Snøskredvarsel for Lyngen fredag 29.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold. Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind de siste dagene har flyttet på løs snø i høyden. Det har dannet ferske fokksnøflak som vil være lette å løse ut. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Det vil utgjør et problem der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket er mykere og det er enklere å påvirke svake lag. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i nordvest himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. Der hvor snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Det er store kontraster i snødekket som følge av sterk vind fra SØ i forrige uke. I losider er skare dominerende og mesteparten av snødekket er kraftig erodert. Stedvis har skaren gått i oppløsning og det ligger kantkorn i overflaten. I leområder og forsenkninger ligger det harde flak av vindpåvirket snø. Observasjoner tyder på at det er mest snø på vestsiden av Lyngsalpene, men det er generelt sett mindre snø enn normalt for årstiden. I starten av uken kom det et tynt lag med nynsø.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og opp til ca. 500 moh. så finnes det et lag av nedføyket kantkorn like under fokksnøen.
Tidlig i uken ble det observert rimdannelse i overflaten i flere høyder.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst.
-20 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til østlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-24 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.
Periodevis liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

29.01.2021 kl. 16:33

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252518

Lyngen / TROMSØ

Snø

29.01.2021 kl. 10:45

160 moh

Monsen@sogndal.fhs.no (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

På flata med liten tilleggsbelastning. Ingen fare for personskade, men kan være potensielt farlig i brattere terreng. Snø

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt V over 500 moh

ObsID: 252435

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2021 kl. 14:24

400 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Øst over Lyngenfjord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø, og den som ligger har vært utsatt for vind og kulde. Skredproblem finnes der det er mest interessant å ferdes. Noe høyere fg i høyden, der snødekket er noe større. Skred vil være vanskelig å løse ut, og ikke være store, men fare for å skli langt. Ikke snø tilgjengelig for transport, fokksnø er hard og stabilisert. Ikke særlig før værendring. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra V → 75% skyer Høyt skydekke.

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Lang kald tørr og vindfull periode. Har ikke fått den snø som er meldt fra vest av Lyngenfjellene. Generelt tynt snødekke, bestående av is, kantkorn og flekkvist hard vindpakk.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm K RG D, 0,5 cm F FC D, 2 cm I MFcr D, 18 cm 1F FC D, 3 cm I IF D -6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 1 cm, -6 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1 °C @ 27,5 cm Gjort i le av sist storm V ca 500moh. Stor del av snøpakken er omvandlet til tydelige KK. Holder en strukturmen kollapser til sukker når provosert.

ObsID: 252134

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2021 kl. 14:03

893 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Utsikt mot V,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Bilde fra profil. Notere sprekk vid fingertuppene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelige forhold for fjellfolk nå. Det er et lappetekke av harde fokksnøflak på av og til uventede plasser, samtlig som kjente snøsamlere kan vare avblåst til skare. Der flakene finnes ligger de på 1-10cm FC som er godt utvikla, og det går ann å finne inslag av beger og for den som søker. Flakene er harde og typisk vanskelig å påvirke, men siden de er linseformet og begrenset av terreng er det godt om triggerpunkter i overgang fra løsere snø til flak. Roligt men kalt vær vil gi en langsom stabilisering, men siden snødekket er så tynt vil nok en av de primere mekanismene for dette være svekkelse av flaket pga oppbyggende omvandling, noe som ikke er så stas hvis vi en gang får snø igjen. Basert på det jeg sett de seneste dagene sliter jeg med å se "lett å løse ut" i "noen bratte heng" i dette området. Samtidig er skredproblemet tilstede overalt der man faktiskt har lyst o stå på ski, og selv hvis det bare noen av disse plassene er "lett å løse ut" er det som skikjører veldig vanskelig å unngå triggerpunktene siden de er overalt i overgang flak/ikke flak, og det er en linje som nesten må krysses.

Faretegn

Drønn i snøen Se https://www.regobs.no/registration/251933 og https://www.regobs.no/registration/251927 Drønn og sprekker forplantet så langt som flaket var stort. Utløstes mange ganger i overganger fra tynt snødekke, av og til med svært liten tilleggsbelastning, av og til med stor.

Vær

Ikke nedbør -7 °C Stille vær, -7 i høyden men kaldere vid veien.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Var FC på mfcr under fokksnøflak av varierende tykkelse (0-50cm) og hardhet (F-K) helt opp til topps her. Jeg tenker få heng siden det er mange plasser de er vanskelig å påvirke, men det er og mange triggerpunkter siden flakenes størrelse begrenses av terrenget. Samme med skredstørrelse, forplantingsevnet mangler ikke men flakenes størrelse er begrenset. Enkelte plasser kan det sikkert gå str3, men jeg venter mest str2. Flaket er veldig hardt, så det trengs nok mindre flak enn hva vi er vant vid for o lage et str3, noen av de snøfelten vi trigget kollapser på tipper jeg ville ha gitt str3 hvis det var helning nok at de skulle gå. Fjernutløsing er definitivt i korten.

Notater

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Tørr Under skoggrens veldig tynt, 5-20cm, FCsf i stort sett i hele dekket, på tynn smeltepakke, svallis eller direkte på bakken. I skoggens har vinden jobbet litt, men det er kun enkelte lommer og isolert oppsprekking, ellers mange plasser med bare FCsf på smeltepakke og. Høyere opp er det kraftig vindherjet. Mye stein og greier som stikker opp, og overflaten er alt fra F til K på noen få meter. Frank har lagat "linseformete" flak i dette terrenget, så de er tynne i kantene og tykke på mitten. De finnes i forsenkinger men ikke overalt, det har hvert svært kompleks vindladning. Mange plasser er det ruflesnø som har gått til FCsf i overflaten, og litt flakdanning under. Disse går sen sømløst over i K Frank-flak, og det var typisk i disse overgangene vi fikk drønn som forplantet ut over hele Frank-flaket. Det er SH i overflaten i alle høyder jeg var idag. Større over skoggrensa, men her ligger de ned isteden for å stå opp.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hade god sikt og kikkert, ingen ferske skred som jeg kunde se. Noen gamle greier på SV-sidan av Tromsdalstinden fra NV-været forringe helg.

Snøprofil

4 cm K RG D, 5 cm F/F+ FC 1 mm/3 mm D, 5 cm F+/F FC 1 mm/3 mm D De to FC-lagene fremstår som ett lag i profilen, som er hardere i mitten og mykere i over og underkant, størst korn i overflatene. Det var i underkant av dette laget det kollapset på akkurat denne plassen., 10 cm I MF Gravd på tvers av sprekk trigget fra 20m unna der K-flaket var betydlig tykkere, opp mot 20-40cm.

ObsID: 251956

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2021 kl. 12:11

657 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Vid tommel K rgwp, ned til pekefinger F FC, som og har sprukket. Gravd på tvers av sprekk

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i de fleste lommer med innblåst snø. Mye K wg i overflata, men og 4F eller F FC. Flaket varierer krafligt i tykkelse og hardhet. Fortplantet 50 meter der terrenget tillater det. FC 1-2mm stor på skare i svakt lag, av og til og i flak, se bilde.

ObsID: 251933

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2021 kl. 11:42

542 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Tommel til pekefinger med F FC, K rg over, flaket er tykkere lengre bort

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn fortplantet seg ca 10m til enden på flaket, utløst på overgang mellom mykt/hardt rgwp, kollapser på 5-10cm FC 1-2mm stor over MFcr

ObsID: 251927

Lyngen / Balsfjord

Snø

26.01.2021 kl. 10:48

875 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Trolig gammelt skred sørsiden av Gjømmertinden, str. 1 til 2.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Fokksnø finnes kun veldig isolert. Den sprekker opp i kanten av leområdet, hvor flaket er tynt, men fikk ikke forplantning på dagens tur.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Fokksnø finnes i isolerte leområrder. Der den er tynn sprekker den opp rundt skiene (tydelig tilstedeværelse av svakere lag under), men fikk ingen forplantning og drønn på dagens tur.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Vinden har dratt nedover/bortover nordsiden og spist opp fokksnøflak. Kun enkelte steder at det finnes fokksnøflak igjen, som her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Måtte lete etter fokksnøflak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  1 cm lett nysnø i overflaten. Vil trolig iblandes rim etterhvert.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Glemte skarejern, så måtte ta beina fatt på store deler av turen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Lite snø under 400 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Lite snø under 400 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten skredfare under 400 moh. pga lite snø. Fokksnøen som finnes ligger over vedvarende svak lag av kantkorn. Laget er ugunstig, men fokksnøflaket er lite utbredt, hardt og bærende. Utbredelsen av fokksnøflak i denne fjellsiden var liten, kun i isolerte heng. I det meste av terrenget var det avblåst til gamle skarelag med kantkorn under, og derfor ingen skredproblem tilstede. Om det finnes beskyttede leområdene hvor vinden under uværet Frank var rolig nok til å avsette snø, og ikke spiste den opp, vil det kunne være fare for flakskred. Skred kan få en viss størrelse fordi det kan forplante seg bredt, selv om både flakets tykkelse er begrenset og medrivning nedover skredbanen vil være liten. På grunn av harde flak vil det trolig måtte generelt stor tilleggsbelastning til, men stedvis også kun ved liten tilleggsbelastning hvor flaket er tynt, typisk i overgang mellom fokksnø og skare. Konklusjonen er at snødekket her er lokalt ustabilt heller enn generelt ustabilt. Situasjonen vil vedvare pga. vedvarende kantkornlag og kaldt vær. Tynt nysnø/rimlag i overflaten må følges med på ved neste snøfall. Jeg tror snødekket vil tåle mer ved neste snøvær enn ved forrige snøvær på grunn av den mer vindherjede overflate. Varslet faregrad er for høy Siden der er begrenset med fokksnøflak, og det som finnes av fokksnø er hardt og bærende, gjør at skredproblemet ikke stemmer helt for dette området. Ellers tenker jeg at skredfarevurderingen er beskrivende.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Der det er fokksnø er denne hard (K) og vanskelig å påvirke. Flak er stort sett spist opp av vind.

Vær

-8 °C fra Ø ← Periodevis litt vind på toppen. Avogtil nok til å flytte på nysnø/rim i overflaten. Ellers vindstille på tur opp.

Tester

ECTPV@21cmQ2 Dårlig Kantkorn under skare. Dårlig stabilitet i laget, men vanskelig å påvirke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Vanskelig å finne skredproblem her, stort sett avblåst til gammel skare. Siden flaket er så tynt kan jeg ikke utelukke at liten tilleggsbelastning er tilstrekkelig enkelte steder. Et annet lag med kantkorn/beger finnes i lavere høyder, men det er ikke nok snø til å gi flak av vesentlig størrelse.

Notater

Kommer mer fra bilen.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Flekkvis hard skaresnø under 400 moh. Høyere opp var det skare som dominerte i fjellet. Skarens hardhet varierer. Stedvis så tynn at man tråkker gjennom til kantkorn som ligger beskyttet under, mens stedvis er skaren bærende og polert til is. Fokksnøflak finnes flekkvis, og det var noe mer over ca. 600 moh (dette kan være tilfeldig). Det er tydelig at vinden har dratt nedover/bortover denne nordsiden og spist opp fokksnø. Sammenhengende snødekke i høyden, men mye stein og lyng.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God utsikt fra toppen. Kan se noen trolig gamle str. 1 skred.

Snøprofil

20 cm K RG 1 mm D, 0,5 cm P MFcr D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 0,5 cm K IF, 1 cm 4F FC 2 mm D, 0,5 cm K IF D, 3 cm F FC 3 mm, 5 cm P MFcr -13 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 27 cm

ObsID: 251928

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org