigere fokk i dag.

ObsID: 248672

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org