Snøskredvarsel for Hardanger mandag 15.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk vindtransportert snø, den hviler på et svakt underlag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø kombinert med kuling fra sørøst spesielt første del av mandagen ventes å flytte på løs snø og danne fokksnøflak i leheng mot nordvest. Disse legger seg stedvis over et lag av kantkornet snø og overflaterim og vil derfor være ustabile. Også eldre fokksnø i andre himmelretninger er ustabil, og fjernutløsning kan være mulig. Flak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte.
Snødekket er variert. Områder som er vindpåvirket har fokksnøflak med ulik hardhet, mens det i skjerma formasjoner og i skogen fremdeles kan finnes løs snø. Generelt godt vindpåvirket over ca 800 moh. Snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte steder, og det er generelt mindre snø i fjellet enn normalt for årstiden.
Det er to relevante svake lag. Det mest kritiske er kantkornlag og/eller rim i overflaten som mange steder er dekket av innblåst fokksnø. Det er også observert vedvarende svake lag med kantkorn under skare dypere i snødekket, men disse er nå vanskeligere å påvirke.
Det ble lørdag rapportert et skikjørerutløst tørt flakskred i sørvestvendt side under Fjetlandsnuten i Røldal. Skredet løsnet sannsynligvis på nedføyket kantkorn eller overflaterim.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-20 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

13.02.2021 kl. 14:30

963 moh

bonna (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bonna

Skredhendelse

13. feb 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 952 moh og sluttet på 946 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Utløst av person, personen klarte å renne ut fra skrede til trygg possisjon. Skredet hadde lav fart.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ulykke/hendelse

Ingen ble tatt av skredet og ingen skader. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 255214

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org