Snøskredvarsel for Salten torsdag 04.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag under fokksnøen. Vær varsom der fokksnøflakene er tynne/myke og det kan være lettere å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er knyttet til fokksnøflak som ligger over vedvarende svake lag. Skredproblemet er mest utbredt i nord- og vestvendte hellinger med fokksnø. Der flakene er tynne/myke, for eksempel i skoggrensa, kan det være lett å løse ut små skred. På høyfjellet er fokksnøen svært hard, og det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene. Husk at selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder kan det ligge betydelig med fokksnø. Andre steder er det tynt snødekke og avblåst. Ved kysten er det lite snø opptil skoggrensa.
Det er flere vedvarende svake kantkornlag i snødekket. Kantkorn og muligens rim rett under den siste fokksnøen er mest aktuelt og lettest å påvirke. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket i forbindelse med skarelag. I bunnen av snødekket er det begerkrystaller.
Det er observert et størrelse 3 skred i nordvendt fjellside i Skoffedalen øst for Fauske søndag 31.1.
Det er i helga observert overflaterim på hardt underlag. Brudd i kantkorn forplanter seg lett.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-19 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

03.02.2021 kl. 16:00

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av tynt fokksnøflak på flatmark ved havnivå, Valnesfjord. Heftige begerkrystaller, her er både store furete krystaller (DHla) og lange lenker (DHch). Omtrent samme bindinger som knekkebrødsmuler. Plate med 2 mm grid for referanse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av tynt fokksnøflak på flatmark ved havnivå, Valnesfjord. Heftige begerkrystaller, her er både store furete krystaller (DHla) og lange lenker (DHch). Omtrent samme bindinger som knekkebrødsmuler. Platen med 2 mm grid for referanse.

Snødekke

ObsID: 253384

Salten / FAUSKE

Snø

03.02.2021 kl. 10:00

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Ingen større synlige endringer i snødekket. -13.5 grader ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 253284

Salten / FAUSKE

Snø

01.02.2021 kl. 10:27

370 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Stabilitetstest ved tregrensen, Østerkløftfjellet. Brudd med forplantning ved frigjøring -- ECTPV. Høyre del av bruddflaten kostet lett for å vise at det ligger en glatt og potent glideflate under det vedvarende svake laget. Blokka som løsnet ligger oppå til høyre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Krystallene i bruddflaten etter ECTPV. Angitt til kantkorn FC, sekundært begerkrystaller DH. 2 mm grid.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke på motsatt side av dalen, hvor terrenget vender mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke rundt tregrensen, Østerkløftfjellet. Her har vinden tatt godt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av bokk som løsner ved frigjøring i stabilitetstest. Skjøre kantkrystaller og begerkrystaller i bruddflaten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fasetterte krystaller overalt. I overflaten (som rim), ved bakken (som begerkrystaller) og i ulike lag i snødekket (primært som kantkorn).
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Store furete krystaller DHIa ved bakken under tregrensen. 2 mm grid.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der hvor det er snø, finnes det også vedvarende svake lag. Ferdsel på sammenhengende snødekke i skredterreng fordrer nøye vurderinger av snødekket. Overliggende flak er generelt hardt og av varierende tykkelse. Der hvor flakene er myke og/eller tynne, er det mulig å (fjern-)utløse større skred, da brudd forplanter seg godt. Samtidig er det mye terreng som knapt har snø og der er skredproblemene naturlig nok mindre relevant. Fortsatt kulde gjør at skredproblemene trolig vil vedvare og at det fortsatt må utvises forsiktighet på sammenhengende snø i skredterreng. Varslet faregrad er riktig Fornuftig å holde på faregrad 2.

Vær

Ikke nedbør -10,6 °C 20% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Snøen ujevnt fordelt i terrenget. Under tregrensen stort sett tynt snødekke med overflaterim SH i toppen og godt utviklede begerkrystaller DH mot bakken, med skare imellom. Selv lav vegetasjon kan stikke opp. Høyere opp er vindutsatt terreng helt avblåst, og snø med en viss dybde ligger samlet i små og store leheng. Hul lyd under fokksnøflakene.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Store begerkrystaller ved bakken. Brudd går først i kantkorn lenger opp i profilen.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tester

LBT@48cmQ2 Lett klapp gir brudd i begerkrystaller nær bakken.

ECTPV@27cm Dårlig Bryter ved frigjøring i kantkorn/begerkrystaller under porøs skare. Dette laget med kantkorn/begerkrystaller ligger på en potent glideflate.

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm D, 19 cm P RG 1 mm D, 2,5 cm F FC 1 mm D, 0,5 cm P MFcr Porøs skare med relativt dårlige bindinger., 3,5 cm F FC 1 mm D, 0,5 cm P MFcr Porøs skare med relativt dårlige bindinger., 3 cm F FC/DH 3 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 10 cm K-I MF, 5 cm F DH 4 mm D Vegetasjon stikker delvis opp gjennom underliggende is/skare og inn i dette laget., 10 cm K MF -11,5 °C @ 0 cm, -12,8 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil i tregrensen, Østerkløftfjellet.

ObsID: 252968

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org