Snøskredvarsel for Hardanger fredag 29.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Enkelte stader kan vedvarande svake lag av kantkorn påvirkast. Då kan skreda bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er venta rolege forhold med litt påfyll av snø. Snøskredfaren vert derfor lite endra. Enkelte stadar er det eldre fokksnøflak som ligg på svake lag av kantkorn. Det gjer at flaka er lettare å løyse ut, spesielt på stadar med tynt eller mjukt snødekke. Skred i dette laget kan bli store. Skoggrensa eller lune formasjoner er slike stader.
Det er fokksnø av ulik hardheit i høgda etter siste snøfall. I skog og skjerma områder er det mjukare snø og laussnø. Til dels store mengder snø er tilgjengeleg for vind.
Det er kantkornlag på det eldre snødekket, men obs i Kvinnherad tysdag tyder på at ein må over 900 moh. for å finne det.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Kan hende nordvestlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-20 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

29.01.2021 kl. 14:29

1016 moh

Inigo (Ukjent)

Tester

ECTN12@15cmQ3 God

ObsID: 252526

Hardanger / Ullensvang

Snø

29.01.2021 kl. 12:28

1357 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sørover frå der snøprofil vart greven. Overflata av snødekket har innslag av rim over nysnø og nær-overflata kantkorn. Slett og fint i deformasjoner.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Eldre skredaktivitet i fjellsida midt i biletet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skispor - varierande kor djupe spor dei set.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Trør 10-15 cm ned utan ski. Ubunden snø tilgjengelig for transport om vinden tek seg opp.

Tester

LBT@25cmQ3 Nedføyka nysnø. Skal ein del til for å få blokka til å gå i brot. Vil klassifisere det som middels stabilitet.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Observerte fleire sjikt i eldre fokksnø. Det skal stor tilleggslast for at dette skal gå i brot.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Annet Tørr Det ligg framleis meir snø mot nord og nordvest, over 1000 moh, men regionen har fått bra påfyll med snø siste sykluser. Truleg litt meir snø og jamnere fordeling i indre del av regionen vs ytre. Snøoverflata er varierande. Delvis avblåst nedpå skare på toppane og enkelte konvekser. Generelt i terrenget er det ein variasjon av ubunden snø, 10-15 cm tilgjengeleg for transport mot sør-søraust og aust, men også innslag av mjuke fokksnøflak. Herskende vindretning for oppbygging av fokksnøflak har vore frå vestlig sektor. Overflata har også eit lite rimlag øvst som kviler på nysnø i kombinasjon med nær-overflata kantkorn - totalt ca 10-15 cm. Greit å vere obs på om det skulle føyke ned. Snødekket består elles av ulike sjikt av fokksnø som kviler på eit solid lag av avrunda kantkorn - ca 20-25 cm tjukt lag - (utan nemneverdig "piff"). Nedst mot bakken er det smelteformer. På lågare høgder er det observert kantkorn mellom skarelag, men dei har lite å sei per noverande tidspunkt.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s fra V → 10% skyer Kald og klar dag, fallande temperatur frå i går til i dag. Ingen vind av betydning. Fall litt nedbør som snø i går ettermiddag/kveld - ca 2-4 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Redigere obs i kveld

Skredaktivitet

29. jan. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV, V. Over 1000 moh Observerte også nokre eldre tørre flakskred, på ca 1000 moh - mogleg utløyst i helga - eit av dei tendenserte til str. 3. Usikkert kva disse har gått ut på, om det er kantkorn eller nedføyka nysnø. Observerte også nokre få tørre laussnøskred i same sektor.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren primært knytt opp til fokksnøflak over nysnø. Det er vanskelig å løyse ut skred, men det er rimelig å anta at skredstr 1 og 2 kan gå. Ser ikkje på nedføyka kantkorn som stort problem lenger. Har sjekka på same stad tre veker etter kvarandre og det er tydelig at skredproblemet har mista mykje av futten. Utfordring med kantkorn: Eg har ”tracka” det innmeldte kantkornproblemet siste tre veker, på meir eller mindre same stad; høgde og eksposisjon. For tre veker sidan var det særs stort potensiale i det, men opplevde det som mindre ”piff” i det førre helg – vurderte difor FG 2 med det i mente då. Under dagens observasjon opplever eg det som enda mindre potens i det. Det er ingen ferske skred knytt til dette skredproblemet heller. Moglegvis skred frå førre helg gjekk ut på dette laget, men det vert spekulasjoner frå mi side. Med tanke på at Røldalsfjellet er den staden i regionen kor du moglegvis har mest vêr og låge temp, iallfall samanlikna med ytre del, så byrjar eg å tenke at dette kan gjelde for heile regionen, om det gjeld her.

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 5 cm F FCsf/DF 2 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F-1F PP/DF 1 mm D Nedre del, 20 cm P RG 1 mm D, 40 cm P RG 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 10 cm P RGxf 1 mm D, 5 cm 4F-1F RGxf 1 mm D, 20 cm K MF D -16 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 3 cm, -18,1 °C @ 6 cm, -16,8 °C @ 10 cm, -13,4 °C @ 20 cm, -11,5 °C @ 30 cm, -10,1 °C @ 40 cm, -9 °C @ 50 cm, -8,1 °C @ 60 cm, -6,4 °C @ 80 cm, -4,7 °C @ 100 cm, -4 °C @ 120 cm, -3 °C @ 130 cm Kantkornlaget som har vore ei utfordring til no ligg djupt i dekket på denne lokaliteten. Dette laget består av to ulike sjikt; eit overliggande som er litt hardare og eit lenger nede mot smeltepakken som er mjukare (4F). Dette nedste laget er tynnare samanlikna med det overliggande, og i den grad det er potens at i dette, så er det det nedste laget - mot smeltepakken - som kan gå ut. Det skal særs stor tilleggslast om det skal gå ut noko på dette, iallfall her. For min del så tendenserar det til "Få bratte heng" trass i at dette er eit lag som vi antakelegvis vil sjå att i alle sektorar.

ObsID: 252472

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.01.2021 kl. 13:00

841 moh

MartinB (***)

Tester

ECTN11@40cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -8 °C 1 m/s fra NØ ↙ Sol

Snøprofil

10 cm F PP, 30 cm 1F RG, 10 cm 4F DH, 5 cm K RG, 20 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen 75 cm

ObsID: 252382

Hardanger / Kvinnherad

Snø

26.01.2021 kl. 16:29

770 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Vest
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Tester

ECTX God Kjapptest mot nord og nordvest på 750 moh og ein ECT på ca 850 moh. Stabilt og fint.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Observerte ikkje nemnte skredproblem i dag. Grov i nord-nordvest mtp at innmeldt skred i helga løsna i denne sektoren. Fant ikkje skredproblemet på 800+ moh. Om ein legg godvilje til så kunne eg kanskje sjå restar etter skredproblemet over skarelaget, men uansett ikkje potensiale i det der eg var i dag - der var det brote ned. Vil anta at det over 900 moh framleis kan vere inntakt då mildvêret som tok knekken på det lågare nede strekte seg opp til ca denne høgda.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 10% skyer Klarvær. Ein del skodde tidleg ettermiddag, men klarna opp. Kaldt og klart.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Redigere obs i kveld.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hadde relativt god utsikt til både nord og nordvestlige, vestlige, austlege brattheng opp til ca 900 moh. Såg ingen aktivitet i dei i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen har tilsynelatande stabilisert seg godt. Skredfaren er primært knytt opp til vedvarende svake lag nede i snødekket. Disse er vanskeligere å løyse ut, men skreda kan til gjengjeld verta store - stor konsekvens. Ver ekstra obs der snødekket er tynnare då det vil vere lettare å trigge skred her. Før helga så fall det nedbør som regn opp til ca 900 moh. Det er kaldt og klart i dag og det er meldt same vêrtype i perioden vi går inn i. Snødekket under 900 moh er småfuktig og den store temp.gradienten kan føre til at vi får på ny utvikling i eksisterande dekke. Greit å følgje med på. Varslet faregrad er riktig Flott at skredproblemet kjem tydeleg fram i tekstvarselet!

ObsID: 251997

Hardanger / Kvinnherad

Snø

26.01.2021 kl. 11:18

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 2 m/s 95% skyer Meir skya vêrtype i dag samanlikna med i går. Litt mildare. Nedbør som snø; 2-3 cm, men variasjon mtp kor nedbørsfelta kjem inn.

Notater

Notat til ObsID: 251754 - observasjon av skred meldt inn 24.01 kl.12.23. Uvisst kva det svake laget skredet gjekk ut på då eg ikkje har fått sjekka det, men bruddkant på 70 cm samsvarer med min tidlegare observasjon av kantkorn/rim i same sektor og område på ca same høgda. Eg har ikkje høyrt at dette skredet er utløyst av skiløpar, så då er det truleg naturleg utløyst. Det er ikkje uvanleg at det går skred inne i bollen, midt i biletet av skredet, samt utover på høgresida, men det er SÆRS sjeldan heile sida går ut. Dette er eit lite obs obs! på at forholda er krevjande! Eg vil anta at skredproblemet finnes i fleire sektorar, kanskje i alle. Oppmodar om å dere forsiktig der snødekket er tynnare, der kor djupareliggnade svake lag lettare kan påvirkast. Eg går ein liten Obstur i ettermiddag, men rekker ikkje opp til området kor skredet gjekk, men prøver å sjekke ut tilsvarande skredproblem i nabofjella på ca 8-900 moh.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm D, 30 cm 1F RG/DF 1 mm/1 mm D-M, 25 cm 1F DFdc/RG 1 mm/1 mm D-M, 20 cm 1F DF 1 mm D-M, 15 cm P-K/F- MF/IF 1 mm M Mogleg sterkt avrunda kantkorn øvst i dette laget, men ingen potens i det slik det er no på denne høgda. -11,1 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 95 cm Nordvest vendt side - ca 20 grader bratt.

ObsID: 251917

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org