Snøskredvarsel for Salten tirsdag 19.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå områder hvor det ligger fokksnøflak over vedvarende svake lag. Ta konservative rutevalg og hold god avstand til bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svakt lag av kantkorn utgjør skredproblemet. Kantkornlaget ligger mellom fokksnø og skare og er lett å løse ut i noen heng, skred kan bli store (str 3). Kantkornlaget er lettest å påvirke der fokksnølaget er mykt og tynt, samt rundt skoggrensa. Vær svært konservativ i rutevalg, og hold god avstand til bratt terreng. Vindøkning kan føre til små ferske fokksnøflak sent på dagen.
Snøoverflaten er påvirket av vind, med fokksnø av varierende hardhet. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til mildværsskaren fra februar. I skogen og i skjermede formasjoner kan det finnes områder med løs snø.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget går lett til brudd og har god bruddforplantningsevne. I øvre deler av det gamle snødekket er det utviklet kantkorn, men det ligger under bærende skare.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

19.03.2019 kl. 14:15

395 moh

kjus@nortind (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren knytter seg til le heng med fokksnø over kantkorn. Erfarer ingen utpreget forplantningsevne. Varslet faregrad er for høy Min vurdering av faregrad er basert på observasjoner i Valnesfjord.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Varierende snødekke. Flete steder er det nå bare rabber. Ellers steder med eksponert skare.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 90% skyer Stille vær. Flatt lys.

ObsID: 187108

Salten / FAUSKE

Snø

19.03.2019 kl. 14:07

392 moh

kjus@nortind (***)

Tester

ECTN22@20cmQ2

ObsID: 187099

Salten / FAUSKE

Snø

19.03.2019 kl. 13:29

407 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng

Tester

ECTN12@10cmQ2

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 187084

Salten / FAUSKE

Snø

19.03.2019 kl. 11:44

642 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot sørøst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Temperatur profil. For snøprofil se snødekke kun beskrevet i ord.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Fokksnøpakke etter lilla blokk test bryter med mye kraft straks over skare, ikke glatt brudd. Inge indikasjoner på dårlig binding i fokksnøen
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Fokksnø i skispår
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot sør
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Snødekket over 600moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er stabilt og relativt homogent små variasjoner. Det ventes mildvær og regn de fra imorgen og ut uken. Når og om snøen blir vått førendres situasjonen stort, skredfaren øker. Da det på mange plasser i regionene er observert kantkorn med propagering i lagret er det potensial for utløsning av skred da snødekket over kantkornen blir tyngre(vannpåvirket) og derav løser ut skred. Varslet faregrad er riktig Skredfarevurderingen min på 2 gjelder der kantkorn ikke er funnet. Ved vedvarende svakt lag av kantkorn er varslet faregrad riktig.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Ved 600 moh gikk overflaten fra skare/ vindpakket hard til noe mykere vibdpakket Ved observasjonpunkten er det 80 cm fokksnø/smeltomvandlet innen skare. Hardheten på snøen varierer fra 4F i topp til P ned mot skare. Ikke funnet noe kantkorn over skare. Sør-sørøstvendt heng. Skare med noe lommer av mindre hard snø, fra P til K i hardhet. På dybde 120 m is, antar at det er et islager på terrenget.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 1 m/s 95% skyer Overskyer, sola orker nesten igjennom skydekket. Temp. -4.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Dette gjelder i de heng der kantkorn ikke er tilstede.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

ObsID: 187061

Salten / FAUSKE

Snø

19.03.2019 kl. 11:30

421 moh

LeneP@forsvaret (***)

Tester

ECTN12@10cmQ2

CTM11@10cmQ2

ObsID: 187113

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

19.03.2019 kl. 05:34

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186985

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

18.03.2019 kl. 05:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186824

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

17.03.2019 kl. 05:28

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186641

Salten / FAUSKE

Snø

16.03.2019 kl. 12:18

510 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar

Vær

-2 °C 3 m/s 5% skyer

Notater

Skred i sør øst vendt skråning. Sannsynlig naturlig utløst. En dag siden.

ObsID: 186536

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org