Snøskredvarsel for Heiane søndag 30.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold, men fare for mindre våte skred. Glideskred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflata er mjuk og laus kan ein løyse ut mindre våte laussnøskred. Ver merksam på sprekkar i snødekket som viser at det kan gå glideskred.
Snødekket er stort sett smelteomvandla utan lagdelingar. Unntaket er nokre observerte islag i snøen. Det byrjar å bli lite snø og det er få områder igjen med skiføre i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
3 °C til 18 °C på 1100 moh.
Plussgrader til topps om formiddagen.
Klarvær.
Mulighet for noe høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
3 °C til 19 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Valle

Snø

28.05.2021 kl. 09:38

1040 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 9 °C 3 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Fuktig

Tester

ECTX

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett MF - noen islag inni mellom. Sola tar godt i fjellet og snøen smelter godt nå. Det er ikke nattefrost mer og snøen går fra å være råtten til å nesten sette seg litt. Stabile forhold, sola tar godt på snøen. Vær obs på sider hvor sola tar godt. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 4F MF 2 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm W, 2 cm IF, 34 cm P MF 2 mm M, 2 cm IF, 1 cm 4F MF 2 mm, 1 cm IF, 60 cm 4F MF 3 mm M -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredproblem

Ubunden snø

ObsID: 274567

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org