Snøskredvarsel for Salten mandag 08.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske fokksnøflak vil legge seg på et svakt lag av overflaterim i områder som har vært skjermet for vind før snøfallet. En skiløper kan svært lett løse ut middels store skred. Fjernutløsning er mulig og enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Vedvarende svake lag dypere i snødekket kan påvirkes der flakene er tynne og/eller myke. I noen heng kan skredene bli store. Værprognosene er usikre. Skredfaren vil være størst der bygene treffer.
I områder skjermet fra vind de siste dagene består snøoverflaten av rim på hardt underlag. Noen steder har det kommet ett par cm nysnø oppå rimet. Ellers består snøoverflate av skare og hard fokksnø. Det er mest fokksnø i leheng mot vest og nord. Under skoggrensen er snødekket stort sett tynt, med begerkrystaller mot bakken.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under fokksnøen og i forbindelse med skarelag. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning.
Observasjoner fredag tyder på stor utbredelse av overflaterim. Søndag ble det observert ferske sprekker i Valnesfjorden.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær gir lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Svært usikker nedbørprognose. Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

08.02.2021 kl. 13:49

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Valnesfjord. Snør ganske tett nå.

Snødekke

ObsID: 254246

Salten / FAUSKE

Snø

07.02.2021 kl. 12:37

464 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, NV-vendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller (DH) i et av de vedvarende svake lagene. Her er det også noen store, furete krystaller DHla. 2 mm grid.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  NV-heng som har samlet fokksnø. Delvis skyet dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Delvis overskyet, delvis «underskyet», som andreas@nve ville ha sagt. Nysnø har lagt seg jevn i terrenget, også oppå terreng som var avblåst fra før.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Sprekk skyter i retning et heng. I mykt og tynt (men ikke ferskt) flak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Under et av skarelagene sitter det noen formidable lenker av begerkrystaller (DHch). Bryter lett under LBT. 2 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Blokk løsner ved frigjøring i dette laget med kantkorn (FC), drøyt 10 cm ned i profilen. 2 mm grid.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Nysnøpartikler (PPsd) delvis i ferd med å omdannes til overflaterim (SH). 2 mm grid.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Se vurdering.

Tester

LBT@20cmQ2 Brudd etter lett kakk. På undersiden av blokken som løsner, sitter et skarelag med heftige begerkrystaller i lenker (DHch).

ECTPV@11cm

Faretegn

Ferske sprekker

Vær

Ikke nedbør -7,9 °C 0 m/s 20% skyer Delvis overskyet, delvis «underskyet» som andreas@nve ville ha sagt. Ellers klart og tilnærmet vindstille.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Et dryss av nysnø har kommet siste to netter og lagt seg oppå hard og glatt skare/fokksnø (evt rett på terrenget). PP-stjerner på overflaten allerede i gang med å omvandles til overflaterim (se bilde).

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 2 cm F PP 3 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 4 cm F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F-4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 5 cm F DH/DHla 6 mm D, 2 cm K MFcr, 3 cm F DH 3 mm D, 8 cm K MF, 2 cm F FC 3 mm D -8,7 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Meget ustabilt snødekke på gravepunkt, her blinker omtrent alle varsellampene. Slike heng, som har samlet (også gamle) fokksnøflak, vil kunne være minelagte med vedvarende svake lag. Samtidig er utbredelsen av denne type flak høyst begrenset i en region som har sett lite snø. Faregrad lander følgelig mellom 1 og 3. Skredproblemene vil vedvare og kanskje utvides når det nå kommer mer snø. Varslet faregrad er riktig Skredproblemene er godt formulert i varselet.

ObsID: 254040

Salten / FAUSKE

Snø

07.02.2021 kl. 09:08

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Et bittelite dryss av nysnø andre natt på rad.

Snødekke

ObsID: 253993

Salten / FAUSKE

Snø

06.02.2021 kl. 11:07

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kommet et bitte lite dryss av nysnø gjennom natten.

Snødekke

ObsID: 253813

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2021 kl. 15:10

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Lite nytt å melde om snødekket.

Snødekke

ObsID: 253683

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2021 kl. 11:21

511 moh

kjus@nortind (***)

Snøprofil

2 cm F SH/PP 2 mm D, 3 cm K MFcr, 2 cm F-4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 10 cm 4F FC 4 mm, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F-P FC/MF 4 mm -8,3 °C @ 0 cm, -6 °C @ 5 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 15 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 25 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er lav skredfare i observert område. Etter flytur med helikopter igår, med landinger ved Klettkov og ved Lurfjelltind bekreftes beskjedne mengder med snø. Lite vindtransport observert. Overflaterim over alt. Flytur fra Bodø til Dønna på onsdag bekrefter svært lite snø i fjellet. Overflaterim og kantkorn under skare, gir svake lag dersom snøfall. Varslet faregrad er riktig Jeg tenker at FG kan oppleves som 1 slik situasjonen er nå da det er beskjeden vindtransport av snø, men det kan finnes enkelte heng med fokksnø på svake lag. Dette kan rettferdiggjøre en fortsatt FG2.

ObsID: 253676

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2021 kl. 11:19

476 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bildet viser SØ flanken på Nordre Nattmålstuva. Helt i ve kant av bildet skimtes Kvalhornet. Magert snødekke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Vind erosjon av snøoverflaten. Relativt porøst toppdekket mange steder, men stedvis også knallhardt (pencil hard fokksnø/vindpåvirket).
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er lite snø i fjellet og ingen ny vindtransport. Stor utbredelse av overflaterim.

Vær

Ikke nedbør -4,8 °C 2 m/s fra Ø ← 30% skyer Nydelig vær i fjellet. Lite vind på 500 moh og ingen indikasjon på særlig vind i høyden heller. De siste par døgn har vi hatt klarvær og kaldt (-10 grader i Bodø). Utpreget overflaterim dannelse i alle høyder.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på hardt underlag Tørr Snødekket er magert med omtrent ikke snø på 0 meter over havet til kanskje 20 cm over 400 meter. Stedvis er overflaten knallhard (pencil) fokksnø/vindpåvirket og stedvis er det bare "fos" av kantkornsnø. Overflaten bærer preg av vinderrosjon. Overflaten er dekket av rim av ulik størrelse. Fra 0,5 cm-3 cm.

Snøprofil

ObsID: 253668

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org