Snøskredvarsel for Hardanger søndag 14.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile forhold. Vind har lagt opp fokksnø som ligger over vedvarende svakt lag av kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fremdeles svært lett å løse ut skred i områder med fokksnø som ligger over svakt lag av kantkorn. I enkelte utsatte heng kan skred bli store. Økende vind på kvelden vil gi vindtransport og dannelse av ferske fokksnøflak, og dette skjerper skredfaren. I områder med lite vindpåvirkning er skredproblemet mindre eller fraværende. Det er fremdeles også mulig å påvirke et dypere svakt lag av kantkorn i det eldre snødekket, spesielt der snødekket er tynt som mot rygger og konvekser. Men dette er vanskeligere å påvirke.
Snødekket er variert. Områder som er vindpåvirket har fokksnøflak med ulik hardhet, mens det i skjerma formasjoner og i skogen fremdeles ligger løs snø. Snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte steder, og det er mindre snø i fjellet enn normalt for årstiden.
Det ligger stedvis rim og kantkorn under den siste fokksnøen. Det er også kantkorn under skarelag dypere i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-20 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-20 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

13.02.2021 kl. 14:30

963 moh

bonna (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bonna

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ulykke/hendelse

Ingen ble tatt av skredet og ingen skader. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredhendelse

13. feb 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 952 moh og sluttet på 946 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Utløst av person, personen klarte å renne ut fra skrede til trygg possisjon. Skredet hadde lav fart.

ObsID: 255214

Hardanger / SAUDA

Snø

11.02.2021 kl. 14:28

845 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kollaps ved isolering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  På vei inn i vestvendt side av Ravnafjell.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  "Gamle" men solide sprekker antakeligvis fra da pålagringen var stor. Mulig noe spenning er ute av flakene.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Variabelt snødekke. I stor grad avblåst, vinderodert. Et markant «vindskille» ved 800 moh. Sastrugier og mange vindformer preger landskapet over dette. Tykk, bærende fokksnø mange steder. Brytende i kantene av fokksnøflakene. Pappkartong-aktig følelse å gå på mange steder der flaket hviler på løst lag av kantkorn. I flere lune terrengformer ligger det også noe av den gamle, tørre overflatekanten som har vært skikjørerens beste venn i 2021. For de som er på jakt etter overlevende løssnø så er skjermede søkk og renner lavere til under 8-900 moh stedet å lete.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregraden vipper mellom 2 og 3. Vurderingen ligger enten i utbredelsen få/noen og skredstørrelse 1/2. mye av det som er naturlig utløst er små skred. Noen ligger like over str 1 i volum. Tenker at der man har str 2 skred så gjelder det utbredelse "få" og str 1 utbredelse "noen". Stabil og lik både nå og inn i helga. Kankorna utvikles sakte men drives nok ikke til det bedre pga skarp tempgradient. Varslet faregrad er for høy Etter en "overordnet" kryssjekk med kriteriene i faregradskalaen så har jeg en følelse for fg2, men med et klart utropstegn bak de utsatte hengene mot vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 700 moh Har etter forrige obs gjort noen tanker om utbredelsen til skredproblemet. Det er lett å identifisere heng i V sektor der man kan finne det. Likevel vil man kanskje kunne stå inne for at problemet dermed er i få-noen. Hører ikke helt hjemme i noen av kategoriene, men da skal man vel ihht håndboka benytte "noen"? Vanskelig vurdering for varsler...

Vær

Ikke nedbør -10,6 °C 3 m/s fra NØ ↙

Tester

ECTP1@15cmQ2 Dårlig Samme skredproblem som tidligere observasjoner. Fokksnø over kant. Litt ulik respons og ulik kvalitet på bruddflate. CTV en halvmeter til høyre for ECTP1. Q1. Det kommer litt an på tykkelsen på flaket. Der overliggende er tynnere blir testresultater ende tydeligere og bruddet renere.

Snøprofil

10 cm P-K RGsr 0 mm, 6 cm F FCsf 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 28 cm 4F FC 1 mm/1 mm, 80 cm 1F RGxf 0 mm, 45 cm 4F/F+ MFpc/FC 1 mm/1 mm -14,7 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12,6 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -8,8 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 165 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254728

Hardanger / Eidfjord

Snø

11.02.2021 kl. 13:13

1200 moh

pfolkedal@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret Kommentar:  Øverste 25 cm løs snø med dårlig binding, antatt oppå et rimlag. Løser ut ved press fra spaden i bakkant - Q3. Beger-/kantkorn lag i bunn moderat binding. Ikke kjørt test.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 25 cm lite vindpåvirker snødekke - F. Ca 60 cm hardpakket fokksnø - P/K. Ca 1-1,5 cm begerkrystaller/kantkorn ved bakken - F.

Notater

Kun gjort en rask pit.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut SØ, S, SV

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør -27 °C 0 m/s

Snøprofil

Ca 85 cm. 34 grader helling.

ObsID: 254709

Hardanger / SAUDA

Snø

11.02.2021 kl. 13:02

847 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda

Tester

CTV@30cmQ3 Dårlig Vest vent helning på lesiden av konveks formasjon.Godt med vindtransportert fokksnø i vest vente heng som er solid pakket. Mot kantene på tynnere lag er det veldig lett å løyse ut. Gjorde meg klar til å isolere blokka og fikk brudd etter 10 cm saging i bakkant av blokka. Bruddet (Q3) var på et 30 cm over et svakt lag med kantornet snø. Under der ligger det igjen et 30 cm fingerhardt lag med RGXF med innslag av kantkorn.

ObsID: 254725

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org