Snøskredvarsel for Lyngen fredag 08.01.2021

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men vær forsiktig i lesider og forsenkninger i høyden der fokksnø kan ha lagt seg over et lag med kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte steder i høyden kan det fortsatt være lett å løse ut små skred i fokksnøen da denne stedvis kan ligge over vedvarende svakt lag av kantkorn. Det er generelt lite snø i fjellet, og utbredelsen og størrelsen på skredproblemet ventes å være begrenset. Under ca 700 moh er det skare og stabile forhold.
Det er generelt lite snø og ikke skiføre under 300-400 moh. I starten av uka var det plussgrader og litt regn opp til ca 700 moh, mens det trolig har dannet seg noen små nysnøflak over denne høyden.
Under et skarelag høyt i snødekket har det flere steder dannet seg et velutviklet lag av kantkorn. Noen steder er dette laget relativt tykt, og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning. Mildværet i begynnelsen av uka har ødelagt dette laget opp til ca 600-700 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-11 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til torsdag.
Klarvær.
Synkende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2021 kl. 09:13

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248037

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2021 kl. 13:05

20 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Holboktura (100moh) kl 13:06

ObsID: 247912

Lyngen / Lyngen

Snø

06.01.2021 kl. 14:05

324 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

2 °C 0 m/s 70% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare og god stabilitet. Varmegrader av og til over 700 m de siste to døgn så rim er fjernet til denne høyd. Utvikling av kk ventes starte på nytt under nye skarlag i kulde som ventes de kommende dager. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,3 cm I IF, 50 cm 1F MF 2 mm M

ObsID: 247757

Lyngen / Lyngen

Snø

06.01.2021 kl. 12:43

532 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 7 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Har ikke vært noe nedbør.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt.

Skredfarevurdering

1 Liten Mildvær uten nedbør har nøytralisert kantkorn opp til minst 600moh. Svært glatt der snødekket er tynt, gjennomslag der snødekket er tykkere. Stabile forhold, fg vurderes til 1. Største fare er å skli på is, eller falle gjennom skarelag. Mye det samme. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Fuktig Is, stein og våt vårsnø opp til ca 500. Derfra litt mer snø, av ymse kvalitet. Mye is på skare, og is på gjennomfuktet gammel snø. Ingen kk har overlevd. Varmen går høyt.

Tester

CTN God Øverste isskare knekker opp av sagen.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Svært glatte forhold. Is, og delvis bærende skare. Mye stein.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh Der det kan ligge snø over skare.

Snøprofil

I IF M, 4F/1F FCxr M, 2 cm I IF M, 8 cm 1F RGwp M, 2 cm I IF M, 45 cm P MFcr M -0,5 °C @ 2 cm, -0,8 °C @ 12 cm, -0,7 °C @ 22 cm, -0,5 °C @ 32 cm, -0,5 °C @ 42 cm, -0,5 °C @ 57 cm Tre klare islag uten kk. Gammel vindpakk og nedbrutt gammel kk er kram. Gammel skare i bunn.

ObsID: 247735

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org