Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store variasjoner i regionen både mtp snømengde og snøskredfare. Det gjeldene skredproblemet er fokksnøflak i leheng. I ytre deler av regionen vil disse ha stabilisert seg relativt godt, men innover i regionen tar det lengre tid for fokksnøen å stabilisere seg pga kaldere temperaturer, og skredfaren her er høyere. Observasjoner fra naboregioner viser at svakt lag av kantkorn under fokksnøen kan være et begynnende problem. Vi kan ikke utelukke dette også i denne regionen. Når dette laget er godt nok utviklet til å være et gjeldene problem vil skredfaren øke, og det vil være lett å løse ut skred. Med kaldt og klart vær ligger forholdene til rette for oppbygging av svake lag. Følg med på oppdatert varsel i morgen søndag.
Over skoggrensa er snøoverflaten preget av fokksnøflak og avblåste områder med både skare og bare rabber. I godt beskytta leområder kan det fortsatt finnes ubunden snø, men stort sette er det lite løs snø over tregrensa. Ellers er det eldre snødekket preget av tidligere mildvær og er gjennomfuktet og stabilt opp til 7-800 moh.
Innover i regionen er det observert begynnende kantkornutvikling under skarelaget fra sist mildvær, men det utgjør enda ikke noe eget problem.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms

Snø

14.12.2019 kl. 12:38

450 moh

Birke (Ukjent)

Tester

ECTX God Ingenting skjer de første 30 slagene. På det 32 slaget gikk hele blokken 45cm med Q2.

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 85% skyer

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk

ObsID: 202045

Sør-Troms

Snø

14.12.2019 kl. 12:08

774 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø på dette fjellet. Midlværet tidligere i uken gått opp til ca 550moh. Videre opp er det tør snø til bakken. finner ikke kantkorn over 550moh. Denne ble mest sannsynlig borte med mildværet før polart lavtrykk forgie helg. Finner rester etter nedføyka nysnø, men er godt sintret med resten av snøpakken Utsikten i været er vedvarende klart og kaldt. Dette vil gi gode forhold for groing av kantkorn i laget med nedføyka nysnø som er noe løsere en resten av snøpakken. Klare ikke å finne påbegynning av dette idag, men er noe vi må holde et øye med utover dagene. Varslet faregrad er for høy Ref vår samtale idag, jeg tror det er rett slik som du legger opp varslet framover. så må vi holde ett godt øye med hva som skjer med snøpakken framover neste uke. Tror med den værmeldingen så vil vi ha en oppblomstring av kantkorn i snøpakken her ute med kysten også

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SV ↗ 10% skyer Kaldt fint vintervær. Vind som drar litt snø

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 202039

Sør-Troms

Snø

14.12.2019 kl. 10:58

402 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

ObsID: 202026

Sør-Troms / Snaufjellet

Snø

13.12.2019 kl. 11:57

698 moh

HåvardKreyHansen (Ukjent)

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Relativt tørr snø fra ca 200 moh. vindpåvirket snødekke over skogrensa. Vindpakket snø som hviler på is/skarelag. Varierende hardhet. Enkelte søkk med tørr løssnø. Isete skare på toppene.

ObsID: 201964

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org