Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 21.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigning og solinnstråling gjør at faren for naturlig utløste våte løssnøskred øker. Siden det er sol store deler av døgnet vil dette kunne gjelde de fleste himmelretninger. Vær oppmerksom på at det vil være lett for en skiløper å løse ut små våte skred også i skogen når snødekket er blitt vått. Noen store skred er observert den siste uka, noe som tyder på at det kan være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket enkelte steder, men utbredelsen av dette er usikker. Vær oppmerksom på muligheten for å utløse store skred, særlig i nordvendt terreng eller høyt til fjells. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Snøoverflaten er preget av fokksnø av varierende hardhet etter uvær forrige fredag, særlig i leheng mot nord og øst er det mye innblåst snø. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, mens nattfrost fører til gjenfrysing om natten. Høyt til fjells, særlig i nordvendte sider, er snøen fortsatt tørr.
Det er mandag observert små kantkorn over skarelag under fokksnøen fra den siste uka, men utbredelsen av dette er fortsatt usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Mandag ble det observert et naturlig utløst str. 3 skred i NØ-vendt heng ved Tverrbotnfjellet i Lavangsdalen og et løssnøskred/sørpeskred ble utløst i et elvesøkk i vestvendt terreng sent på dagen.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler mange steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.05.2020 kl. 19:21

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

21. mai 19:18 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 500 moh og sluttet på 202 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 82 sekunder.

ObsID: 236470

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.05.2020 kl. 18:49

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

21. mai 18:47 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 420 moh og sluttet på 259 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 22 sekunder.

ObsID: 236468

Lyngen / Lyngen

Snø

21.05.2020 kl. 16:00

273 moh

Ellnor (Ukjent)

Skredhendelse

21. mai 15:20 Vått løssnøskred 1 - Små V-vendt Skredet startet på 451 moh og sluttet på 288 moh Ubunden snø 20 cm høy og 5 m bred bruddkant I skogen Soleksponert skråning med tett skog, skispor gikk gjennom rasområdet .før raset ble utløst Ca 250.meter lengde

Vær

8 °C 2 m/s 1% skyer

Snødekke

Våt løssnø

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Ulykke/hendelse

Ingen mennesker berørt,ingen skadet Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 236462

Lyngen / Lyngen

Snø

21.05.2020 kl. 15:28

1184 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt lössnö på fokksnö I N heng over 700 m.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 1200 moh og 700 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Vått snödekke under ca 400. Skare i skygge råder eller perfekt kornsnø i solhellinger. To små våte lössnöskred fra Kjostind ble observert i løpet av turen. 4 dager med knallvær. Temp rundt 10 grader. Utstråling i andre himmelretninger enn de som er i sol antas gi gjenfrysing og god stabilitet. Fg mellom 1 og 2. 3 virker høyt. Varslet faregrad er for høy Fjerrutlösing sannsynlig?

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Aktivitet i østvendte heng fra ca 1200 m.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 1200 moh

ObsID: 236450

Lyngen / Lyngen

Snø

21.05.2020 kl. 13:56

1350 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Teke dette har gått i går Bilde tatt fra taffeltind
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot lenangskaret

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗ 25% skyer Lett skyet fint vær i lyngen.

Snødekke

Snødekke er tørt fra Ca 800-900moh. Under dette fuktig og vått nede fra 500moh og ned t fjæra. Så at dt har vært rim i høyda. (Fra 900moh -opp)

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 900 moh

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Under 1000 moh Sola tar godt nå i sør hellinger

Tester

LBT@20cmQ2 Nedføyka nysnø Flak 4f køsnet på 1f Middels stabilitet

Skredfarevurdering

Relativt stabilt. Men sola tar godt nå. Mange våte løssnø skred i s hellinger

ObsID: 236444

Lyngen / Tromsø

Snø

21.05.2020 kl. 09:47

775 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Store og muligens svært store glideskted, usikker på tidspunkt

ObsID: 236392

Lyngen / Lyngen

Snø

20.05.2020 kl. 16:44

580 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør 7 °C 3 m/s fra S ↑ 99% skyer Stille, overskyet, mildt.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt God tining nå, begynner å renne i bekker og elver. Fortsatt mye snø i fjellet.

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTN God Ikke høyt nok for å finne lagdelt snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Godt beskrevet i varselet. Tining/vårløsning. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Opp til 500.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

ObsID: 236347

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org