Snøskredvarsel for Hardanger fredag 19.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Ferske fokksnøflak på vedvarende svake lag vil være lette å løse ut.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligger ferske fokksnøflak i fortrinnsvis vestvendte leheng som er svært lette å løse ut. Fokksnøen ligger på et svakt lag av kantkorn og fjernutløsning er sannsynlig. Det oppfordres til svært konservative veivalg! Temperaturstigning vil svekke snødekket og kan gi naturlig utløste flakskred i fjellet og våte skred i lavereliggende områder som har nok snø. Særlig hvis solen ligger på.
I begynnelsen av uken har det kommet en del nysnø sammen med vind fra øst som har dannet ferske fokksnøflak. Rygger og utsatte formasjoner ev avblåst men mye av snøen over skoggrensen er fortsatt myk. Snødekket er generelt tynt for årstiden. Siste store snøfall kom i slutten av januar. Kaldt klart vær i to uker har omdannet mye av snøen til kantkorn. Dette har vært den løse fine snøen for skikjøring den siste tiden, men er også det svake laget i dagens skredproblem.
Kantkorn og overflaterim har stedvis føyket ned eller blitt dekket av fokksnøflak, og er aktive vedvarende svake lag. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Det skal generelt mye til for å påvirke dypere lag av kantkorn men mye fokksnø og stigende temperaturer kan svekke disse.
Det er meldt om et skiløperutløst skred i nordvestvendt heng på 600 moh. i Sauda. Natt til onsdag 17. gikk det et skred ut over RV7 på Hardangervidda.
I Sauda er det rapportert om 19 cm nysnø på kvelden den 16.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag. Vinden øker igjen til sør/ sørøst liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Eidfjord

Snø

19.02.2021 kl. 17:20

966 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV

Ulykke/hendelse

Snø Vei

Skredhendelse

19. feb 16:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff V-vendt Skredet startet på 998 moh og sluttet på 928 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Storelia Fleire skred sprengt ut med daisybell. Gjekk skred naturleg natt til 17., men har lagt seg ut meir fokksnø siste dagar. Sorengte ut fleire skred str 1-2. to gjekk i veg. Truleg både på fokksnø og kantkorn. God forplanting i kantkorn og nokså god i fersk fokksnø

ObsID: 256640

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.02.2021 kl. 12:33

837 moh

Svein B (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svein B Kommentar:  Utløst like over hyttene på Seljestadstølane

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredhendelse

19. feb 12:39 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 830 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Ukjent Mulig utløst siste døgn

ObsID: 256575

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.02.2021 kl. 11:27

1268 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste brot. Nedføyka nysnø.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Brot i delvis kantkorn. Bærande fokksnøflak over.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Varierande sikt, så vanskeleg å sjå evt. indikator heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er tydeleg at det har vore ein del vind forut for siste snøfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fint skiføre med 15ish cm tørrsnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nordvest vendt side på fjellet Gygrastol 1339 moh. Det er dekning med snø, men det er generelt tynt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt utover Odda - Folgefonna lik på venstre side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå huset. Ser opp mot toppar på rundt 1300 meters høgde. Vestvendte sider midt i biletet.

Vær

0 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer 10-20 cm nysnø siste døgn. Ingen vind av betydning, iallfall ikkje noko som har prega snødekket der eg var i dag. Mildere temp. Tydelig på veg opp utover føremiddagen i dag, fredag. Innslag av store snøflak, men per no lite nedbør av betydning.

Tester

CTH25@59cmQ1 God

CTM19@40cmQ3 Middels Delvis nedbrutt nysnø over hard vindpakke.

Faretegn

Ferske skred Som nemnt under "Skredaktivitet". Varierande sikt, så vanskeleg å sjå til brattare heng, men kunne ikkje sjå noko i dag, men antar at det er aktivitet i eit eller fleire av dei svake lag.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh Såg ein del mindre skred. Vil anta at dette vil auke på i intensitet i alle himmelretningar når mildvêret slår til for alvor.

Notater

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ligg 10-15 cm ubunden snø tilgjengelig for transport. Generelt lite snø i fjellet for årstida, men bra mengder i leformasjoner. Meir snø i indre del av regionen enn ytre. Lagdelinga er nokså lik for regionen, så evt. skredproblem vil vere representative for regionen sett under eitt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vil anta at dette gjeld alle heng. Fant det tydelig i vest-nordvest i dag. Blyanthardt fokksnøflak over. Bære godt på lokaliteten eg obsa i dag. Det er vanskeleg å vurdere stabiliteten i dette. Opplevde tidlegare i veka at det var særs potent på lågare høgde med tynnare snødekke (drønn og skytande sprekker), men mindre energi i det høgare oppe med tjukkare snødekke. Det oppleves difor som at det både er mogleg å fjernutløyse, men også at det enkelte plasser er vanskeleg å løyse ut. Situasjonen er avhengig av kor mykje snø som er der problemet er mest potent.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Har stabilisert seg litt, men er framleis litt potent. Str 1 og 2 skred. NB! Vil anta at dette skredproblemet no vil forsterke seg på ny mtp at det bles opp og det vil verte ny pålagring i sektorar V-NV-N.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferdsel krev gode vegval opp og ned. Framleis ustabile fokksnøflak mot vest-nordvest-nord - noko som vil forsterke seg dei neste dagane. Kantkorn under eldre fokksnøflak skal litt meir tilleggslast for å gå i brot, men ver obs der snødekket er tynnare. Her vil fjernutløysing vere mogleg. Kan gi store konsekvenser. Er også eldre Kantkorn lenger nede i dekket, men anser ikkje det for å vere veldig aktuelt i dag. Situasjonen er avhengig av vêret som kjem inn. Vert så spenstig som det er meldt kan vi få ein seriøs situasjon med både våte laussnøskred frå 1000 moh og ned, og flaksskred frå 5-600 moh og opp. Ferdsel i skredterreng, lausneområder og utløpssoner, bør unngås! Varslet faregrad er riktig Det er lite snø i fjellet, generelt. Faregrad for i morgon avhengig av kor mykje vêr som kjem inn. Anser det som fornuftig med FG 4 om det drar seg til, trass i at det er sparsomt med snø ein del plasser. Skredproblema og vêret som er på veg inn svarer jo til ein høg FG, men spørsmålet er om mengde snø tilsvare ein FG 4 for regionen, eller om ein skal halde det på FG 3.

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F-1F RGlr/DF 0 mm/1 mm D, 5 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Hele laget, 19 cm P RGsr 0 mm D, 20 cm 4F-1F FCxr 1 mm/2 mm D-M Øvre del, 33 cm 1F RGxf/RG 0 mm/1 mm D-M, 4 cm K MFcr D, 15 cm 4F-1F RGxf/MF 1 mm/3 mm D-M, 30 cm P-K MF/MFcl D-M -3,1 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -9,8 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm, -9,5 °C @ 60 cm, -9,4 °C @ 80 cm, -8,7 °C @ 100 cm, -8,2 °C @ 120 cm Profil mot vest. 15 grader.

ObsID: 256554

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.02.2021 kl. 17:04

221 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Tokheimslien. Veldig lite snø for årstiden. Ingen toppskavl på Tokheimsnuten (t.h.). Omtrent ingen skred i samtlige kjente skredløp. Kanskje man kan ane noen mindre skred helt øverst.

Vær

Yr 2 °C 2 m/s 90% skyer

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet På samme dato i fjor var lien dekket av store snøras i alle skredløpene

ObsID: 256401

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.02.2021 kl. 06:18

181 moh

bjafje (**)

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 3 m/s fra V → 50% skyer Litt nedbør i natt, i form av våt, kram snø. Ca 4-5cm.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

18. feb. 0-6 (+01:00) Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Flere, veldig små ras, kan observeres i meget bratte fjellsider. Generelt lite snø for årstiden.

ObsID: 256243

Hardanger / Ullensvang

Snø

17.02.2021 kl. 19:43

107 moh

bjafje (**)

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 1 m/s 80% skyer

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

8 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Fuktig Knallhard skare under vått topplag på 112moh. Vått topplag ca 5 cm dypt

ObsID: 256192

Hardanger / Kvinnherad

Snø

17.02.2021 kl. 15:28

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå bygda mot fjella. Søraustleg retning.

Snødekke

ObsID: 256142

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 14:00

727 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjodybda

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke eller skade Snø

Skredhendelse

17. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Skredet skjedde ved at vi kontrollert tok ned en skavl som hang i en renne over et brattheng. Ingen var påvirket av skredet og alt var planlagt. Skredet som gikk var middels stort. Det viser at det er dårlig binding mellom fokksnø og snøen under. Skredet gikk relativt langt ut og minner oss om at brattheng bør unngås. Det har blåst øst-nordøst siste døgn og flytte mye snø inn i lesidene og gjort at skredfaren fremdeles er høy.

ObsID: 256179

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 12:00

612 moh

madsskaar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  madsskaar

Ulykke/hendelse

Snø Ski offpist

Skredhendelse

17. feb 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt 30 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

ObsID: 256062

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 11:11

736 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra Smalanutheisen mot Varanuten.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra NØ ↙ 96% skyer

ObsID: 256036

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 11:05

663 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Noen bilder fra heisen til Smalanuten. Vindtegn fra ø i nysnøen.

ObsID: 256034

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

17.02.2021 kl. 07:45

1321 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Østavind og nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Østavind og nedbør. Ferskt skred i Storlia.

ObsID: 255993

Hardanger / Storlia

Snø

17.02.2021 kl. 02:00

938 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

17. feb 02:00 (+01:00) Skredet startet på 933 moh og sluttet på 933 moh Snø på RV7 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 256013

Hardanger / SAUDA

Snø

16.02.2021 kl. 21:42

578 moh

Lallå@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Lallå@rrkh_skredgruppe

Vær

2 °C Kommet 19cm me snø

ObsID: 255958

Hardanger / SAUDA

Snø

16.02.2021 kl. 12:47

913 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tydelig avblåst på rabber og rygger. Føyke rundt klippene mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra Hovlandsnuten mot Brekkestølsnuten
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Q2 @12cm
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Q1. @60cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Tester

ECTN23@55cmQ1 Middels Ikke krystallklart testresultat. Ikke bruddforpl, men en ganske glatt bruddflate. Krever trolig noe større tilleggsbelastning.

ECTN1@15cmQ2 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk som følge av vind fra nordøst. Det finnes noe nysnø tilgjengelig for transport. Ser stor snøtransport på motsatt side av dalen. S-SV vendt hengretning.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Redigeres ved hjemkomst.

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nysnø etter foregående døgn, men ikke store mengder. Vinden har begynt å flytte litt på nysnøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Forrige ukes skredproblem fremdeles aktuelt. Ganske glatt brudd, men krever et sted mellom liten og stor tilleggsbelastning.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små SV, V over 700 moh Myke fokksnøflak fra siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig De vedvarende problemene med kantkorn i snødekket vedvarer, det har ikke vært tilstrekkelig mildt enda til at dette har blitt reversert i noen grad. Både som observatør og skikjører synes jeg det er en vanskelig vurdering med de ulike testresultatene kantkornlagene gir. Forholdsvis glatte bruddflater etterhvert, men på noen tester trengs det en del tilleggsbelastning for å få utslag. Jeg forventer at mye nedbør i høyfjellet, forhåpentligvis som snø mot helg, kan gi en skredsyklus som følge av kritisk mengde nysnø og dermed pålagring av tykkere flak over de allerede eksisterende svake lag. Dette vil stresse snødekket og gi naturlig utløste skred potensielt stor størrelse i seg selv. Vind oppi kuling styrke i fjellet de neste dagene vil bidra til krevende forhold. (I løpet av kvelden/natta etter observasjonen er det kommet ca 20 cm nysnø i Sauda skisenter) Temperaturen ventes så høy at til et visst nivå vil det muligens regne. Kanskje opp i 800 moh til helga. I så fall vil regnet kunne gi en kortvarig oppgang i skredfaren med påfølgende stabilisering når det avtar. Det følger en del usikkerhet med langtidsværvarselet som det foreligger nå (ift mildværsgrense) så det blir spennende å se nærmere helg og etter mildværsherjingene om kantkorna rundes noe ned på sikt. Varslet faregrad er riktig Faregraden er foreløpig lik, men skredproblemet er noe endret. Jeg fant myke flak med fokksnø med nedføyket nysnø innimellom tirsdag. Dette lå som et skredproblem høyt i snødekket. Vinden fortsatte noen timer utover kvelden tirsdag. Også mer nysnø. Jeg mener det ville vært riktig å tatt med dette skredproblemet også for varselet til onsdag.

Snøprofil

15 cm F DF 0 mm/1 mm, 0,5 cm F PP 1 mm Nedre del, 13 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 18 cm P RGxf/RG 0 mm, 12 cm 4F-1F FCso 1 mm Hele laget, 20 cm P RGxf 0 mm, 4 cm 1F FC 1 mm, 75 cm P+ RGxf/MFcl 1 mm/1 mm -3,8 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -8 °C @ 60 cm, -7,1 °C @ 80 cm, -5,6 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255875

Hardanger / Kvinnherad

Snø

16.02.2021 kl. 12:19

900 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot vest. Snøen "dansar" bortover overflata.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Melderskin 1426 moh til høgre. Mange steinar som stikk opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sørover mot Rosendal.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust nord-aust. Gygrastol i midten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lokalitet for snøgrop. Mot vest-nordvest. Meir snø i leformasjoner mot disse sektorene.

Tester

LBT@55cmQ3 FCxr som går i brot. Brotet skjer nedst mot underliggende skare. Laget er ikkje like utvikla her som lenger nede der snødekket er tynnare. Skal større tilleggslast til her pga tjukkere fokksnøflak og mindre utvikla kantkorn. Usikker på str. skred som kan gå på dette, men str. 2 skred er iallfall å forvente om det går i brot. Potensielt str. 3.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsida. Skildring: Lett - moderat snøfokk. Bles frå aust-nordaust. Legg opp i vest-sørvest. Tiltakande vind utover dagen.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Flatt ljos så litt vanskelig å observere.

Notater

Redigere obs i kveld.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Varierende snødekke. Været som har prega regionen, med kulde og klarvær, i kombinasjon med innslag av vind har gjort til at snøen har flytta på seg. Det er generelt lite snø på ryggar og konvekser, men meir i leformasjoner, spesielt mot nord og nordvest. Det er relativt lite snø, utover i innblåste formasjoner og i høgda, spesielt for ytre del av regionen, men ein har eit slags samanhengdande skiføre frå ca 100-200 moh - om ein følgjer skogsvegar eller flatare parti parti i terrenget der snøen har fått lege delvis i fred, men tynt snødekke i terrenget generelt sett. Mogleg meir snø i indre del av regionen vs ytre. Snødekket består av ulike lag av smelte, kantkorn/delvis omvandla og fokksnø. Under skoggrensa er det mindre utprega lagdeling.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedføyka kantkorn som hovedproblem. Det er lett å løyse ut skred der snødekket er tynt. Der snødekket og primært fokksnøflaket er tjukkere skal det større tilleggslast for initiere brot. Utfordrande å gjere vurderingar. Værsituasjonen endrar seg til det meir normale vestlandsvêret, og i følgje yr kan vi få mykje nedbør framover, i kombinasjon med ein del vind mot slutten av veka. Nysnøgrensa vil gå høgare i terrenget. Nedbøren vil falle som regn og gi forbigåande høgare skredfare, men til gjengjeld vil det moglegvis eliminere ein del av dei vedv.svake laga i snødekket - iallfall dei som ligg høgst i dekket. Utfordringa er at høgare til fjells, der nedbøren vil falle som snø, vil få ein utfordrande situasjon å handtere framover mtp meir snø oppå allereie ustabilt snødekke. Varslet faregrad er riktig Litt vanskelig å sei faregrad. Det er lite snø, men mot nord og nordvest, kor det har lagt seg opp mest snø gjennom vinteren, er skredproblemet til stades. Eg lander på "Få" heng lokalt, men for regionen er det nok fornuftig med "Noen". Då lander eg på FG 3. Om det hadde vore mogleg ville eg ha skrive FG 2,5. Det er ein del variasjon i regionen. Opplever at skredproblemet har varierande potens avhengig av høgde og snødekkets tjukkelse. Gjorde to profilar og testar i dag med relativt stor forskjell i potens i svakt lag. Testen eg gjorde på lågare høgde, med tilhøyrande drønn i snødekket omkring meg, synte stort potensiale, medan testen eg utførte på 900 moh var mindre spenning i.

Snøprofil

40 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 20 cm 4F-1F FCxr 1 mm D Nedre del, 4 cm K MFcr D, 5 cm 4F-1F FCxr 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 50 cm 1F/P MF/DF 1 mm/3 mm D-M -4,5 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -7,8 °C @ 60 cm, -7,8 °C @ 80 cm, -7 °C @ 100 cm, -6 °C @ 120 cm Grov profil i leformasjonmot nordvest. Snødjupne ikkje representativt for terrenget sett under ett.

ObsID: 255897

Hardanger / SAUDA

Snø

16.02.2021 kl. 11:02

472 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot Hovlandsnuten.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø, relativt ubunden og tørr. Ca 10cm.

ObsID: 255809

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.02.2021 kl. 10:44

32 moh

bjafje (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  bjafje

Vær

Ikke nedbør 0,7 °C 0 m/s 100% skyer Stigende temperatur. Foreløpig ikke nedbør siden i går formiddag. Observerer ikke snøføyke i høyden. Bildet er av Rossnoss (1407moh) vestvendt skråning lite snø for årstiden. Bildet viser opplagring for husaskredet og litt av aurskred. Lite snø.

ObsID: 255800

Hardanger / Kvinnherad

Snø

16.02.2021 kl. 10:25

560 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ved frigjering.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er generelt lite snø på denne høgda i denne delen av regionen. Det har lagt seg opp ein del snø i leformasjoner.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer

Tester

CTV@26cmQ1 Dårlig Tok ein kjapptest. Drønna i snødekket der eg grov profil. Meir potent her samanlikna med høgare i terrenget der overliggande lag er tjukkare og svakt lag er mindre utvikla.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsida. Skildring: Det har drønna i alle mindre og større formasjoner eg har passert, der det har lagt seg opp fokksnøflak. Ingen fare lokalt då det ikkje er nok snø til å generere nemneverdig store skred, men større farepotensiale der det er meir snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, V, NV over 600 moh Vanskelig å sei om detver få eller noen heng. Antar at dette kan gi str. 2-3 skred der d har lagt seg opp nok snø.

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 25 cm 1F/P RG 1 mm D, 13 cm F DH 3 mm D Øvre del Kant/beger., 20 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255811

Hardanger / Kvinnherad

Snø

16.02.2021 kl. 10:07

560 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sørvest. Ved tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord. Avblåse. Lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Utsikt til ca 700-800 moh. Tynt med snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lagar så vidt spor med skia. Hunden trør gjennom.

Snødekke

Ca 10-15 cm ubunden snø under skogrensa, men varierende. Over grensa er det avblåst og delvis bærande.

ObsID: 255778

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org