Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 06.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsom i leområder hvor fokksnø kan ligger opp på vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er omtrent uendret med stabil vær, lite vind og kulde. Noen steder kan fokksnø fra de siste dagene ligger oppå et svakt lag med kantkorn. Det kan være vanskelig å vite hvor skredproblemet er, men det er generelt de steder hvor fokksnø er tynt eller myk at skred forventes. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønnelyder som er tegn på at du påvirker det svake lag. Mange steder er det lite snø, noe som begrense forventet skredstørrelse til små skred, mens i lesiden høyere til fjells kan enkelte mellom store skred forekommer. Husk også at konsekvenser av små skred kan bli mer alvorlig pga. oppstikkende steiner.
Over skoggrensen er snøoverflaten preget av vind fra sørøst de siste dagene. Det er generelt fokksnøflak av varierende hardhet. I beskyttet terreng formasjoner høyt til fjells og generelt under skoggrensen er nysnøen løs og ligger rett på bakken uten noe særlig "såle".
Det er observert et lag med kantkorn snø under fokksnøen og rundt skarelag lengre ned i snødekket. Dette svake lag er mest utviklet der snødekket er tynt og generelt i områder høyt til fjells og i indre strøk hvor temperaturen har vært lavere. Det er også tidligere blitt observert overflaterim, men fravær av observasjoner skaper usikkerhet rundt hvorvidt dette laget har blitt ødelagt av vinden eller om det stedvis ligger nedføyket.
Det er observert ett mellom store naturlig utløste skred på sør siden av Storlitinden nært Harstad. Dette har troligvis gått i forbindelse med pålagring av fokksnø i midten av forrige uke.
På lørdag er det obervert skytende sprekker i rundt skoggrensen der hvor tynn fokksnø flak ligger på kantkorn. Snødekket er fortsatt svært tynt og det er mye oppstikkende steiner.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-22 °C til -10 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-23 °C til -11 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Harstad

Snø

05.12.2021 kl. 13:12

520 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Flott og kaldt vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser vindtegn og kvister fra sterk S og V vind tidligere i uka. Ca 100 m under tregrensa, bildet er tatt mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser små kantkorn i bunnen av snøpakken. SØ helning, 500 moh
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser lettbunden snø (på åpne områder) under tregrensa. Kulden holder på å omvandle denne snøen til kantkorn (resirkulert pudder). Avblåst over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet tatt mot NV. Viser avblåste sørlige sider etter sterk vind tidligere i uken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snøen fra tidligere denne uka ligger som en variasjon av ubunden snø og kantkorn (resirkulert pudder) under tregrensa. Sterk vind fra sør og vestlige vindretninger har banket snødekket hardt fra ca 300 moh, man finner tydelige vindtegn i snøen 100 m før tregrensa. Det meste av snø over tregrensa er blåst over i lesider på nordlige himmelretninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 400 moh Lite snø isolerer dette skredproblemet til lommer og forsenkninger i terrenget. Da dagens tur kun var i Sørlige helning er kan jeg ikke uttale meg om omfanget utover dette. Følger opp videre utover uka

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra SV ↗

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Første tur denne sesongen. Kun vært i S-lige sider i dag. Ikke hatt oversikt over N. Følger opp situasjonen videre utover uka.

Snøprofil

25 cm 1F/P RG 1 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 7 cm 4F/F FC/FC 1 mm/1 mm D Nedre del Profil i SØ helning, 500 moh på vindpskker hard snø.

ObsID: 279345

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

05.12.2021 kl. 11:39

537 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  fred@obskorps

Skredaktivitet

5. des. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh

ObsID: 279310

Sør-Troms / Salangen

Snø

05.12.2021 kl. 11:25

489 moh

juha.lipponen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  juha.lipponen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  juha.lipponen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  juha.lipponen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  juha.lipponen Kommentar:  Low density layers approximately at 40, 50 and 70 cm.

Skredaktivitet

5. des. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N, NØ. Under 500 moh Human triggered hard slab avalanche, triggered on bootback. Generally terrain had 20-30 cm dry soft snow over bare ground, with occasional wind-hardened slabs. Size about 15 m wide, 30 m long. Thickness about 40 cm. Angle about 35 degrees. The gliding surface was hard snow. Several wind-hardened layers could be identified in the snowpack.

ObsID: 279362

Sør-Troms / Lavangen

Snø

04.12.2021 kl. 15:45

238 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fokksnø over kantkorn.

Notater

Var retur fra klatretur i henrikafossen. Generelt tynt snødekke her, men fikk sprekker og utløsning på kk alle stedene vinden har dannet flak

ObsID: 279267

Sør-Troms / Lavangen

Snø

04.12.2021 kl. 11:32

697 moh

juha.lipponen (Ukjent)

Notater

Did the Spanstinden standard route on skis & splitboards. No signs of snow instability.

ObsID: 279365

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org