Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 28.03.2020

2
Moderat
Publisert:

I høyden er vedvarende svake lag hovedproblemet. Solpåvirkning kan gi våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes kantkornlag nedover i snødekket. Foreløpig er de stort sett vanskelige å påvirke, men vær obs på at de kan utvikle seg og bli mer påvirkelige fra en dag til en annen. Hvis sola tar tak utover dagen, kan det gå noen våte løssnøskred i sørvendte sider. Nordvestlig vind kan der det finnes løs snø eller kommer snøbyger fra ettermiddagen danne mindre fokksnøflak i lehellinger.
Snøen har vært fuktet opp til rundt 1200-1400 moh, og det har vært mye vann i snøen nedover i dalene. Snøoverflaten er vekslende med hard og erodert overflate i vestvendte sider. Overflaten er løsere i forsenkninger og østvendte sider. Det er mer snø enn normalt i regionen. Over 1400 moh er snøen i stor grad tørr, overflaten har tørket også i noe lavere høyder en dette.
Det finnes stedvis lag av kantkorn flere steder i sjiktoverganger nedover i fokksnøen. Mildværet de siste dager kan ha gjort at disse forbigående er lettere å løse ut, men med kommende tilfrysing vil det igjen bli vanskeligere. Det er observert begerkrystaller i bunnen av snødekket.
Torsdag morgen meldes det om noen små, naturlig utløste våte løssnøskred ved Bygdin. Natt til onsdag gikk det er naturlig utløst str. 3 skred i ca. 1000 meters høyde i nærheten av Skjåk. Skredet hadde bruddkanter flere ulike steder nedover i snøpakka. Onsdag morgen ble det observert et str. 2 vått flakskred i nordvendt terreng i ca. 1200 meters høyde i Bøverdalen. Onsag også et par tørre løssnøskred mot Ø-NØ i 1300 moh på Filefjell.
Torsdag morgen har det kommet litt nedbør siste døgn, mest i vestlige områder hvor det har kommet opp mot 15 mm. Det har regnet opp til 1100-1200 moh. Det meldes om meget våt snø på 900 meters høyde ved Tyin.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-15 °C til -9 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

28.03.2020 kl. 17:10

1097 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

28. mar 17:10 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1182 moh og sluttet på 1145 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Brattheng Tyinstølen Skiløperutløst. Ikke tatt av skredet. Trolig på nedføyket nedbrutt overflaterim / Overflatekantkorn obset tidligere.

ObsID: 226072

Jotunheimen / Vang

Snø

28.03.2020 kl. 15:52

1216 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lett snøfokk østvendt

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 226070

Jotunheimen / Vang

Snø

28.03.2020 kl. 12:20

1123 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kåre Hippe

Skredhendelse

28. mar 08:00 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1132 moh og sluttet på 1103 moh Brattheng Svejistølen parkering Skavlfallet medførte ikke særlig mye medrivning. Observert av brøytebilsjåfør lørdag formiddag.

ObsID: 226082

Jotunheimen / Skjåk

Snø

27.03.2020 kl. 13:00

1058 moh

Øyvind Angard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øyvind Angard
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øyvind Angard

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Blautt flakskred som har gått 26.3.

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S

ObsID: 225946

Jotunheimen / Vang

Snø

27.03.2020 kl. 11:12

1403 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Tester

ECTN29@23cmQ3 God I overgsn litt ulik hardhet i gammel fokksnø.

ObsID: 225871

Jotunheimen / Vang / Jotunheimen

Snø

27.03.2020 kl. 10:58

1451 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot øst, tyinkrysset. Avblåst i vestlige heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot vest. Østvendte heng samler mye snø. Men lite fersk fokksnø. Tynne små flak.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Nedbrutt rim på vindpakket hardt og mykt snødekke der vinden ikke har tatt veldig mye. Mot nord til øst er det observert.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra V → 60% skyer Vind i fjellet men lite vind i dalen.

ObsID: 225869

Jotunheimen / Vang

Snø

27.03.2020 kl. 10:39

1399 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Mildvær trolig kortvarig opp til 1500moh onsdag og nå tilfrysing av snødekket har gjort dette hardt og stabilt. Det skal stor belastning til for å kunne løse ut skred i enkelte bratte leheng mot nord til øst. Faren for naturlig utløste våte skred er i dag liten hvis ikke solinnstrålingen blir kraftigere og temperaturen øker mye utover dagen. Evt. svakere lag dypt nede i snødekket kan trolig ikke påvirkes på gjeldende forhold. Fg vurderes til 1 i dette området. Høyere oppe enn 1500moh kan forholdene trolig være annerledes. Noe nedbrytt og avrundet rim på overflaten i nord til østlig sektor hvor vinden ikke har herjet. Dette utgjør ikke et problem før det evt. snør ned. Fint vær i morgen kan føre til en viss økning i faren for våte skred mot sør, men det er trolig ikke veldig mye som vil reise kun pga solinnstråling. Det skal også være kaldt om natten. Skredfaren vil derfor ikke øke. Varslet faregrad er riktig FG 1 her. Knallharde lag som isolerer evt. vedvarende svakere lag dypt nede. Vanskelig å påvirke noe. Trolig fg 2 høyere oppe hvor mildværet og temp ikke har påvirket snøen i like stor grad.

Faretegn

Ingen faretegn observert Så vidt litt fersk fokksnø her og der, men så lite omfang at det ikke er et faretegn.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Tørr Myke små, tynne fokksnøflak i le mot nordlig til østlig sektor. Under denne er det hard glatt men ujevn skare over eldre fokksnø. Generelt bærende hard skare og eller hard eldre fokksnø som isolerer alt av grums som måtte befinne seg lenger nede i snødekket. Mildværet onsdag har tydelig vis gått helt opp til 1450 (ikke observert høyere..), og dannet skare før overgang til noe nedbør som snø. Mye snø mot øst pga tidligere snøfall og vind. Avblåst og isete mot vest. Sola myker opp noe i sør og det er gått flere våte løssnøskred/ rullende baller mot sør. Disse er eldre og ikke dagsferske. Ikke nok solinnstråling i dag til at det kan løse våte løssnøskred enda. Da må vinden avta og varmen øke. I nord og øst er det noe avrundet rim der vinden ikke har tatt for hardt. Dette ligger oppå noe fastere snø og kan danne et sklilag på sikt.

Tester

ECTN29@23cmQ3 God Mer et sammenbrudd enn kollaps..

LBT@34cmQ1 Brudd i tynt 0,2cm nedføyket løssnølag. Ved veldig hard klapping.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 1100 moh Kan kanskje i noen få tilfeller klare å løsne skred i bratte områder med stor tilleggsbelastning. Lite sannsynlig. Skredstørrelsen er på disse kan variere vil jeg tro. Hardheten gjør at de kan bli str. 3 men egenskapene til det svakelaget vil trolig hindre stor forplantning.

Snøprofil

0,3 cm 1F SHxr 3 mm/0 mm D Nedbrytt overflaterim, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 16 cm 1F RGwp 1 mm/0 mm D, 10,5 cm P- RGlr 1 mm/0 mm D, 0,2 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 50 cm P RG 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 225863

Jotunheimen / Vang

Snø

27.03.2020 kl. 10:00

1151 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Så vidt litt tørr fokksnø fra onsdag fra denne høyden 1150moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ellers Bærende smelteskare. Bildet peker nord mot stølsnøse som er sydvendt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Østvendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Øverst i bildet. Nø vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Dreneringsriller opptil tregrensa 1050 m østvendt.

Snødekke

Nysnøgrense på 1150 moh

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Mellom 1300 moh og 1200 moh Eldre løssnøskred som følge av vindtransp og nysnø trolig fra onsdag.

ObsID: 225857

Jotunheimen / Vang

Snø

27.03.2020 kl. 09:29

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

132 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig

Vær

Ikke nedbør 0,8 °C 1 m/s fra V → 50% skyer

ObsID: 225849

Jotunheimen / Havseter, Bøverdalen, Lom

Snø

26.03.2020 kl. 15:19

1084 moh

Kjell-Lom (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Foto tatt frå vegen mot Spiterstulen, rett aust for skredet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

26. mar. 18-24 (+01:00) Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Bruddkant ca.1200 moh.Lengde ca.500 meter. Bredde rundt 100 meter. Har vore mildt dei siste dagane, og mykje tung vind frå vest. Nedbør som regn høgt til fjells.

ObsID: 225751

Jotunheimen / Skjåk

Snø

26.03.2020 kl. 14:49

649 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Utsikt vestover mot Skridulaupen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildt og regn i går, og så temperatur under null og et par cm nysnø helt ned til ca 350 moh i natt. Her var det fuktig/vått snødekke opp gjennom skogen, og så overgang til tørrsnø på ca 1100. Over det var det lett snøfokk i frisk bris, og fokksnøflak på lausere nysnø. Lett å løse ut tynne flak i brattheng. Det gamle snødekket er preget av temperatursvingninger, med generelt sterke bindinger. Noe økning i utbredelse av ferske fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 1100 moh

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 225744

Jotunheimen / Skjåk

Snø

26.03.2020 kl. 12:52

1270 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøprofil. Øverst venstre, 3 cm fokksnø 4F, neste til høgre; 12 cm 4F-1F fokksnø (/ ::), neste; 30 cm Tidligere Gjennomfuktet fokksnø fra i går, Nå frosset, P-K, under dette er det tørr Fokksnø,P. I bakgrunnen; skavlbrudd fra igår av da gjennomfuktet snø. Også en gammel tynn bruddkant i henget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mektighetem øker oppover hengkanten og det blir lettere å trigge sprekkdannelse. Fokksnø på delvis omdannet nysnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Slapp en liten skavl nedpå, og løste ut et harmlaust skred i den tynne fokksnøen.

Snøprofil

ObsID: 225715

Jotunheimen / Skjåk

Snø

26.03.2020 kl. 12:24

1246 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Lett snøfokk

Vær

10 m/s

ObsID: 225701

Jotunheimen / Skjåk

Snø

26.03.2020 kl. 12:03

1109 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mange store skavler mot N og Ø. I gjelet i bakgrunnen er det lokal snødrift i laber bris

Snødekke

ObsID: 225693

Jotunheimen / Vang

Snø

26.03.2020 kl. 12:00

1240 moh

Even@obskorps (***)

Tester

CTN God Godt og fuktig de øverste 70 cm. Lun og solvendt formasjon

ObsID: 225705

Jotunheimen / Skjåk

Snø

26.03.2020 kl. 11:35

956 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh Annet Fuktig Et par cm fuktig nysnø på gammel vindpakket mjuk.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra SV ↗ 30% skyer

ObsID: 225683

Jotunheimen / Vang

Snø

26.03.2020 kl. 11:08

1379 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Øst mot vinstervatn
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vest mot Bygdin
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Synshorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Torfinnstind og kalvehøgdene

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 10 m/s fra V → 60% skyer

ObsID: 225704

Jotunheimen / Vang

Snø

26.03.2020 kl. 11:00

1351 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn over skarelag er det mest utprega problemet her sammen med solpåvirka løssnø skred i brattere sørvendt terreng. Snødekket er spenningsløst og tilfels fukta opp til iallefall 1300 moh. Østlig sektor har mye snø og er problemområdet. Snødekket er stort sett hardt, så det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke kantkornlag. Ferske fokksnø flak er nok aktuelt lenger vest i regionen, og antar moh vil ha noe og si for flakstr mtp gårsdagens høye temp. Bra temperaturgradient på omlag 60cm i østlig terreng, så oppbyggende omvandling pågår. Kaldere temp vil stabilisere det fuktige dekket. Bør følge med på utvikling av kantkorn Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig Vestvendt terreng og avblåst og har lite snø. Østlig sektor har mye snø, spesielt i skjermede formasjoner. Snøoverflaten bærer preg av mye vind, og er jevnt over hard og bærende. Sørvendt terreng er solpåvirka og mulighet for våte løssnøskred er tilstedet. Ellers virker dekket relativt dødt og spenningsløst i dag. Det lille jeg fant av fersk fokksnø var godt bundet til underlaget. Ellers finnes det kantkornet snø over skarelag, samt noe i sjiktoverganger i gammel fokksnø. Nordvendt 1300 moh var fuktig ned til omlag 60cm.

Tester

CTM20@50cmQ2 God

LBT@50cmQ2 9 harde slag

LBT@20cmQ1

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV under 1300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Snøprofil

10 cm 1F RG M, 10 cm P RG M, 0,5 cm 4F FCxr M, 30 cm P RG M, 0,5 cm 4F FCxr M, 40 cm 1F RG D 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 225703

Jotunheimen / Vang

Snø

26.03.2020 kl. 09:43

1118 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sigesprekk i bratt Sørvendt heng. Svaberg under

Skredaktivitet

26. mar. 0-6 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Under 1100 moh Solpåvirka/fukta snø i brattheng rundt klipper. Tipper det kom i går

ObsID: 225692

Jotunheimen / Vang

Snø

26.03.2020 kl. 09:21

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noe nysnø fra ca 1200m og oppover på Stølsnøse

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 1 m/s fra V → 95% skyer

ObsID: 225653

Jotunheimen / Vang

Snø

25.03.2020 kl. 13:24

1096 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Synlige skredmasser fra kontrollert skred sist torsdag, selv etter at det har blåst V stiv kuling i 6 t.

Snødekke

Gamle skred fra skredkontroll sist torsdag var fortsatt godt synlige med webkamera i dag formiddag. Dette tyder på lite pålagring av snø som kommer av høye temperaturer i natt (+4) og begrenset mengde snø tilgjengelig for transport i går.

Vær

Regn 4 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Tall fra værstasjon på 1220 moh i østvendte heng langs Tyin. Opp i +4°C i dag, nå minkende til trolig under 0°C. V stiv kuling fra kl 03 til kl 0930 på vindeksponert skredtårn. Brøytesjåfør på fv 53 forteller om lite nedbør; det regnet lett mellom kl 12 og kl 13, sier han.

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert med webkamera i begrenset sikt onsdag. Gamle kontrollerte skred fra skredkontroll sist torsdag var fortsatt godt synlige i dag formiddag.

ObsID: 225561

Jotunheimen / Skjåk

Snø

25.03.2020 kl. 12:09

1003 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sondrekv

Skredhendelse

25. mar 00:02 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1014 moh og sluttet på 570 moh 300 m bred bruddkant Leområder Trolig gått i natt. Ser ut til å være flere bruddkanter, altså har skredet gått på både grunne og dype svake lag. Kun sett fra bygda.

ObsID: 225540

Jotunheimen / Lom

Snø

25.03.2020 kl. 11:32

931 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vått flakskred, trolig øverste og siste flaket av fokksnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Regn og vått opp til 1350, med overgang til sludd. Null-grensen går vel på ca 1600 moh. Øverste laget av fokksnø er gjennomfuktet, mens det som er djupere enn ca 15 cm fra overflaten fremdeles er tørt 1350 moh. Overflaten opp til1600 vil danne et solid skarelag ved oppklarning til kaldere vær. Ett vått flakskred i svært bratt nordvendt terreng. Kraftig vind, med noe snøfokk i sludd fra 1350 moh. En periode med skredaktivitet i svake lag som påvirkes av regn på snø. Siden stabilisering i kaldere vær Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1600 moh

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NV. Mellom 1200 moh og 1100 moh

ObsID: 225537

Jotunheimen / Lom

Snø

25.03.2020 kl. 10:54

1277 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnøen er våt.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

Sludd 1 °C 16 m/s fra SV ↗ 100% skyer Null sikt over her

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

ObsID: 225529

Jotunheimen / Lom

Snø

25.03.2020 kl. 09:19

916 moh

Albert (*****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: I dalførene og langs naturlige dreneringskanaler bør en være oppmerksom på sørpeskred og våte laussnø- og flakskred.

Vær

Regn 4 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lavt skydekke, sikt opp til 15-1600 moh.

ObsID: 225499

Jotunheimen / Vang

Snø

25.03.2020 kl. 08:43

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

141 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 2 m/s fra V → 90% skyer

ObsID: 225493

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org