Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 05.06.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

03.06.2019 kl. 14:15

1601 moh

Carlo (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra SV ↗ 10% skyer Fint vær, dog litt varierende vind! Mer vind på Jiehkkevarre med skydekke og anslått 7-8 ms vind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Blåste vind fra sørvest som er ugunstig iforhold til denne bratte oppstigningen! Vil blåse inn ny fokksnø i denne siden.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 1200 moh. Snøgrense på 400 moh Tørr

Ulykke/hendelse

Ingen personer ble tatt av raset! Rapportert av oss 3 personer som var på Holmbukttind ca 1 km unna. Ville i dette tilfelke kunne ha vært der innen 10 min, hvis behov. Vi snakket med involverte på Jiehkkevarri etterpå og avklarte hendelsesforløp. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredaktivitet

3. jun. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Over 1700 moh Skred løsnet i heng ved påvirkning av 2 personer som nylig hadde gått opp henget! De var på toppen av henger som er rundt 35-40 grader bratt, og ca 50 m langt. Høyde bruddkant maks 70 cm. Dette er normalveien når en går fra Holmbukttind til Jehkkevarri!

Skredhendelse

3. jun 14:15 Tørt flakskred N-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 70 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Bruddkant fra 40-70 cm

ObsID: 196129

Lyngen / Tromsø

Snø

02.06.2019 kl. 12:38

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred vest for Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.06., kl. 12:46. Signalvarigheten på deteksjonen var 23 sekunder.

ObsID: 196093

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org