Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 23.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med et svakt lag av nedsnødd overflaterim som gjør fokksnøen ustabil. Vedvarende svakt lag ved bakken kan også påvirkes der snødekket er tynt

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte steder kan det fremdeles være mulig å løse ut skred i fokksnøen fra sist helg, særlig i enkelte nordvendte heng der fokksnøen kan ligge på et nedføyket lag av rim. I tillegg er det vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket, men de er det generelt vanskeligere å løse ut skred i. Rundt Longyearbyen er det mindre snø og eventuelt skred ventes kun å være små.
Snødekket i regionen er ujevnt fordelt. Rygger er i stor grad avblåst, mens renner, botner, lesider og skjermet terreng har samlet mye av snøen. I snøoverflaten er det skare og fokksnø med varierende hardhet. Noen steder er det noen cm med løs snø i overflaten, mens andre steder, som rundt Longyearbyen er snøoverflaten dekket med en ishinne etter en runde med underkjølt regn for en drøy uke siden.
Det er observert flere ulike lag av kantkorn og rim i snødekket: Ved bakken ligger det et velutviklet svakt lag av kantkorn. De fleste steder ligger dette laget dypt begravd under fokksnø, men det er også observert kantkorn over et skarelag høyere i snødekket, spesielt i skjermet nordvendt terreng. Høyt i snødekket kan det også ligge nedsnødd og nedføyket rim enkelte plasser.
Det er generelt lite snø, og rundt Longyearbyen ligger stort sett snøen i renner og forsenkninger.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-20 °C til -14 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -13 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.01.2021 kl. 13:47

393 moh

Sigmund@obskorps (****)

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker stabilt. Kan være at fokksnø har lagt seg over skarelaget. Virker stabilt fremover Varslet faregrad er riktig ser bra ut

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Snødekket rundt Longyearbyen er fortsatt preget av skarehinna etter det underkjølte regnet forrige fredag. Det ser ut til a bygge seg opp noe kantkorn i den myke snøen under skarelaget. Fokksnøen under virker fast og stabil. Kantkorn i bunn er vanskelig å påvirke.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 6 m/s fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

1 cm K MFcr, 4 cm F PP/FC, 2 cm 1F RG, 3 cm 4F RG, 30 cm 1F RG, 30 cm P RG, 2 cm F FC 2 mm -14,4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -7 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251349

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.01.2021 kl. 10:30

382 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN2@4cmQ2

ECTPV@1cmQ2

Vær

Ikke nedbør -13 °C 6 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

1 cm I IF, 0,5 cm F FC 1 mm, 2 cm P MF Fuktig graupel fra forrige uke som er frosset sammen, men ikke så hard som skare., 5,5 cm F PPgp 1 mm/2 mm Graupel fra forrige uke som ikke er sammenfrosset., 4 cm 1F DF 1 mm, 0,5 cm F SH/PP 1 mm/3 mm Overflaterim blandet med nysnø. Selve rimet er veldig variabel i utbredelse i henget. Går ikke til brudd under ECT og LBT., 39,5 cm P+ RG 0 mm -16,9 °C @ 0 cm, -16,7 °C @ 1 cm, -14,1 °C @ 5 cm, -13,3 °C @ 10 cm, -13,1 °C @ 13 cm, -10,9 °C @ 33 cm, -9,2 °C @ 53 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 251288

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org