Snøskredvarsel for Salten fredag 19.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå leområder. Det er lett å løse ut store skred på vedvarende svake lag. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred på vedvarende svake lag av kantkorn og rim under den vindtransporterte snøen. Skredene kan bli store, og fjernutløsning er mulig. Der det finnes fersk vindtransportert snø kan det være svært lett å påvirke vedvarende svake lag. I lo-sider der snødekket er hardere er det vanskeligere å påvirke, men skred kan ikke utelukkes. Lokalt mye vind kan gi pålagring i leområder. Enkelte steder er det også mulig å løse ut skred i nedføyket løs nysnø. Husk at fravær av faretegn ikke betyr fravær av skredproblemet.
Sist uke kom det nysnø i regionen, på vind fra nordvest, som flyttet snøen inn i leområder. Kraftig vind fra sørøst de siste dagene har gitt nye leområder mot nord og vest. Snødekket er vindpåvirket i overflaten og består av vindtransportert snø av varierende hardhet. I enkelte skjermede områder kan det fortsatt være noe løs, ubunden snø. Rabber og utsatt terreng er avblåst.
Svake lag av rim og kantkorn under den siste nysnøen har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved den minste belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, men disse er mindre utviklet.
Mandag er det observert middels store skred i området Nattmålstuva, Eitråskartinden, Kvalhornet, Vassviktind, Valnesfjord og Kistrandtind.
Tirsdag er det kraftig snøfokk fra toppene og stor vindtransport av snø, både i høyfjellet og lavlandet. Onsdag er det observert drønn og sprekker som forplanter seg langt.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-21 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøstlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

19.02.2021 kl. 12:16

moh

DW (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DW
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DW

Vær

28 m/s fra SØ ↖ 30% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser godt med mye snø fortsatt tilgjengelig for transport

ObsID: 256540

Salten / FAUSKE

Snø

19.02.2021 kl. 10:05

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snødekket er nokså ujevnt fordelt, ser ut til å være godt sintret og kan vel antas å være temmelig hardt de fleste steder.

Snødekke

ObsID: 256494

Salten / FAUSKE

Snø

18.02.2021 kl. 15:31

310 moh

DW (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW Kommentar:  Undersida av blokka viser det svake laget som ECTP12 gikk på @65cm
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW Kommentar:  Laget bruddet gikk på
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW Kommentar:  Laget bruddet gikk på
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DW Kommentar:  Rask profil. Ikke undersøkt hvert lag videre. 20cm F, 30cm 4F, 15cm 1F, 2cm P, 5cm F, 2cm P, 6cm F.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTP11@65cmQ2 Middels

Snøprofil

ObsID: 256405

Salten / FAUSKE

Snø

17.02.2021 kl. 14:28

385 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøprofil på tvers av skytende sprekk. Brudd i lag med nedsnødd overflaterim.

Snøprofil

15 cm P RG 1 mm D, 15 cm 4F PP 3 mm D, 2,5 cm F SH 4 mm D, 2,5 cm K MF, 7 cm F DH 6 mm D, 3 cm K MF -13,8 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 45 cm Profil på tvers av skytende sprekk.

ObsID: 256118

Salten / FAUSKE

Snø

17.02.2021 kl. 13:51

464 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd med forplanting ved frigjøring, ECTPV@30. Glatt skare under svakt lag bestående av nedsnødd overflaterim.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i nedsnødde overflaterim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Skytende sprekk. Går via treet i forgrunnen og opp og langs toppen av henget bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket betydelig påvirket av vind, ikke minst over tregrensen. Miks av fokksnøflak og avblåste rabber.

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 0 m/s 20% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker skyter flere titalls meter. Går ned til lag med nedsnødd/nedføyket overflaterim.

Drønn i snøen Mektige drønn, forplanter seg langt.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vindpåvirket mange steder nå. Ferske flak har lagt seg i dette NV-vendte terrenget, både myke og harde. Over tregrensen er vindutsatt terreng mer avblåst og snøen enda mer ujevnt fordelt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Betydelig forplantingsevne i det svake laget, mulig å se for seg store skred.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tydelige faretegn, drønn og skytende sprekker ved belastning av nær sagt alle flak. Svakt lag av nedføyket overflaterim er særlig potent nå. Svært lett å løse ut store skred der fersk fokksnø har lagt seg oppå. Finner også skredproblemene nedføyket nysnø og kantkorn under skare, men disse er mindre utviklet og/eller utbredt som skredproblem. Skredproblemet vil kunne vedvare med fortsatt lave temperaturer. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTPV@14cmQ2 Dårlig Får brudd ved frigjøring også i nedføyket nysnø på tilnærmet samme gravepunkt.

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Brudd med forplantning i overflaterim, som ligger på glatt skare (Q1), ved frigjøring.

Snøprofil

13 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F PP/DF 2 mm D, 3 cm F SH 8 mm D, 4 cm K MF, 10 cm F DH 4 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F DH 5 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 256104

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 14:34

523 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Rabber tydligt avblåst mange steder

Faretegn

Drønn i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tiotal mindre og litt større som tidligere meldt inn

Snødekke

Lett snøfokk

Skredhendelse

16. feb 13:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst 5 m bred bruddkant Brattheng Litet heng fjernutløst av skiløper på ca 100m.

Ulykke/hendelse

Kjøring i <30 grader. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 255951

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 14:30

391 moh

DW (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  DW
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  DW

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ I denne SØ vendt fjellsida er det lite vind. Snøen ligger i fred her i skogen med lite eller ingen vindpåvirkning selv med tydelig tegn til sterk vind (>15-20m/s) i høyfjellet. Tyder på store lokale variasjoner.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye drønn i skogen. Forventet med dagens skredproblematikken. OBS: Fikk drønn flere ganger på samme sted(ene) etter flere runder opp samme spor. Tyder på flere reaktive svake lag i snøen som kan påvirkes av en skikjører med nok kraft. Stemmer også godt overens med dagens varslet skredproblematikken. Men man bør nok være obs på at det er ikke kun det øverste svake laget i snødekket som kan påvirkes og at det er også risiko for type "stepdown" skred, der et mindre skred i det øverste laget kan utløse svake lag lengere ned i snødekket og resultere i større skred. Usikker om dette stemmer også for forholdene over skogsgrensa.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

16. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små Naturlig eller muligens fjernutløst, antageligvis i går

ObsID: 255884

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 13:29

522 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Ingen spor i nærheten av skredet. Naturlig utløst.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredaktivitet

16. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ

ObsID: 255952

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 13:00

866 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -4 °C 16 m/s fra SØ ↖ Kraftig vind i høyden på Kvalhornet fra sø. Tydelig snøfokk på Kistrandfjellet og Mjønestindan også.

ObsID: 255901

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 12:00

445 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Se venstre for stav

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små tørre flakskred i østlige heng. Sett fra søndre nattmålstuva.

ObsID: 255836

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 11:43

606 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Fra toppen søndre sett mot vest er det observert eldre skredaktivitet. Vestvendt heng. Vanskelig å se på bilden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 1% skyer Pent vintervær. Vindstille under tregrensen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

61 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ over 300 moh Usikker på utbredelsen da jeg bare observert i sørvendt heng.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye potensial i snøen, da de ovre lagret ikke skaper noe flak er det liten sannsynlighet for større skred. Når vinden kommer er det en hel del tilgjengelig snø for transport. De ovre lagret forventes stabilisere seg, større flakdannelse og da blir de potential for propagering og større skred spesielt om de skjer ilag med pålagring. Skredfaren øker med vinden. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrade er riktigt.

Tester

LBT@20cmQ1 Bryter svært lett, sprakk å satt seg i bakkant lår jeg tog bort snø på begge kantene, ikke skjært i bakkant uten den sprakk selv.

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm D, 40 cm P FC 2 mm D -4,6 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm

ObsID: 255846

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 11:06

418 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot kistandryggen fra tur opp mot søndre/kvalhornet

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 400 moh I følge turfølge jeg møtte gikk det igår. Vurderes som mest sannsynlig. Observert på avstand.

ObsID: 255812

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 09:43

21 moh

DW (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DW
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DW
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  DW

Vær

Ikke nedbør -1 °C 15 m/s fra SØ ↖ Opphold og fint men blåser godt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport inn i nord/nordvest vendte sider der det er snø å flytte på. Både i høyfjellet og lavlandet.

ObsID: 255773

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 08:31

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tørt flakskred på Kvalhornet. I eller like ved normalruten opp/ned, rundt 30° til venstre i løsneområdet. Gikk i går.
ObsID: 255755

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 08:15

990 moh

Jolys (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jolys Kommentar:  Tatt fra nord.

Vær

Ikke nedbør Mye vind og transport av snø i fjellet. Lange "haler" med drivsnø fra toppene.

ObsID: 255753

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 07:43

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt igjen, 13 kuldegrader ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 255748

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org