Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 21.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under den ferske fokksnøen ligger det vedvarende svake lag av kantkorn og rim som det kan være lett å løse ut skred i. Det er generelt lite snø i fjellet, men stedvis kan flaket over de svake lagene være akkurat så mykt og tykt at du som skikjører lett kan løse ut skred. Middels store skred er sjelden, men ikke umulig på de mest snørike stedene.
Det er generelt lite snø for årstiden. Det er mest snø inn mot grensetraktene. Snøoverflaten består nå mange steder av noen cm løs, ubunden snø og ferske flak som ligger over skare eller hard fokksnø. I isolerte leområder kan det også finnes mykere fokksnøflak under nysnøen. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett ingen såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skaren og under fokksnøen. Det er også observert overflaterim i vindbeskyttede områder tidligere i uken før den siste runden med sørøstlig vind.
Observasjon fra Bjørnfjell på tirsdag viser at det er lett å løse ut små skred i den ferske fokksnøen siden den ligger over vedvarende svakt lag av kantkorn.
Oppholdsvær.
Stiv kuling fra sørøst.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Liten storm fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

19.01.2021 kl. 12:00

699 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fersk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig vindpreget etter kuling fra Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Små lommer med fersk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  kantkorn under skare er stor og lett gjenkjennbare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser S vendt fjellside i indrestrøk. Etter vind fra Ø sektor er innsamling av fokksnø størst i leheng vendt mot V.

Skredaktivitet

19. jan. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SV, V Str.1 flak utløste med liten tilleggsbelastning. Svaklag er små kantkorn krystall (~1mm) under fokksnø.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Relativt lite snø for årstiden. Mest i indrestrøk mot grensen med sverige. For 4-5 dager siden kom det ca. 10-15cm nysnø her i indrestrøk. Økende østlig vind siste døgn har ført til innsamling av fokksnø i vest vendt leheng. Det gamle snødekke består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn. Enkelte isolert område er det også observert et tynn lag med kantkorn opp på skare (se vedlagt profil), utbredelse av dette problem er noe diffus.

Skredfarevurdering

2 Moderat Spesielt situasjon i Ofoten. Det er generelt svært lite snø. Og de fleste populær skifjell i område har ikke tilstrekkelig snø for å stå på ski eller produsere skred. Men hvis man oppsøke rett plass (V vendt leheng, ovenfor skoggrensen i indrestrøk), så er sjansen stor for at man kan utløse flak med liten tilleggsbelastning. Terrengfeller og oppstikkende stein kan da forverre konsekvensen av en relativ liten skred. Økende vind mot torsdag/fredag vil kunne transportere ytterligere mer inn i leheng vendt mot V. Beklager forsinket registrering: hadde uventet fravær av dekning på overnattingssted.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Innsamling av fokksnø i V vendt heng her i indrestrøk

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 500 moh Det er en meget potent kombinasjon av fersk fokksnø og vedvarende svaklag. Hvis man finne område som har både dette svaklag og overliggende flak er det nesten garantert at skred vil bli utløst. MEN generelt lite snø i regionen betyr at utbredelse er begrenset (bare få heng), og forventet størrelse er generelt str. 1, med mulighet for enkelte str.2.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra Ø ← Oppholdsvær. Kaldt. Økende vind styrke.

Tester

ECTP1@12cm FC(1mm) under RGwp.

Snøprofil

12 cm 1F RGwp, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm 1F MFcr/FC, 35 cm 1F- FC/MFpc 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 250858

Ofoten / Narvik

Snø

19.01.2021 kl. 11:36

523 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferskre fokksnøflak som lett går i brudd. Pålagret over skarelag. Tynt lag med små kantkorn over dette skarelaget hvor fokksnøflak sklei ut

Ferske sprekker

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Kraftig vind fra Øst har gitt pålagring av ferske fokksnøflak i lesider i høyden. Pågår lett/moderat snøtramsport i høyden. Noe løssnø tilgjengelig i isolerte områder under tregrense.

ObsID: 250831

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org