Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold! Høye temperaturer og sol øker faren for våte skred. Enkelte skred kan bli svært store!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker utover dagen når temperaturen stiger og sola tar tak. Det mest utsatte sektoren følger sola. Det forventes våte skred i fjellsider som vender mot sola. Hold god avstand til utløpssoner for både skred og skavler! Prognosen natt til mandag er litt usikker om det blir skyfritt eller skydekke. Skyfritt og nattefrost vil gi skare og lav skredfare tidlig på morgenen, mens skydekke vil forhindre skaredannelse og som gjør at snøoverflaten er blaut og våt allerede fra morgenen av. Det kan gi omfattende skredaktivitet utover dagen. Enkelte våte flakskred kan bli svært store! Det er kantkornlag dypt ned i snødekket, om mildværet når ned til disse lagene kan det skredene bli ubehagelig store.
Snøoverflaten er preget av smelteriller opptil 500 moh. I fjellsider som vender mot sola har snøoverflaten vært fuktig og våt og frosset til igjen på natta. I nordvendte sider som ikke har sett sola, består snødekket av gammel fokksnø som har kjent på milde dagtemperaturer.
Det er flere vedvarende svake lag i snødekket. Tirsdag var det observert nedføyka rim høyt i snødekket på Stalluvarri. Det er også kantkornlag i høyden, et dannet i januar, og kanskje har det også dannet seg et rundt skare fra påska. De fleste steder er kantkornlagene dekket av hard snø/is og er vanskelig å påvirke.
Fredag rapporteres det om et str 3 skred på Kvænangsfjellet og et str 3 i Kildalen ved Storslett.
Natt til søndag var det nattefrost som har resultert i skare helt ned til havnivå i store deler av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-6 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

19.04.2021 kl. 06:46

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Arnøya (0moh) kl 06:47

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 268232

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.04.2021 kl. 14:48

965 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Høy temp og fuktig sne opp til ca800 moh. Derfra tørrere og vindpåvirket.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr I skogen myk ogpåvirket av mildværet. Bryter opp rundt ski, men ikke skytende sprekker. Våt sne opp til700 moh. Derfra Mie tørrere selv moden stedvis over detter er fuktig. Fra 900 moh tørr og vindpåvirket over konvekser. Mykt i forsenkninger.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er komplekst i fjellet men virker å hastabilisert seg. Mildværet vil påvirke i sider mot solen og innstråling vil gi flere skred i bratte sider. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 5 m/s fra S ↑ 35% skyer Sol og noe disig.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 700 moh

Snøprofil

17 cm 1F RG D, 23 cm 4F DF D, 42 cm 1F RG D, 20 cm P RG D

ObsID: 268170

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

18.04.2021 kl. 09:51

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Arnøya (0moh) kl 07:00

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 268099

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.04.2021 kl. 11:56

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Oladalen (100moh) kl 11:56

Skredaktivitet

17. apr 11:59 - 16. apr 11:59 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 267967

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

16.04.2021 kl. 16:04

688 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredaktivitet

16. apr. 18-24 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø

ObsID: 267864

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

16.04.2021 kl. 09:00

11 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

16. apr 09:00 Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267807

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.04.2021 kl. 08:21

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267765

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org