Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 13.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ligge ustabile fokksnøflak på vedvarande svakt lag av kantkorn i alle himmelretningar. Der snøen ligg ubunden er skredfaren lågare. Ein lyt framleis også vere merksam på svakt kantkornlag djupare i snødekket, men dette er vanskeleg å påverke.
Snøoverflata består av fokksnøflak av ulik hardleik der vinden har tatt, mens det i skjerma områder ligg ubunden snø. Kaldt og stabilt vêr har danna kantkorn i overflata mange stadar.
Det er no to svake lag av betydning. Eit kantkornlag i overflata som stadvis er dekka av innblesen fokksnø og er det mest kritiske. Og eit kantkornlag djupare i snødekket som no er vanskeleg å påvirke. Dette er mest framtredande rundt skoggrensa opp til ca 800 moh. I skjerma formasjonar kan kantkorn finnast til fjelltopphøgde.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-21 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-21 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Molde

Snø

13.02.2021 kl. 15:23

966 moh

BjørnM (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  BjørnM Kommentar:  Spor viser at skikjører løste ut skredet. Da det ikkje var muleg å sjå spor ut av raset, varsla folk i bygda 113. Det vart slått full alarm med helikopter og ambulanse . Heldigvis fekk bygdafolk ganske raskt kontakt med vedkomande som hadde trigga raset. Han vart heldigvis ikkje tatt og kom seg ut av skredområdet på eiga hand. Dermed kunne også redningsaksjonen avblåses. Heldigvis!
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  BjørnM

Skredhendelse

13. feb 15:23 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 888 moh Brattheng Jamtetind i Eresfjord. Spor viser at skikjører løste ut skredet. Da det ikkje var muleg å sjå spor ut av raset, varsla folk i bygda 113. Det vart slått full alarm med helikopter og ambulanse . Heldigvis fekk bygdafolk ganske raskt kontakt med vedkomande som hadde trigga raset. Han vart heldigvis ikkje tatt og kom seg ut av skredområdet på eiga hand. Dermed kunne også redningsaksjonen avblåses. Heldigvis!

ObsID: 255249

Romsdal / Hustadvika

Snø

13.02.2021 kl. 14:23

341 moh

Lonar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Lonar

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst

ObsID: 255288

Romsdal / Molde

Snø

13.02.2021 kl. 13:36

1581 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Økende vind og litt føyke på toppen no. En del løs snø tilgjengelig for transport. Veksling mellom løs snø og fokksnøflak av varierende hardhet og tjukkelse over løs snø. Høyere på fjellet fant jeg fasettert snø, under et skarelag på ca 30cm dybde. Dette fant jeg ikke lavere ( ca 1000moh). Snøprofil kommer senere i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Fant tydelige fasetter/ kantkorn under skarelag på ca 25cm. På denne plassen var skarelaget relativt tynt, og jeg klarte å påvirke svakt lag under. Viser at problemet fremdeles er tilstede og må hensyntas, selv om det er vanskelig å finne. Fikk ikke sjekket egenskaper og bruddforplantning på teststedet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små

Tester

LBT@20cmQ2 Gikk under skarelaget, tydelige fasetter i et tynt løsere lag. Krevde en solid klapp.

CTE2@5cmQ2 Middels Bryter i løssnøen under fokksnøflaket. Fikk ikke brudd i lavere lag.

Snøprofil

5 cm 1F RG, 10 cm F DF 1 mm, 5 cm P RG, 1 cm 1F FC 2 mm, 20 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255150

Romsdal / Hustadvika

Snø

13.02.2021 kl. 11:51

662 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 255113

Romsdal / Hustadvika

Snø

13.02.2021 kl. 10:43

310 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

ObsID: 255094

Romsdal / GJEMNES

Snø

12.02.2021 kl. 12:07

668 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Stedvis løs snø også på ryggene. Tatt mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Varierende grad av vindpåvirkning på ryggen. Tatt mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Første gravepunkt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Første gravepunkt Blokktest her ga brudd i dypt kantkornlag på første klask. Men ECT ga ikke utslag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Andre gravepunkt
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Andre gravepunkt

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Dryss av lett tørr nysnø på toppen fra siste snøfall uten bind. Også denne siste snøen har 'kantet' seg mange steder. Ligger nesten urørt også oppe på ryggen. Snølaget under det siste drysset er preget av at vinden har tatt fra skoggrensa og opp i varierende grad. Ned mot gammel snø/bakken er det et tydelig lag med løs kantkornet snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Skal nok mye til å løse ut men har man uflaks kan skredet bli stort.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Fant det ikke i dag men antar det stedvis kan ligge lommer av fokksnø på nedføyket kantkornet snø som kan være lett å løse ut. Hovedinntrykket her i dag var lite spenninger i nysnøen men med det været vi har hatt er det trolig store lokale variasjoner.

Tester

ECTN Samme resultat i begge gravepunkter. ECT ga ingen propagering men ved stor belastning med spaden løsner det mot gammel snø/bakken i det forventede kantkornlaget. Q3

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Så ett skred på lang avstand i svært bratt østhelling. Trolig ikke helt ferskt. Ellers ingen faretegn eller tegn på særlig spenninger i snøen der jeg gikk, fikk dekket alle himmelretninger med unntak av vest.

Skredfarevurdering

2 Moderat En litt 'ekkel' faregrad 2, med få faretegn og fint skiføre men der worst case scenario ikke kan utelukkes når man planlegger tur. Skal mye til for å løse ut store skred men det er mulig. Antar det er store lokale variasjoner i hvor lett det er å løse ut litt mindre (men store nok) skred. Vind vil raskt øke skredfaren hvis den flytter snø. Det kalde været gjør at svake lag bare blir mer ustabile. Kan ikke uttale meg om indre deler av regionen men inntrykket her i ytre er fg2.

Vær

Ikke nedbør -17 °C fra SV ↗ Pent kaldt vær. Trekk fra sv på ryggen men ikke nok til å flytte på snøen.

Snøprofil

3 cm F DF, 20 cm 4F RGxf, 50 cm 1F RGxf 0 mm, 20 cm P FC 0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm, 20 cm K MF første gravepunkt

ObsID: 254927

Romsdal / RAUMA

Snø

11.02.2021 kl. 15:42

943 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørover . Gamle vindtegn her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Molde og ytre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Begynner å bli oppkjørt her.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra Ø/NØ på ca 950
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  130 cm snø her.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fokksnøen her var smuldrete og porøs , så ingen forplanting der jeg gikk .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordover
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Snøoverflate er kald !
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Pinner og nåler kantkorn som det svake laget.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate (noen få cm snø fra natt til onsdag) er på god veg til å bli overflatekantkorn. Også "mye tørr kantkorn-løssnø" der vinden ikke har tatt, men innsynking med ski stort sett maks 15cm. Nesten ikke vind idag , bare littegrann på ryggen . Generelt sett ganske lite snø , men formasjoner som samler snø har over 1 meter. Steinete på rygger og kuler .

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Kunne også vært "få bratte heng" . Kanskje også mest stor 1 skred . En finner det gamle kantkorn-problemet eller laget også men klarte ikke påvirke det der jeg gravde da det var over 1 m snø.

Tester

LBT@15cmQ2 Nedføyket kantkorn (eller kantkorn under fokksnø) svikter med middels tilleggslast.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke noe spesielt i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og pent vintervær idag på torsdag. Ingen vindtransport og føyk å se . Snødekke er kald og virker spenningsløs , fokksnøen fra forrige helg eller tidligere i uke er smuldrete . Det er kanskje mulig å løse ut str 2 skred i få eller noen bratte heng der vindpåvirket snø over kantkornlaget . Men kanskje mer sannsynlig med str 1 skred . Hvis mer vind så er det en del løs snø tilgjengelig for vinden. Og da kan flakene bli liggende på enda et nytt lag av kantkorn. Uansett så er problemet kantkorn . Holder seg. Varslet faregrad er for høy Ble ikke noe særlig vind her.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred å se.

Snøprofil

4 cm F- DFdc/RGxf D Kaldt !, 10 cm 1F RGxf/RGlr D Porøs og smuldrete, 30 cm F/1F FC/RGxf 2 mm D Øvre del Svikter øverst med middels tilleggslast, Q2, 10 cm P- RG/RGxf D, 20 cm 4F+/1F+ RGxf/FC D, 5 cm 4F FC 2 mm D Det gamle kantkorn-laget, 50 cm P- MFcr/FC D Smuldrete -14 °C @ 0 cm, -21,2 °C @ 2 cm, -16 °C @ 15 cm, -11 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -6 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 75 cm, -3 °C @ 90 cm Fra ca 950 Øst/nordøst liten kant med litt vindpåvirket snø.

ObsID: 254776

Romsdal / RAUMA

Snø

11.02.2021 kl. 13:55

549 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s 1% skyer Kaldt og fint i dag på torsdag. Kan ikke se føyk foreløpig. Noen få cm snø fra natt til onsdag ligger pent og pyntelig i overflaten og omdanner til kantkorn. -13'c i snøoverflaten her. Har letet etter drønn men ikke fått noe.

ObsID: 254712

Romsdal / Molde

Snø

11.02.2021 kl. 13:29

1366 moh

Krogvig (Ukjent)

Skredhendelse

11. feb 13:29 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst Skredet startet på 1369 moh og sluttet på 1287 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 25 cm høy og 40 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Flaksred av hardpakket fokksnø fjernutløst på vei opp til Klauva. Ingen ble tatt med massene nedover. Ca 25cm bruddkant. Nord-Øst retning, ca 35 grader bratt og 200m lengde

ObsID: 254872

Romsdal / RAUMA

Snø

11.02.2021 kl. 13:23

1113 moh

Kjetil@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@nortind

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) I sørsiden av Skarven var det en liten tynn snerk der sola har fått virke.

Vær

Vindstille. Den friske brisen som var meldt i fjellværet var ikke tilstede her vi var på tur.

ObsID: 254700

Romsdal / Molde

Snø

11.02.2021 kl. 13:00

538 moh

aen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindpakk over tregrensa . Dominerende fra øst. Ett dryss på 2-3 cm natt til i går

Tester

LBT@53cmQ3 Det krevde mye kraft, og bruddet er veldig ujevnt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s fra Ø ← Stabilt kaldt ver. Litt nysnø 1 dag siden

Snøprofil

2 cm 4F DF, 4 cm 4F FC 0 mm, 33 cm 1F RG 0 mm, 30 cm P RG 0 mm, 10 cm 4F FC 2 mm

ObsID: 254731

Romsdal / Hustadvika

Snø

11.02.2021 kl. 09:57

825 moh

ØyvindD (Ukjent)

Notater

Kantkorn under fokksnølaget

ObsID: 254632

Romsdal / Molde

Snø

10.02.2021 kl. 15:01

295 moh

Frode (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode

Snødekke

60 cm totalt Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredproblem

Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. NV

Tester

LBT@60cmQ2 Løsnet ved frigjøring på kantkornlag ved bakken.

Skredfarevurdering

2 Moderat Initierer lett men ingen forplantning.

Vær

-5 °C 0 m/s

Snøprofil

4 cm F PP, 50 cm 4F RG, 5 cm F FC 1 mm

ObsID: 254533

Romsdal / RAUMA

Snø

10.02.2021 kl. 13:25

34 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  5 cm nysnø oppå store rimkrystaller her ved fjorden.

Snødekke

5 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 50% skyer Komt 5 cm tørr og luftig nysnø her ved Isfjorden . Fortsatt kald værtype men ikke helt så kaldt som i går og før det. Kan ikke se føyk , men ser ikke alt heller.

ObsID: 254512

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org