Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan utløses av skiløpere og skutere der snødekket er tynt. Skred kan fjernutløses. Fokksnøen kan også gi skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes av en person eller skuter, spesielt der snødekket er tynt og mykt. Skred kan også fjernutløses. Kaldt vær bidrar til at kantkornlag utvikles videre. Fokksnøflakene som har bygget seg opp i lesider de siste dagene stabiliserer seg etterhvert, men dette tar tid når det er kaldt. Dette problemet er størst i sørlige og østlige deler av regionen som har hatt mest snø.
I overflaten er snøen hard og vindpakket de fleste steder. Vind fredag har fraktet noe ny snø inn i leområder. Tidligere har kraftig vind påvirket snødekket og dannet panserharde fokksnøflak. Snøen er ujevnt fordelt. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Det ligger mest snø i vestvendt terreng. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø.
Det er flere svake lag i snødekket. Under fokksnøen er det observasjoner på kantkorn rundt skarelag. Ved bakken er det et vedvarende svakt lag av begerkrystaller.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Mulighet for liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

14.12.2019 kl. 18:50

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Et mindre skred gått på samme laget som de andre skredene i området
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  800m bruddkant, sannsynligvis gått for ca ei uke siden på rim eller kantkorn over skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i østvendte heng er sparsomt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Endel hard fokksnø på veien opp Lars Hierta

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles er det største problemet kantkorn over skare. Og sektoren er nok både vestlige og nordlige heng. Noe vanskeligere å påvirke, men skredene vil bli like store Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke noe fokksnøproblem

Skredaktivitet

Noen (2-5) På min obstur i dag så jeg store skred som må ha gått for ca ei uke siden, siden det er mye fokksnø over. Da stemmer det også med ryktene med at Sysslemannen var ute å fløy over området sist Mandag og fant flere store skred.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Varierende. Snødekket er preget av mye vind i det siste. Ligger snø i vest og nordvendte heng. Lite snø under 300m. Får ikke de sprekkene og drønnene vi har hatt tidligere, så det er mulig det kantkornlaget lengere ned er mindre potent, eller at det er bare vanskeligere å påvirke det. Ingen skred gått ned fra Sarkofagen mot Lonyearbreen.

Vær

nesten vindstille, klart og måneskinn. Rundt 10 minus nede i byen og minus 14 oppå breen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, V, NV over 300 moh Det ser ut som det laget med kantkorn/rim henger bedre sammen nå enn tidligere. At kornene er frosset mer sammen. Iallefall vanskeligere å påvirke både fordi det laget over er hardere og mulig det har mistet noe potensiale

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm I 0 mm/0 mm -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 2 cm, -15,2 °C @ 5 cm, -13,2 °C @ 15 cm, -11,3 °C @ 25 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTN19@10cmQ2 Middels

ECTN11@3cmQ2 God

ObsID: 202086

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snø

13.12.2019 kl. 22:37

70 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen - Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svredruphammern
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nord for Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 0 moh

ObsID: 201974

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.12.2019 kl. 15:46

236 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ingen forplantning på ECT
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øverste snømålern
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Omtrent midt på Pølsa. Gikk rundt og var på andre sida av den.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lengre ned . Rett over den laveste snåmåleren

Skredfarevurdering

2 Moderat Et nytt fokksnøproblem etter vinden det siste døgnet. Men på sukkertoppen har det bare låst inn moderate mengder med snø, og fokksnøen virker allerede å ha begynt å stabiliseres. Rolige vindforhold, relativt mildt og ingen nedbør er bra vær for stabilisering av fokksnøen. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

13. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Noe innblåst snø i Sukkertoppen. Men det virker også som at Sør - vinden har erodert en del på fonna. Ser mye småskavler og vindformer i pølsa

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 5 m/s fra S ↑ 40% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm Skiktovergang, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F DH 2 mm/0 mm -7,6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -10,8 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -9,3 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTN14@15cmQ2 God

ObsID: 201963

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

13.12.2019 kl. 10:45

377 moh

VSundLRKHskredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Generelt lite snø i området. Avblåst ned til gammelt skarelag. Lite snø tilgjengelig for transport.

Vær

-9,1 °C 14 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Størrelse settes som "små" pga. begrenset snømengde tilgjengelig i området.

Snøprofil

0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 39,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 21 cm P MFpc 0 mm/0 mm Litt smeltepåvirket og frossent igjen. , 1 cm F DH 2 mm/0 mm -8,8 °C @ 90 cm, -10,6 °C @ 70 cm, -12,3 °C @ 50 cm, -12,9 °C @ 30 cm, -11,6 °C @ 10 cm, -9,6 °C @ 0 cm

Tester

ECTX God

ObsID: 201922

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org