Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 19.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med et svakt lag av nedsnødd overflaterim som gjør fokksnøen ustabil. Vedvarende svakt lag ved bakken kan også påvirkes der snødekket er tynt

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe roligere vær, men fortsatt liten kuling fra østlig kant og sjans for litt nedbør vil fortsatt føre til noe vindtransport og dannelse av fokksnøflak i vestvendte lesider og formasjoner. Det finnes et lag med ukegammelt nedsnødd overflaterim som bidrar til å gjøre fokksnøflak ustabile. Vær også oppmerksom at mindre skred i ferske flak kan utgjøre belastningen som trengs for å påvirke kantkornlag dypere i snødekket. Skred i kantkornlag kan bli store. Skredproblemene i regionen kan nå være tilstede der det er naturlig å ferdes på ski eller snøskuter, og det oppfordres til konservative veivalg.
Snødekket i regionen er ujevnt fordelt. Rygger er i stor grad avblåst, mens renner, botner, lesider og skjermet terreng har samlet mye av snøen. Hardheten på snøoverflaten varierer fra skare og hard fokksnø til mykere flak og tilnærmet ubundet snø. Det ligger mange steder 5-10 cm snø i overflaten som er tilgjengelig for vindtransport. Store områder fikk også ei ishinne i overflaten før helgen som følge av underkjølt regn. Dette er rapportert både fra Longyearbyen og Svea.
Det har blitt rapportert om overflaterim som snødde/føyket ned sist tirsdag, og også som er dannet på overflaten etter dannelse av ishinne. Ved bakken ligger det et velutviklet svakt lag av kantkorn. De fleste steder ligger dette laget dypt begravd under fokksnø, men det er også observert kantkorn over et skarelag høyere i snødekket, spesielt i skjermet nordvendt terreng.
Det rapporteres om noen mindre skred i den ferske fokksnøen i bratt terreng, dette ifm den kraftige vinden natt til mandag.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst.
-13 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Forbigående liten kuling midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-17 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.01.2021 kl. 12:18

308 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Gått noen strl 1 skred i Skytebanegropa. Ellers er det ingen snø over is-creme brulee laget i denne nordvendte skråningen. Enkelte plasser har vinden fått tak under laget og fjernet noe av det. Regner med litt fokksnø i Vestvendte heng, men mindre enn forventet

ObsID: 250742

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.01.2021 kl. 11:37

38 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Det er nå en ishinne som dekker Longyearbyen. Har lagt seg lite snø oppå denne

ObsID: 250737

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org