Snøskredvarsel for Hardanger fredag 08.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Flak som ligger over vedvarende svake lag vil ikke stabilisere seg. Drønn og skytende sprekker er typiske faretegn

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stabilt vær gir ingen endring i skredfaren. En skiløper vil kunne løse ut middels store skred i utsatte heng. Særlig der flak ligger på overflaterim eller kantkorn. Dette kan også gi forhold for å fjernutløse skred.
Snødekket er preget av mye nedbør og vind i romjula. Dette har gitt fokksnø i leheng, mest mot nordvest. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller består av skare, i vindbeskyttet terreng finner man også løsere snø og flott skiføre. Vest for Folgefonna er det generelt lite snø og bare sporadisk skiføre under 1000 moh.
Klarvær og stor utstråling fra snødekket har de siste dagene gitt oppbyggende omvandling med overflaterim og kantkorndannelse. Tirsdag meldte observatør om rim som skredproblem. Det er tidligere observert nedføyket overflaterim i n-nv over 1000 moh vest i regionen. Det skal mye til å påvirke dette laget, men skred kan bli store. Utbredelsen er usikker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-21 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-20 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

07.01.2021 kl. 12:22

1094 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nord-nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Aust. Bilete teke frå 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ut Store Laurdal - sørover. Bilete teke frå 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Juklavasskruna, Juklavasstinden og Hestbotnpynten. Bilete teke frå ca 1100 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Melderskin - bilete teke frå ca 1100 moh. Nordvendt brattside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skoggrensa mot vest
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer Lik vêrtype siste tida. Kaldt og klart. Ein skybanke på veg inn frå vest i morgontimane.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er knytt til ulike vedvarandre svake lag. Rimet som har danna seg gjennom den siste perioden har i enkelte himmelretninger føyka ned. Ver obs på lokale variasjoner, men mest aktuelt mot sør-vest-vest-nord. Det er også svake lag nede i snødekket, men det skal mykje til for å trigge dette. Endring frå laurdag av. Nedbør som snø over 3-400 moh i kombinasjon med vind vil auke skredfaren. Rimet som ligg vil føyke ned. Aktuelt mot nord og tilgrensande sektor - nordvest. Bakken er frosen - nysnø vil mest truleg legge seg fint oppå attfrosen bakke. Kanskje vi får senke snøgrensa litt :) Synes det er fornuftig mtp regionen som heilheit.

Notater

Obs stemmer. Lokale forskjeller. Redigerer obs i kveld

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Nb. Dette er det ferskeste laget. Nedføyka rim/nysnø. Str 1-2 skred. Det er ikkje veldig aktuelt der eg var i dag, men eg ser at vinden har jobba med snødekket enkelte plasser. Tilsynelatande ein del lokale variasjoner mtp terrenget.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV over 900 moh Nedsnødd og avrunda FC/SH. Må studere nøye for å finne det. Gir ikkje utslag i LBT/CT, men laga over er særs kompakte og bærande. Mogleg enklere å bryte ut der dekket er tynt. Str 2 og 3 kan nok løsne, men d skal mykje til. Dette er det gamle laget, som var meldt inn sist helg - nede i dekket.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lik overflate som siste tid. Øvste del av dekket er dekka av 2-3 cm rim/kantkorn. 10 cm nysnø under. Enkelte plasser kor vinden har lagt opp små flak fokksnøflak, men av liten betydning her lokalt kor eg var i dag. Det er nok variasjon for regionen mtp innmeldt skredproblem. Meir snø i nordvest og nord. Samanhengande skiføre frå ca 700 moh, men det er mange steiner som ligg like under overflata. Ned mot skogen består snødekket av kant/beger mot bakken, smelt/frys skare og tilsvarande overflate som resten av terrenget. Det er litt meir snø i indre del av regionen, men framleis relativt lite snø totalt sett.

Tester

CTN God Fekk ikkje utslag mot nord på ca 1100 moh. Tok ikkje test der fokksnøflak var danna då det var så lite, men mest truleg ville det gitt dårleg stabilitet, men lokalt ikkje meir enn str. 1 skred - mest truleg er str. 2 representativt for regionen når det gjeld det skredproblemtet.

Snøprofil

2 cm F SHsu/FCsf 4 mm D Hele laget Ikkje kritisk før det snør/føykar ned. Det har gjort det enkelte plasser., 10 cm F PP 2 mm D, 50 cm 1F- RGsr 0 mm D Det er nok mange forskjellige lag av både vindpartikler, men også innslag av delvis nedbrutt nysnø. Særs godt sintra. Varierande tjukkelse avhengig av kor du er. Der eg var var det relativt tjukt lag., 2 cm 4F FCxr/SHxr 3 mm D Hele laget Eldre lag av avrunda FC/SH. Særs vanskeleg å trigge, men moglegvis enklare jo tynnare snødekke. Q1/Q2 brudd når eg provoserer det nok., 30 cm 1F RG 1 mm D, 50 cm K/I IFil D -18,5 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -8,7 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5,5 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 100 cm

ObsID: 247918

Hardanger / SAUDA

Snø

06.01.2021 kl. 13:43

910 moh

erlska (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  erlska Kommentar:  Lag med Fokksnø løsner lett

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard

ObsID: 247779

Hardanger / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

06.01.2021 kl. 13:37

997 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). utfra meldinger på varsom.no, og egne vurderinger. EV134 Vågsli - Baklia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 247750

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 14:02

1104 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kantkorn v bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mindre utviklede kantkorn ca @10 cm.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skavler mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot nord.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 12 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ganske fersk fokksnø i vestlig sektor. Akkurat her var fokksnøflaket hardt, men det virker som om disse flakene har liten utbredelse. Tilgrensende flak er mykere. Kun lokalt skytende sprekkdannelse ved hard provokasjon. Observerer noen skavlbrudd etter pålagring og overlast ved siste vindtransport, men av begrenset mengde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 10 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skavler med skredrester i underkant. Sett flere av disse i området, så det er nok litt typisk overlast fra pålagring.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Avblåst og tynt snødekke på toppene og ryggene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Observasjonsstedet. Sidelastet fokksnø. Gravde to snøprofiler. En der fokksnøen ikke var tilstede.

Skredaktivitet

5. jan. 18-24 (+01:00) Skavl Naturlig utløst V Bittesmå skavlbrudd mot vest pga overlast. Bare småblokker.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Nydelig!

Skredfarevurdering

2 Moderat Opp til 7-800 moh er det enda lite snø og tynt snødekke uten farlig lagdeling slik jeg observerer i områdene jeg har vært i siste dager. Så endrer det seg fort. Spesielt i nordlig sektor pågår det en rekrystallisering/fasettering både i overflaten og også kantkorndannelse nedi snødekket (og ved bakken enkelte steder). Har inntrykk av at prosessen finnes med stor utbredelse grunnet skarp temperaturgradient over lengre tid. Sjelden kost på disse kanter. Kjekt med litt «nye» kornformer i lupa. Ingen tester eller observasjoner i løpet av flere skiturer de siste dagene vitner om at dannelsen av kantkort i snødekket har gitt særlig ustabile forhold enda. Lite tegn til bruddforplantning både ved kjapptester, skikutt og ECT. Utviklingen går fort og når de svake lagene får enda noen dager på seg så kan situasjonen plutselig være at man har både flak, svakt lag med utbredelse og evne til å gå til brudd over større område. Man skal være obs på det som skjer med snødekket slik det ligger nå, og om det kan gi noe økende fare inn mot helg. Neste utviklingstrekk som kanskje øker faren enda mer er dersom rekrystalliseringen med 10cm fasettert snø i overflaten mange steder i fjellet blir pålagret nysnø fra lørdag og utover. Da kan vi få det som vil være en svært sjelden kombinasjon i her på sørvestlandet. Så lenge vi ikke får betydelig vind eller mildvær over 800 moh FØR snøen legger seg over så kan vi få en skarp situasjon som kan vedvare en stund. Varslet faregrad er riktig Fokksnø i høyden som varslet bekreftes. Svake lag flere steder i snødekket kan bekreftes. Stor tempgradient som driver kantingen. Det er også overflatefasettering som gir fint skiføre.

Notater

Se egen snøprofil nr 2 fra samme sted lagt inn som egen observasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 800 moh Dette skredproblemet omfatter svakt lag av kantkorn i snødekket rundt 8-900 moh. Lenger oppe altså v 1000 moh ser det ut som om det er overflaterim som er i omdanning til mer kant og utgjør det svake laget. Det sammenfattes til at det finnes svakt lag i snødekket, men med litt usikker utbredelse, øvre utbredelse og de sørøstlige himmelretninger som ikke er undersøkt så nøye mtp dette problemet.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er svært variabelt. Fra hardt og «ubrukelig» nederst, men med greit skiføre og fin tørrsnø i overflaten fra 7-800 moh. Herfra er det et belte med den fineste kjøresnøen opp til ca 1000 moh der det er noe mer vindtegn på utsatte steder, spesielt preget av terrengstyrte vinder. Tydelig at dalføre, trange passasjer etc har aksellerert vinden og flyttet mer på snø i noen områder enn der terrenget ikke styrer vinden så kraftiv. Erosjonssiden viser godt, men det har antakelig ikke vært særlig mye snø tilgjengelig for transport for i vestlig sektor er det ikke utbredt fokksnødannelse, men i hovedsak skavler som gjør seg gjeldene. Faktisk så kan det se ut som om sidelastingen i nordlig sektor har gitt de tykkeste snømektighetene/flakene - samtidig som man også her finner de potensielt svake lagene.

Tester

LBT@40cmQ3 Brudd på bakken. Velutviklede kantkorn 2mm, men tykt lag m noe is gjør at LBT ga utslag ved stor belastning. Fikk vha shovelshear et brudd midt i blokka @15 cm på noen litt mindre utvikla kantkorn.

Snøprofil

10 cm 4F 0 mm, 0,5 cm F FC 1 mm, 15 cm 1F/P- RG/PPco 0 mm/1 mm, 10 cm P MFcr 1 mm D, 5 cm F/K- PPco/IF 2 mm D Øvre del Kantkorndannelse som spiser gammal is nederst mot bakken. -12 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 35 cm

ObsID: 247583

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 13:00

1107 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  ECTN. Men ved lett spadebrekk forplantet bruddet seg @10 cm. Fikk en følelse av at det ligger og vipper og med videre utvikling av det svake laget så kan det bli en fremtidig ECTP.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Det svake laget. Ser ut som FCsf for meg.

Tester

CTE4@10cmQ1 Dårlig Sammen med ECT-test litt tvetydig. Liten tilleggsbelastning i begge tester, men ikke evne til bruddforplantning. Rimer godt med mangel på faretegn som skytende sprekker og drønn i snødekket. Kan og vil trolig utvikles med mulighet for en mer betent situasjon.

ECTN5@10cmQ1 Middels En rufsete Q1, jevn men ikke glatt bruddflate. Derav ikke bruddforplantning i testen.

Snøprofil

9,5 cm 1F/4F RG 0 mm D, 0,5 cm F FCsf 1 mm Hele laget, 40 cm 1F/P RG 0 mm D, 7,5 cm P-K MFpc 1 mm, 15 cm P RG 0 mm, 15 cm K MFpc/PPco -12,3 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil fem meter øst for snøprofil registrert i hovedobs. Måtte opprette ny observasjon for å få registrere snøprofil nr to.

ObsID: 247673

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 12:44

1086 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Observasjonen er en bekreftelse av forrige observason. Det er begrenset med snøtransport fra øst til vest, men likevel nok til å lage begrensede fokksnø lag mot vestlig sektor.

ObsID: 247563

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 12:25

1060 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Tydelig spor etter at vinden har transportert noe snø fra øst mot vest fra 850 meter og oppover.

ObsID: 247554

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 11:57

924 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Delvis bærende fokksnø. Vindtegn fra NØ mot SV. Muligens gårsdagens vind som tok øverst i dalen her.

Snødekke

ObsID: 247548

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 10:48

614 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 247528

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org