Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 31.10.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

30.10.2019 kl. 13:02

1011 moh

gjranhansen (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10-15cm nysnø. 800moh hard fokksnø dekt av nysnø. Svakt lag under dette. Unde 800 moh ikke hardt lag men svakt lag tilstede.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Først ved denne høyden

ObsID: 197448

Lyngen / Tromsø

Snø

29.10.2019 kl. 11:55

644 moh

Snømann (Ukjent)

Snødekke

20 cm totalt 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite snø på fjellet, mellom 10-30 cm, med noen leområder med noe mer. Overflaten er vindpåvirket, men fortsatt myk nok til at snø lett flyter på seg. Kantkornlag ved bakken, flere steder på ca 5 cm og med kantkorn på 3-5 mm

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i isolerte lommer med innblåst nysnø. Sprekker på et kantkornlag på bakken.

ObsID: 197432

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org