Snøskredvarsel for Svartisen søndag 10.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / LURØY

Snø

09.11.2019 kl. 18:49

19 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Vær

-6 °C 4 m/s Langvarig kulde

Snødekke

7 cm totalt Snøgrense på 0 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Mye overflate rim

Annet faretegn (spesifiser)

ObsID: 197944

Svartisen / BEIARN

Snø

08.11.2019 kl. 09:30

292 moh

Eirik rosdal (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løssnø ca 40 cm , noe mindre mengder snø har løsnet fra fjellside.

ObsID: 197897

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org