Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 09.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny informasjon mandag forteller om mer ugunstig lagdeling enn antatt. I vestvendte heng er det svært lett å løse ut skred fordi fokksnøen ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn. Vær spesielt forsiktig i overgang til tynt snødekke. Fjernutløsning er mulig. Det kalde været gjør at stabilisering tar lang tid. Eldre svake lag av kantkorn kan fortsatt være mulig å påvirke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
Snøoverflata er preget av vind. I fjellet er det fokksnøflak av ulik hardhet. Det er delvis avblåst til skare på topper og rygger. I skjermede formasjoner er det fortsatt mulig å finne løs snø. Det er lite snø for årstiden, spesielt i fjellet.
Under den ferske fokksnøen ligger kantkorn med ugunstige egenskaper. Tykkelsen på fokksnøen er svært varierende Det finnes også svakt lag av kantkorn i forbindelse med det gamle snødekket.
Det ble rapportert om middels store skiløperutløste flakskred både i Sauda og i Røldal lørdag
Observasjoner mandag forteller om pågående snøtransport, skytende sprekker og ugunstig lagdeling ved Sauda.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-24 °C til -15 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-24 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

09.02.2021 kl. 15:58

1389 moh

Øystein Buer Jacobsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein Buer Jacobsen

Skredhendelse

9. feb 15:58 (+01:00)

ObsID: 254392

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2021 kl. 14:57

882 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Skredhendelse

9. feb 14:58 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 25 cm høy og 45 m bred bruddkant Brattheng Naturlig skred gått ned en 45g helling mot Baklavatnet og store flak å 4,5m høyde på det meste og skredet gått 15 m utpå vatnet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stor skredfaren brattheng og i vestvendt skråninger Sterk i brattheng vendt mot vest Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -12 °C 10 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. 2 - Middels

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke eller skade Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ

ObsID: 254383

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 14:06

1062 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  To testgroper med veldig ulik tykkelse på fokksnøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Påvindsida i øst: Vinden graver i den gamle mildværsskaren og får tak noen steder. Sørger for å supplere med mindre mengder snøtransport.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite skred løsnet siste døgn (i Kufonndalen noe lenger nede enn observasjonsstedet).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Velutvikla kantkorn i det svake laget
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utsikten nordvestover mot Uskedalen og Ulvanosa.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindtegn i høyden.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Variabelt. Både bærende og brytende fokksnø. Noe overflatekant som er fin kjøresnø fremdeles, men kun i skjermede terrengformer. I lo-sida er mye løssnø erodert helt bort og den gamle mildværsskaren er oppe i dagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er en uoversiktlig situasjon å observere, men man må jakte primærproblemet som fremdeles er fokksnø over relativt tykt lag med kantkorn. Dette er litt vanskelig å tolke med testresultater, men siste fem dagers diverse hendelser i Sauda og regionen forøvrig bekrefter at fokksnøen er ustabil og kan påvirkes av en enkelt skiløper. Vi er avhengig av at spennigen tas ut av fokksnøen på ett eller annet vis for at situasjonen skal bedres raskt. Jeg tror imidlertid vi vil måtte håndtere denne situasjonen noe lengre enn hva man normal gjør med «ordinært» fokksnøproblem pga disse tjukke kantkornlaga som fortsetter å utvikle seg der overliggende lag er relativt tynt og temperaturgradienten er stor. Varslet faregrad er for lav Meget usikker på faregraden. Ideelt sett kunne jeg satt den til 2.5 :) Vurderingen ligger imidlertid i at flakene virker svært lette å løse ut, og med «noen» i utbredelse så havner jeg på sannsynlighet D. I kombinasjon med str. 2 skred så vil det forsvare en FG3. Det er mulig at det faktisk er utbredelsen som er noe mer begrenset enn antatt og dermed kunne man også tenke seg en høy FG2. Varselet kunne gjerne vært vippet opp i forkant av helga, sett i etterpåklokskapens lys.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10 m/s fra NØ ↙ 5% skyer Kald, fint vintervær. Men moderat til kraftig vind som er mest merkbar over 800 moh. På motsatt side av fjorden var det kraftig snøfokk rundt Reinsnuten i morgentimene.

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Finner igjen «disse gamle kantkorna» dypt i snødekket, men jaktet dem ikke i dag. Virker vanskelige å nå i noen særlig grad da det ligger skarelag og bærende snø over.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 800 moh

Tester

ECTP22@60cmQ2 God Test to meter til høyre for den andre ECT-en. Betydelig tjukkere fokksnøflak. Måtte til med har belastning for å få brudd. Det kom da med bruddforplantning, men ikke glatt bruddflate.

ECTP1@9cmQ3 Dårlig Får ikke ren, glatt bruddflate, men umiddelbar respons når hånda ble lagt på spaden for første slag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fortsatt noe pålagring som følge av erosjon i det «gamle snødekket» og fremdeles noe løs snø i overflaten. Føyka følger bakken for det meste, men sørger for å bygge på flakene i V-SV.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kun ett dagsferskt, naturlig utløst skred å finne på obsturen i dag. Men spor etter flere som har gått fra onsdag/torsdag av da vinden startet sine herjinger.

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F/F FC 1 mm/2 mm D Nedre del Velutviklede kantkorn over skarelag. Tykt lag med overflatefasetter fra før vinden begynte å laste inn overliggende fokksnølag., 1 cm I IF D, 39 cm K MFpc/FC D En rar mix av smelteomvandlet og innslag av sterkt fasetterte kantkort, men likevel knivhardt. -14,2 °C @ 0 cm, -12,9 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen «Miniprofil» for å belyse hovedskredproblem.

ObsID: 254258

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 12:30

1009 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kun myk snø i forsenkninger og lune terrengformer.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lett fokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 800 moh Krevende situasjon, men det er også i dag lett snøfokk av den snøen som er å flytte på. Anslår at spenningen i fokksnlflaket er høy enda. Ingen av skredproblemene stemmer helt. Problemet er nå fokksnøflak som har lagt seg over det tykke laget med fasettert overflatesnø fra tidligere. Nedføyka nysnø har vi ikke hatt på lenge etter min mening. Det er også en bunnpakke m skarelag og kantkornlag dypere. Dette er utrolig vanskelig å vurdere stabiliteten på. Men generelt inntrykk er at de i øyblikket krever mye for å trigge. Hvis i det hele tatt mulig.

ObsID: 254236

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 11:56

995 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Gammel skare. Bærende fokksnø. Brytende fokksnø. Svært variabel overflate.

ObsID: 254220

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 11:25

867 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  SV vendt side. Riffelsnø, myk overflate inne i søkket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nordvendt side. Vindherjet m store former og sidelast.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Sørvendt side, også vindformer og sidelasting m småflak som har løsnet. Vindformer generelt mest representert fra 800moh og oppover. Har vært inntrykk for hele siste tids vindeventer.

Snødekke

ObsID: 254216

Hardanger / Ullensvang

Snø

07.02.2021 kl. 15:51

1071 moh

Ane Svinth (NRH) (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ane Svinth (NRH)

Skredhendelse

7. feb 15:54 (+01:00) Tørt flakskred S-vendt 40 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Observert fra veien. Ser ut som det har løsnet som ett flak

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred rett bak "stasjonen"

ObsID: 254096

Hardanger / Ullensvang

Snø

07.02.2021 kl. 15:45

1069 moh

Ane Svinth (NRH) (Ukjent)

Skredhendelse

7. feb 15:48 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små S-vendt 30 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Tilsynelatende ferskt flakskred ovenfor tunnelen, ingen skispor inn.

Vær

Ikke nedbør Sol

ObsID: 254094

Hardanger / Etne

Snø

06.02.2021 kl. 15:20

1251 moh

Inge Valskår (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Inge Valskår

Skredhendelse

6. feb 15:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 1242 moh og sluttet på 1242 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 25 m bred bruddkant Skål Fjernutløst opp mot nordreskårnuten, ingen i skredet. Litt usikker på målene.

ObsID: 253924

Hardanger / Ullensvang

Snø

06.02.2021 kl. 14:30

1173 moh

Magnus (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Leside på vei ned fra Stavsnuten
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Magnus
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Magnus

Skredhendelse

6. feb 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1173 moh og sluttet på 1153 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder

Vær

-17 °C 12 m/s fra Ø ← Fint, men kaldt. En del vind

Notater

På vei ned fra Stavsnuten mot parkeringen prøvde vi å holde høydemeter for å unngå for mye staking. Vi fulgte noen gamle spor, rundet en høyde og befant oss på lesiden, fortsatt i slakt terreng, men med et heng over oss. Vi var to stykker på tur, en av oss kjørte forbi henget, men person nummer to (som kjørte i samme spor) utløste skredet fra nedsiden. Skredet løsnet et stykke opp i henget og personen som utløste kom seg greit ut før skredet fikk fart og flyttet på snømassene der vi hadde kjørt forbi.

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 253917

Hardanger / Odda / Hardanger

Snø

06.02.2021 kl. 13:15

774 moh

Ane Svinth (NRH) (Ukjent)

Vær

-8 °C 0 m/s Vindstille og sol i dag

Notater

il påstå at vi har minst faregrad 3 i Røldal og og på Haukeli nå. Skytende sprekker på 15m og drønn observert i sørvendte sider i dag lørdag i fjellene nord for Røldal sentrum. Sterk vind fra nordøst i gårkveld fredag (10 m/s) med voldsom snøføyk fra topper . Fant denne snøen igjen i dag som 20-40 cm tykt lag med fokksnø sørvendte le-sider, hvorpå lange skytende sprekker lett oppstod

Faretegn

Ferske sprekker Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vil påstå at vi har minst faregrad 3 i Røldal og og på Haukeli nå. Skytende sprekker på 15m og drønn observert i sørvendte sider i dag lørdag i fjellene nord for Røldal sentrum. Sterk vind fra nordøst i gårkveld fredag (10 m/s) med voldsom snøføyk fra topper . Fant denne snøen igjen i dag som 20-40 cm tykt lag med fokksnø sørvendte le-sider, hvorpå lange skytende sprekker lett oppstod

Snødekke

Moderat snøfokk Ca 1m løs ubundne snø med 20cm hardpakket vindtransportert snø oppå

ObsID: 253944

Hardanger / Kvinnherad

Snø

06.02.2021 kl. 12:53

1130 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla Kommentar:  Bruddkant i sida mellom omnatind og melderskin
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla Kommentar:  Bruddkanter under omnatind ned mot gryta.

Snødekke

0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Variasjon i overflaten, men etter vinden siste dagane så har det blitt ein del områder med hardpakka vindttsnsportert snø. Periodevis gjennomslagsføre.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fleire naturlig utløyste skred og utløyste skred av skiløper i store deler av regionen. Mykje som ikkje blir rapportert inn, men viser mange bilder og kommentarer på ulike toppturgrupper på Facebook. Vinden har begynnt å danne flak i toppen av snødekket. I området der eg var er det fleire naturlig utløyste skred, ikkje store mengder med snø i dei sidene vi var i, men mulighet for relativt store skred i meir snørike sider. Nesten alle sider som hadde 35 grader pluss har naturlig utløyste skred. Dei aller fleste eg såg sjølv er i nord (nord/øst) Synst faren er stigande på bakgrunn av det eg har skreve Varslet faregrad er for lav Synst utviklinga gir rom for å diskutere om den er for lav, flakdanning i deler av turen eg var på og mange naturlige utløyste skred siste dagane.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 4 m/s fra S ↑

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Danning av flak i overflata pga vind. Mykje overflaterim i dalen rundt Myrdalsvatnet og eit stykke opp, til ca 750m.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikkje dagsferske, ser for meg ein dag eller to sidan. Virker naturlig utløyst og legger ved bilder. Dette gjelder sida ifrå omnatind til melderskin.

ObsID: 253925

Hardanger / Etne

Snø

06.02.2021 kl. 12:46

858 moh

TT (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TT
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TT

Skredhendelse

6. feb 13:05 (+01:00) Tørt flakskred Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 853 moh og sluttet på 848 moh Utløst flakskred. Ingen personer tatt.

Faretegn

ObsID: 255375

Hardanger / Ullensvang

Snø

06.02.2021 kl. 12:39

1458 moh

Sindre (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sindre Kommentar:  Tatt på avstand, bruddkanten skimtes midt i bildet, øverst i renna

Skredhendelse

6. feb 11:39 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 1467 moh og sluttet på 1394 moh 30 cm høy og 10 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Vær

-13 °C Kaldt og klart. Slik har det vært i en måned nå.

Ulykke/hendelse

Jeg utløste skredet på vei oppover renna, nesten øverst, med skia på sekken. Fulgte med i ytterkant og overflaten av skredet noen meter før jeg stoppet. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 253857

Hardanger / SAUDA

Snø

06.02.2021 kl. 12:30

774 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig

Faretegn

Ferske sprekker Gjekk ut mot lite leleng for å teste, tydelig drønn og sprekke i snølaget

ObsID: 253833

Hardanger / SAUDA

Snø

06.02.2021 kl. 12:23

753 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig

Skredproblem

Tørre flakskred

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Veldig avblåst og snøen har pakka seg kraftig i lesider.

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 253828

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org