Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 04.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider og forsenkninger der nysnø kan ha lagt seg på overflaterim eller kantkorn. Det finnes også vedvarende svakt lag dypere i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og nysnø kan danne små fokksnøflak som kan være lett å løse ut, spesielt hvis de legger seg over rim eller kantkorn. Det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket som noen steder kan være mulig å påvirke. Sannsynligheten for å løse ut skred er liten siden lagene stort sett ligger under hard snø. Skredene kan til gjengjeld bli store dersom de løsner.
Det har kommet litt nysnø i snøoverflaten. Ellers består snødekket stort sett av fokksnø av varierende hardhet, de fleste steder hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider er det skare som smelter utover dagen og fryser til på natta.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Kaldt vær betyr forhold for at kantkornlag utvikler seg videre, særlig i skyggesidene.
Det gikk noen små naturlig utløste skred i solvendt terreng i helga.
Stedvis har det vokst rim og kantkorn i overflata i nordvendte sider og skyggesider den siste tiden. Natt til mandag kom det 7 cm nysnø ved Turtagrø Hotell i Hurrungane.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-15 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

04.05.2021 kl. 08:44

955 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D-M, 10 cm K MFcl D-M, 2 cm I IF W, 8 cm 1F-P MF 2 mm W, 1 cm K IF W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 12 cm 1F- MF 2 mm W, 6 cm P MFcl M-W, 2 cm I IF M Målestasjonen på Kyrkjestølen. Islag i bunn.

ObsID: 271187

Jotunheimen / Lom

Snø

03.05.2021 kl. 15:31

1233 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C Null grader og lett snøfall ved Krossbu. Lengre øst i region var det høy skydekke og ingen nedbør.

Snødekke

1 cm nysnø Ikke noe særlig akkumulering av nysnø fra siste døgn her på obssted.

ObsID: 271132

Jotunheimen / Luster

Snø

03.05.2021 kl. 07:13

841 moh

endre@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  endre@nortind

Snødekke

7 cm nysnø

ObsID: 271034

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 15:13

1054 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stadig kaldt gjennom døgnet, snømengden minker langsomt og snøoverflaten er tørr hele dagen over 1500 MOH. I skjermede områder i høgden er det laus snø i overflaten, og djupere i snødekket er det fleire tynne skarelag og/eller gammel mjuk vindtransportert snø. Det kom enkelte små skred utover dagen, både tørre flakskred og våte laussnøskred avhengig av soleksponering og høgde over havet. Ingen andre faretegn. I nordvendt loside uten siste fokksnøen var det gammelt omvandlet snødekke med fleire skarelag, og det går mot førefall der. Generelt ganske stabilt, men OBS i svært bratte solvendte heng. Stadig stabilisering mot homogent snødekke under 1500 MOH, mens kulden kan gi oppbygging svake lag nær overflaten i høgden.

ObsID: 270962

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 15:05

2322 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det gjekk nokre våte skred som følge av solpåverknad. Desse påverka svake lag slik at det utløyste små flakskred (step-down). Såg eit par GAMLE store flakskred på Sognefjellet og i leirdalen, som truleg har gått på vedvarande svake lag. Eit hadde også step-down til bakken på konveks der snødekket var tynnare. Uten å ha gravd i snøen tenker eg difor at det fortsatt finnast vedvarande svake lag, eit med bakken og eit over. Tenker at det er vanskelig/usannsynlig/ umogleg for personar å påverke dei no, men med værendring (varmare med regn eller sol) kan desse bli vekka til liv. (Men har som sagt ikkje gravd i snøen eller vore i området meir enn i helga).

Snødekke

Det er rim på snøoverflata. Stadvis blanda med pittelitt nysnøkrystallar.

ObsID: 271040

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 14:33

1560 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kun isolerte solvendte svært bratte heng.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1600 moh

Snødekke

265 cm totalt Snødybde på breen varierte mellom 170-275 cm.

ObsID: 270954

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 13:25

1741 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  NV vendt snø profil har flere skarelag nær overflaten. Bare gammel snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh

Tester

ECTX God Bare gammelt omvandlet snødekke her. Isolerte ikke helt til begerkrystalllaget i botn.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F- PP 4 mm D, 1,5 cm I MFcr D, 2 cm F FC/FCxr 2 mm D, 1,5 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 60 cm 1F/P, 13 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 4F/1F- FC/MF, 25 cm 1F MF/FC 3 mm, 15 cm F DH 3 mm D VV vendt på tynt snødekke.

ObsID: 270950

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 11:30

1456 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Laus snø på et tynt skarelag over mjuk fokksnø/delvis omvandlet nysnø.

ObsID: 270925

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 10:40

1107 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 75% skyer Mindre enn 0,1 cm per time

Snødekke

1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På skare.

ObsID: 270917

Jotunheimen / Luster

Snø

02.05.2021 kl. 10:11

1497 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  80% skydekke

Notater

2cm nysnø

ObsID: 270909

Jotunheimen / Lom

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

1936 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  En del løssnøskred fra Bjørnryggen ned til Bjørnbrean. Usikker når skredene har gått
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sveinung Mosnes
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sveinung Mosnes

Vær

2 m/s 20% skyer Kaldt vær, med lufttemperatur på minus 2 grader kl 15. Lutt skiftende skydekke, men for det meste sol

Snødekke

0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Målte snødybde til 160-190 cm på Leirbreen. På Bjørnbreen traff jeg ikke blåis der jeg søkte med søkestang (2,5m lang) Veldig få steder der det var solpåvirket snø i dag. Det var overflaterim flere steder, og solen hadde ikke klart å smelte den.

ObsID: 270836

Jotunheimen / Luster

Snø

01.05.2021 kl. 12:15

1588 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Tørr Rim oppå løs overflatekant overfast snø under

ObsID: 270809

Jotunheimen / Lom

Snø

01.05.2021 kl. 11:48

1861 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Rim og kantkorn i overflata i nordlig halvdel og skyggesider

ObsID: 270807

Jotunheimen / Lom

Snø

01.05.2021 kl. 11:33

1499 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Rim på hardt underlag

ObsID: 270865

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org