Snøskredvarsel for Lyngen fredag 18.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Høyt til fjells kan det være fare for å løse ut skred i vedvarende svake lag.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket oppleves som stabilt, men det er fortsatt fare og usikkerthet knyttet til det vedvarende svake lag med kantkorn. Laget er svært vanskelig å påvirke, men det er store konsekvenser om det løsner. Kalde temperaturer og fuktig i snødekket fremskynde prosessen i de vedvarende svake lag og gjøre disse ennå svakere. Den varslete nysnøen vil neppe bli et problem før at vinden begynner å flytte på den, og så langt ser det ikke ut til at det blir kraftig nok vind.
I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen kan snøen være mer ubunden eller bundet til myke flak. Onsdag meldes det fortsatt er bra med løs snø i terrenget som ikke er flyttet på av vinden, ca. 15-20 cm.
Et rimlag fra før jul ligger dypt i snødekket. Under 700 moh er laget låst av overliggende skarelag, men over 700 moh er laget tidvis aktivt og flere skred kan knyttes til dette laget. Det er også et kantkornlag i snødekket som har vist seg aktivt da det ble pålastet med fokksnø i starten av uka. Også her er det størst aktivitet over 700 moh.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-19 °C til -12 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-19 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

18.01.2019 kl. 13:52

422 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm F FC 0 mm/0 mm, 55 cm 1F MF 0 mm/0 mm

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt.

Tester

CTN God

Vær

Snø -8 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Kaldt, lette snøbyger, tett skydekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretegn, god stabilitet i test. Dårlig sikt, og få gode observasjoner fra høyden. Uendret, med mindre det kommer mer snø og vind. Vurdering gjort etter observasjoner opp til ca 700m. Kan ikke utelukke fokksnøproblematikk i høyden som kan forsvare en høyere FG.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176391

Lyngen / Vardtinden

Snø

18.01.2019 kl. 11:56

728 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  kantkorn i lag med brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

70 cm F/1F DF/RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC/FCso 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm F FC/FCso 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 0 mm/0 mm Skarelag ECTP30@90Q3 ( Fikk først bare brudd på CT men også på ECT når jeg tok bort snø. Bryter langs hele 90cm. Ikke lett og glatt. 2 tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Hadde ingen faretegn eller oppsprekking i den til dels bundene fokksnøen. Men fikk utløst et lag av kantkorn nær bakken på ECT, se profil. Det skal imidlertid mye kraft til å løse ut dette lag som ligger under tre skarelag og generell dypt. Antar at det var dette lag som gikk i brudd da det ble løst ut et størrelse 3-4 skred med Daisybell i Holmbuktura på mandagen. Det løsenet neste helt med bakken. Mye løssnø tilgjengelig som ved vindøking fort kan skap problem med ustabil fokksnø. Jeg tror også det ligger et vedvarende lag av kantkorn nært bakken, men at det skal veldig mye til for å løse ut. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkornlag under skarelag og nesten ved bakken.

Tester

CTH25@90cmQ3 Middels

ECTP30@90cmQ3 Middels

ObsID: 176412

Lyngen / Fagerfjell

Snø

18.01.2019 kl. 11:30

440 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm F PP 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm I IF 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F MF 1 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Profilen vart lagd i skoggrensa, ca. 400 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Vi fant ikkje nokon svake lag i snøen på observasjonsturen. Vi gravde ein ekstra snøprofil 850 moh, og fant ikkje kantkorn. Skarelaget var tilstede også ved denne høgda, men var tynt nok til å slå staven igjennom. Snøen på overflata er generelt laus og ubunden heilt til topps. Mykje laus nysnø er tilgjengelig for transport, og kan fort bli eit problem med meir vind. Varslet faregrad er riktig På dagens tur fant me ikkje noko som tilsa meir enn faregrad 1, men innad i regionen er det nok riktig med faregrad 2.

Snødekke

100 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt ca. 15 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport. Snøen er lite vindpåvirket.

Tester

ECTN18@28cmQ3 God

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt førte til at vi ikkje fikk sett oss ordentlig om i terrenget rundt oss etter skredaktivitet.

ObsID: 176375

Lyngen / Laukslettfjellet

Snø

18.01.2019 kl. 10:30

511 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

33 cm F/P DF/RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FCxr 2 mm/0 mm D, 50 cm P/K MF 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm D-M -10 °C @ 0 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 45 cm, 0 °C @ 130 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 2 m/s 100% skyer

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Gjennomførte lille blokktesten, og fikk brudd i laget mellom 37 og 40 cm først ved stor belastning. -Selv om blokken var isolert og dermed stabiliteten skarelaget bidrar til tatt bort. Q2

ObsID: 176392

Lyngen / TROMSØ

Snø

18.01.2019 kl. 10:24

429 moh

HåvardT@met (*****)

Vær

Snø Lette snøbyger. Lite vind. Ikke snøfokk.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) 1cm nysnø siste døgn.

ObsID: 176323

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.01.2019 kl. 11:30

384 moh

Snømann (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tur fra 20 moh til ca 700 moh. Fokksnøen har satt seg og ingen aktivitet rundt skarelagene.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen har satt seg, ingen aktivitet mellom skarelag og andre lag. Kan ligge fokksnø med dårligere binding mot underlaget på utsatte steder. Nok løssnø i terrenget at fokksnø kan bli et problem ved vind. Fortsatt lave temperaturer kan gi svake lag rundt skaren. Varslet faregrad er riktig Faregrad 1 på ruten vi valgte, men forventer mer fokksnø i andre eksposisjoner og kantkorrn lenger opp., og dermed høyere Faregrad generelt på fjellet.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 30+ cm i skogen, ca 10 cm over tregrensa. Mye ligger direkte på hard skare. Lille blokktest på ca 400 meter. Ingen reaksjon i fokksnøen, ikke skarelag annet enn nede ved bakkeb der testen ble gjort. Ingen reaksjon i det heller.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 400 moh Ligger fokksnø en del steder, og kombinert med skare så kan dette gå i brudd. Fant ingen steder hvor dette skjedde i dag og er ikke et utbredt problem på fjellet

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176180

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2019 kl. 13:34

900 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot N
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot s
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Skare 15 cm dyp @900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Profil 750
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Snøprofil 900 moh. Nysnø i snøpakka representerer nedføyka løs nysnø, om nå er ganske omvandlet.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Generelt 15-20 cm tilgjengelig snø for transport. Gjelder nok store deler av regionen, fortsatt mye snø tilgjengelig også på normalt vindutsatte plasser.

Notater

Kommentarer til varselet: I skredfarevurdering: er det rett at det skal stå at kaldt vær stabiliserer fokksnøen? Kanskje menes noe annet, men det var mulig å misforstå. Synes snødekkehistorikken er litt rotete, med noen gjentagelser. Den kunne med fordel ha blitt ryddet litt opp i. Ellers spot on varsel (for 17/1) etter min mening.

Tester

God Lille blokktest på 600, 750 og 900 moh. Alle behøvde stor belastning, og gikk ikke lett i brudd. 750 moh q2 brudd (nedføyka snø), men fremstod som veldig godt bundet.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s -7 grader. -10 i snøoverflata. Vindstille også på toppen

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet som utgjør størst fare per nå er fokksnø. Det kan gå skred i fokksnøen enkelte plasser, og vær obs på lokale forskjeller. Ytterligere stabilisering ved rolig vær. Observasjonene våre i dag tyder ikke på at det er spesielle vekstforhold for kantkorn. Varslet faregrad er riktig Vi har gått på et beskytta sted i dag, så det kan være regionale forskjeller vi ikke fanga opp. Vi opplevde snødekket som svært stabilt i dag, og har tatt høyde for litt regionale variasjoner i skredproblemet.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt består snøoverflaten av løssnø som er tilgjengelig for transport. Det er et skarelag under denne, 10-30 cm dyp, opp til 900 moh (gikk ikke høyere i dag). På 600 og 750 var det to skarelag i snøpakka, ca 50 cm dyp. Fant ikke det på 900. Det er antydning til kantkorn rundt det øverste skarelaget på 600 moh, men de er små og veldig lite utvikla. Generelt fremstår fokksnøen som godt stabilisert. Har ikke sett store gradienter rundt skarelag (maks 0.7grad/10cm). Tror derfor ikke det er groforhold for kantkorn her.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 400 moh Generelt fremstår dette skredproblemet som veldig stabilt der vi har vært i dag. Stor belastning på lille blokktest, og ingen tegn på spenninger i snødekket. Har vanskelig for å tro at det kan gå stort (>2) der vi har gått i dag. Snødekket fremstår som overraskende stabilt.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i dag. Ikke sett noe som kan ha kommet etter uværet i helga

ObsID: 175976

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2019 kl. 11:52

730 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tynt skarelag, is, på ca 20 cm dyp her. Laget er ca 3 kl tykt. Virker ikke som at det har trengt så mye fukt videre ned i snødekket her.

ObsID: 175924

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2019 kl. 11:28

577 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Lager et profil på hjemmesiden når jeg kommer hjem
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F 0 mm/1 mm D, 68 cm P RG 1 mm/0 mm D -8,1 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm Viser til Hallvard@svv sin observasjon for mer utdypende vurdering av snødekket.

ObsID: 175971

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org