Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 25.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Enkelte steder er det lett å løse ut skred i fokksnøen siden den ligger på rim/ishinne, men stort sett skal det mye til for å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I enkelte nordvendte heng kan fokksnøen fra noe over en uke tilbake ha lagt seg over lag av overflaterim. Litt fersk fokksnø kan også enkelte steder her ha lagt seg oppå den tynne ishinnen. Vær ekstra påpasselig i disse områdene. Forøvrig er det vanskelig å løse ut skred i eldre fokksnøflak og i vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket.
Snødekket i regionen er ujevnt fordelt. Rygger er i stor grad avblåst, mens renner, botner, lesider og skjermet terreng har samlet mye av snøen. I snøoverflaten er det skare og fokksnø med varierende hardhet. Noen steder er det noen cm med løs snø i overflaten, mens andre steder, som rundt Longyearbyen er snøoverflaten dekket med en ishinne etter en runde med underkjølt regn for noe over uke siden.
Det er observert flere ulike lag av kantkorn og rim i snødekket: Ved bakken ligger det et velutviklet svakt lag av kantkorn. De fleste steder ligger dette laget dypt begravd under fokksnø, men det er også observert kantkorn over et skarelag høyere i snødekket. Høyt i snødekket kan det også ligge rim enkelte plasser - noen steder på overflaten, andre steder litt nedføyket. Observasjoner fra Longyearbyen indikerer begynnende kantkorn under en tynn ishinne på toppen av eller høyt i snødekket.
Det er generelt lite snø, og rundt Longyearbyen ligger stort sett snøen i renner og forsenkninger.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.01.2021 kl. 17:06

442 moh

Kjetil@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det eneste problemet jeg finner i dag er kantkorn nesten ved bakken eller ved bakken. Veldig veldig vanskelig å få til noe skred på dette laget, men om det går, så blir det strl 3 skred.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Lite problem med fokksnø, og det rimlaget som har vært rapportert kan sannsynligvis fjernes. Lite response på det kantkorn ved bakken. Det er veldig vanskelig å få utløst noe på det, men om man skulle klare det, så blir det større skred. Om det kommer noe snø oppå dette øverste islaget kan det bli spennende.

Vær

Litt trekk fra øst, snøbyger som kommer og går, men på Fritthavn er det nesten vindstille

Tester

ECTX God

Snødekke

Lite snø for årstiden. I bunnen av Todalen, Bødalen og Fardalen er det mer snø. Snødekket er fremdeles preget av det islaget som kom for to uker siden. Lett snødryss sammen med litt rim over isen altså. Under is/creme-brulee laget er det antydnig til kantkorndannelse. Dette islaget er tykkere nede i Longyearbyen enn høyere opp der det er litt sprøere. Kantkorn under is ligger på delvis nedbrutt nysnø. Lengere ned er det lagdeling i varierende fokksnø. Det laget med rim som har blitt rapportert inni her, er nok godrt blandet med nysnø/fokksnø og jeg har ikke fått noe reaksjon fra dette laget den siste uka. Tror det kan fjernes som et skredproblem. Det som på denne plassen var et betydelig problem for 2 uker siden, nemlig kantkorn nesten ved bakken (over skare) er der fremdels, men er ikke like responsivt nå. Mulig kornene er sammenfrosset mer, mer avrundet, eller at laget har blitt tykkere. Iallafall ingen utslag på kompresjonstest. Kantkorn ved bakken går til brudd, men dette er veldig godt gjemt under is.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

1 cm F PP, 0,5 cm P MFcr, 0,5 cm 4F FC 1 mm, 2 cm 4F DF 1 mm, 20 cm P RG, 10 cm 1F MF 1 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 2 mm, 1 cm K IF, 2 cm 4F FC 2 mm -15,8 °C @ 0 cm, -13,9 °C @ 10 cm, -12,5 °C @ 20 cm, -10,8 °C @ 30 cm, -8,8 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tok denne profilen på nesten samme plass som den 9.Januar. Målet var å sammenligne det svake laget som da utløste et skred, med dagens.

ObsID: 251743

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.01.2021 kl. 19:33

440 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Platåfjellets Nordside, på vei opp til Varden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Platåfjellet ved Varden. Østvendt fjellside. Lite snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Platåfjellets østside
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Område for snøprofil. Samme eksposisjon som Østsiden av Platåfjellet, så det kan være representativt for øverste del av Platåfjellet mot Longyearbyen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette problemet er godt begravd, og ikke veldig potent i Longyearbyen. Lite snø vil gjøre at det ikke blir større enn strl2 skred. Regner med at probleemt er støre for regionen enn her.

Skredfarevurdering

For Longyearbyen er skredproblemet med kantkorn ved bakken mindre enn i regionen. Ellers er det hardt, og det problemet med nedføyket rim finner jeg ikke i dag. Lite som skjer

Tester

ECTPV@1cmQ3 Det øverste islaget går til brudd ved frigjøring. Litt usikker på om det er Q2 eller Q3 brudd. Uansett ingen fare nå, men begynnende kantkorn under.

Snødekke

Snødekket bærer preg av det tynne islaget som ligger øverst. Innimellom er det enkelte lommer med fokksnø oppå dette islaget. Det er nå et lag med rim oppå dette islaget. Og det begynner nå å danne seg kantkorn under islaget. Ingen av disse to er problem akkurat nå, men med mer snø oppå vil dette kunne bli et problem. Videre nedover er det variasjoner av fokksnø, før man er ved kantkorn ved bakken, eller nesten ved bakken. Generelt er det fremdeles lite snø for årstiden. I Longyearbyen er det få eller ingen sammenhengende flak som kan bli store skred.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm, 1 cm K MFcr, 0,7 cm 4F FC 1 mm, 3 cm 4F DF/PP 1 mm/1 mm, 25 cm P RG, 2 cm 1F FC 2 mm -16 °C @ 0 cm, -15,6 °C @ 5 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -12,6 °C @ 15 cm, -12 °C @ 20 cm, -11,2 °C @ 25 cm, -10 °C @ 30 cm Profilen er tatt i en østvendt område på toppen av Platåfjellet i et forsøk på å være representativ for østside av platåfjellet. Mulig det er mer vindpåvirket her oppe, enn i de faktiske hengene.

ObsID: 251545

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.01.2021 kl. 13:00

811 moh

Kristin (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kristin Kommentar:  Svakt rimlag
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kristin Kommentar:  Bruddoverflate

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. V Tydelig rimlag under ca 15 cm med hard fokksnø. Laget gikk lett til brudd da vi gravde en profil, men opplevde hverken drønn eller skytende sprekker. Observerte alikevel tydelig forplantning av kollaps da vi gravde profil. Bruddflaten var glatt og gjevn. Vi valgde derfor å snu på dette punktet og valgte en annen nedkjøring.

ObsID: 251548

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.01.2021 kl. 12:13

786 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Snødekket på platåfjella og innover Adventdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Fra Ryggen til Trollsteinen - gruvefjellet - Hjortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Larsbreen - Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  LarsHjertafjell og østsiden av Adventtoppen

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 251513

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org