Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 19.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes svake lag i snødekket. Det ventes vindøkning fra sørøst utover dagen som vil flytte på tilgjengelig løs snø og danne fokksnøflak i leheng mot nordvest. Selv om der generelt er lite snø i fjellet, så vil områder der fokksnøflak dannes over kantkorn, nedsnødd rimlag eller glatt skare være ustabile. Vær oppmerksom på at det pga vedvarende svake lag i snødekket kan være mulig å løse ut små flak også i eldre fokksnø. Dette gjelder i flere himmelretninger.
Det kom litt nysnø inn mot helgen, men generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. Det er mest snø inn mot grensetraktene, her er det ok skiføre. Snøoverflaten består nå mange steder av litt nysnø eller ferske flak som ligger over skare eller hard fokksnø. I isolerte leområder kan det også finnes mykere fokksnøflak under nysnøen. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett lite såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning. Det er også observert overflaterim som er dannet nå i helgen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-18 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-18 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

19.01.2021 kl. 12:00

699 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fersk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig vindpreget etter kuling fra Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Små lommer med fersk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  kantkorn under skare er stor og lett gjenkjennbare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser S vendt fjellside i indrestrøk. Etter vind fra Ø sektor er innsamling av fokksnø størst i leheng vendt mot V.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Relativt lite snø for årstiden. Mest i indrestrøk mot grensen med sverige. For 4-5 dager siden kom det ca. 10-15cm nysnø her i indrestrøk. Økende østlig vind siste døgn har ført til innsamling av fokksnø i vest vendt leheng. Det gamle snødekke består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn. Enkelte isolert område er det også observert et tynn lag med kantkorn opp på skare (se vedlagt profil), utbredelse av dette problem er noe diffus.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Innsamling av fokksnø i V vendt heng her i indrestrøk

Tester

ECTP1@12cm FC(1mm) under RGwp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Spesielt situasjon i Ofoten. Det er generelt svært lite snø. Og de fleste populær skifjell i område har ikke tilstrekkelig snø for å stå på ski eller produsere skred. Men hvis man oppsøke rett plass (V vendt leheng, ovenfor skoggrensen i indrestrøk), så er sjansen stor for at man kan utløse flak med liten tilleggsbelastning. Terrengfeller og oppstikkende stein kan da forverre konsekvensen av en relativ liten skred. Økende vind mot torsdag/fredag vil kunne transportere ytterligere mer inn i leheng vendt mot V. Beklager forsinket registrering: hadde uventet fravær av dekning på overnattingssted.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 500 moh Det er en meget potent kombinasjon av fersk fokksnø og vedvarende svaklag. Hvis man finne område som har både dette svaklag og overliggende flak er det nesten garantert at skred vil bli utløst. MEN generelt lite snø i regionen betyr at utbredelse er begrenset (bare få heng), og forventet størrelse er generelt str. 1, med mulighet for enkelte str.2.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra Ø ← Oppholdsvær. Kaldt. Økende vind styrke.

Skredaktivitet

19. jan. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SV, V Str.1 flak utløste med liten tilleggsbelastning. Svaklag er små kantkorn krystall (~1mm) under fokksnø.

Snøprofil

12 cm 1F RGwp, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm 1F MFcr/FC, 35 cm 1F- FC/MFpc 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 250858

Ofoten / Narvik

Snø

19.01.2021 kl. 11:36

523 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Kraftig vind fra Øst har gitt pålagring av ferske fokksnøflak i lesider i høyden. Pågår lett/moderat snøtramsport i høyden. Noe løssnø tilgjengelig i isolerte områder under tregrense.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferskre fokksnøflak som lett går i brudd. Pålagret over skarelag. Tynt lag med små kantkorn over dette skarelaget hvor fokksnøflak sklei ut

Ferske sprekker

ObsID: 250831

Ofoten / Narvik

Snø

17.01.2021 kl. 11:07

967 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Kantkorn som ligger relativt nære overflate. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 980moh mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 980moh. Viser SV vendt terreng på Fagernesfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 870moh. Viser S og SØ vendt terreng på Fagernesfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 750moh. Viser NV vendt terreng på Fagernesfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Det har kommet litt snø de siste 3 dager, ca. 10cm på obssted. Nok for å dekke mange oppstikkende stein, men fortsatt litt lite for skikjøring her på Fagernesfjellet. Det er litt små overflaterim opp på myk underlag. Enkelte søkk og forsenkninger holder litt mer snø, men disse område er avgrenset til tydelig leområde, og det finnes svært tynn snødekke i område rett ved siden av de. Kanskje litt mer vind transportert snø i NØ vendt terreng. Men ingen direkt observasjoner av dette.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblem #1 på dagens varsel ble ikke observert på dagens obstur. Det kan være at det er mer aktuelt i indrestrøk mot svenskgrensen. Den svaklag som er assosiert med skredproblem var imidlertid tilstede, veldig åpenbar lag med kantkorn krystaller under tynn, porøs skarelag. Men det var fravær av sammenhengende snøflak opp på. Ingen stor endring ventes under de kommende dager. Økende vind etterhvert vil kunne skaper fokksnøproblem da det finnes løs snø tilgjengelig for transport. neste obstur blir på tirsdag, inn mot grensen med sverige da.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 600 moh Dette er problem er basert mest på data fra værstasjoner, og dominant vindretning i høyden frem til at vinden roet seg igår kveld.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh Dette problem ble ikke direkte observert på dagens obstur.. På observasjons sted er det fravær av overliggende flak for å utgjøre noe reelt problem. Bare en desimeter med lett ubunnen snø. Det kan være at problemene er mer aktuelt lengre øst i regionen hvor det finnes mer snø.

Vær

Ikke nedbør -5,8 °C 1 m/s fra S ↑ 10% skyer Oppholdsvær. Igår kom det litt nedbør, ca. 5cm ved skoggrensen. Siste døgn har temperatur synket og vinden roet seg.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm/0 mm, 9 cm F PP 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MFcr/FC 0 mm/0 mm skare som er delvis "oppspist" av kulde, og omvandlet til kantkorn, 5 cm 4F FC 2 mm/3 mm, 50 cm P MFpc/FC 0 mm/0 mm Nedre del av snødekke består generelt av hardt avrundede polykrystaller, med et par tynn sjikt av små kantkornkrystaller som godt isolert av omkringliggende smelteformer. -9,6 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm

ObsID: 249637

Ofoten / Narvik

Snø

16.01.2021 kl. 11:43

616 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Godt skiføre. Bra med snø i forsenkningene i terrenget.

ObsID: 249457

Ofoten / Narvik

Snø

16.01.2021 kl. 10:15

520 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Avblåst, mindre snø enn forrige helg. Bjørnfjell på bildet.

ObsID: 249420

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org