Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 21.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak fra onsdag og tidligere i uken ligger på vedvarende svake lag av kantkorn og rim. Det er generelt lite snø i fjellet, men stedvis kan flaket over de svake lagene være akkurat så mykt og akkurat så tykt at du som skikjører lett kan løse ut skred. Middels store skred er sjelden, men ikke umulig på de mest snørike stedene.
Det er generelt lite snø i fjellet, men før helgen kom det 10-15 cm som bedret forholdene noe. Snøoverflaten består nå mange steder av litt nysnø eller ferske flak av varierende tykkelse som ligger over skare eller hardere fokksnø. Før den siste runden med vind fra sørøst, ble det observert overflaterim i overflaten i flere høyder. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett ingen såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning.
Det blir rundt i regionen registrert mye drønn i snødekket, senest mandag på Spanstinden i Lavangen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-19 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-19 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Sterkest vind i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

20.01.2021 kl. 07:35

227 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). SØ vind, noe snøfokk over kaperskaret.. FV7862 Kaperdalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økning Ø/SØ vind utover ettermiddagen i morgen. .

Vær

Ikke nedbør -6 °C Krokelvdalen (100moh) kl 07:36 Snøfokk siste 6 timer. Værobservasjon fra Krokelvdalen (100 moh) kl 07:37 Ingen, -6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 250948

Sør-Troms / Harstad

Snø

19.01.2021 kl. 21:28

214 moh

Snowman (Ukjent)

Snødekke

14 minusgrader og mye overflaterim. Hvis dette vedvarer kan det bli skummelt om det dumper sne i fremtiden.

ObsID: 250914

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org