Snøskredvarsel for Romsdal fredag 26.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

26.11.2021 kl. 11:25

943 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  2 str 2 og 1 str 1 som nesten henger sammen. Må ha gått helt i slutten av siste snøbyge i går kveld eller i natt. Leområde som ligger svært utsatt til for nordvesten.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ser stort ut, men det er relativt lite snø i skredmassene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  I skogen 50-70 cm snø, men lite eller ingen såle.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Over skoggrensen godt med snø (ca 150 cm) og god såle her i sider som har samlet snø i hele høst. Rygger og kuler har fortsatt lite snø og begrenset såle.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinteren kom plutselig her og situasjonen fremstår som en normal vintertilstnd. I høyden er det mange steder en solid såle med 30-40 cm løssnø over. Rygger og kuler har begrenset såle.

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 10 cm nysnø nede ved fjorden i dag. Raskt økende med høyden til ca 40 cm løs snø fra de siste dagene.

Skredaktivitet

26. nov. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh

Snøprofil

35 cm F/4F PP/DF D, 1 cm P MFcr D, 10 cm 4F MF M, 5 cm 1F MF D, 30 cm 1F RG D, 50 cm 1F MF Sørvendt konkav side.

ObsID: 278310

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org