Snøskredvarsel for Hardanger fredag 18.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Høge temperaturar og regn aukar fara for våte skred. Fokksnøflak i høgda kan også påverkast først på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Auka temperaturar, nedbør og vind vil påverke snødekket. Tidleg på dagen kan det dannast ustabile fokksnøflak over mildværsgrensa, men på kvelden er det mildt til fjelltopphøgde. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred. Kantkornlag finnast nokre stadar i snødekket, men ligg truleg så djupt at det ikkje vil bli påverka.
Det er generelt lite snø i regionen, og snøgrensa er ca. 600 moh i indre strøk og høgare i ytre strøk. Snøoverflata består av fuktig snø under mildværsgrensa, som var på ca. 1100 moh torsdag. Over mildværsgrensa er det hard vindpåverka snø.
I Røldal er det observert kantkornlag Det ble observert kantkornlag over skare djupt i snødekket. Laget er tydelig i mellom 900 og 1100 moh, men det er usikkert om det har større utbreiing, og det er vanskeleg å påverke.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

17.12.2020 kl. 11:33

1008 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt, skodde, snø/sludd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Synker nedi 20-25 cm. Fuktig snø på ca 1000 moh.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det avrunda kantkornlaget som gjekk i brudd er fuktig - kunne lage gode snøballer av det.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Krystallplata står bak laget der blokka kollapsa.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Forplanta seg på slag nr. 22
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Blokka etter at eg har lagt den ned.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Under 1100 mog. Øvste 15-20 cm av snødekket særs fuktig - lugga voldsomt.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 850 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig nysnø opp til ca 1100 moh. Tørrere over denne høgda. Varierande total snødjupne; 30-150 cm. Mest snø i le mot vest-nordvest. Tynt snødekket på konvekser; nysnø ligg oppå gjennomfukta snø/skare avhengig av høgde. Lågare snøgrense i indre del rundt Røldal enn ytre rundt Rosendal. 15+ nysnø tilgjengeleg for vindtransport, men under 1100 moh er denne fuktig og vanskelegare å flytte på.

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det siste døgnet har temperaturen variert litt. Det kom ein del regn relativt høgt opp i går - til ca 1000-1100 moh. Litt kjøligere i føremiddag, torsdag. Det har nok vore litt vind, men det har ikkje vore nevneverdig stor vindtransport. Generelt ein del ubunden snø i terrenget - sjå under snødekke.

Tester

ECTP22@61cmQ1 God Går i brudd i gammelt kantkorn. Kram og fuktige Krystaller

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø, men den har stabilisert seg relativt bra. Ver likevel obs høgare i terrenget i innmeldte sektor. Vedvarende svakt lag over 1000 moh, truleg mest potent mot NV og N. Fare for våte skred, både laussnø og flak - avhengig av mildversgrense. Det har vore ein del regn relativt høgt til fjells. Det er litt kjøligere luft i skrivande stund, men tempen skal igjen opp i morgon og laurdag. Det vil truleg gi skredproblem i form av våte laussnøskred/flakskred - avhengig av kva høgde og lagdeling som er aktuell. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 1000 moh Legger det inn, men usikker på utbredelse. Spekulering, men det kan vere meir potent høgare oppe i terrenget og i leformasjoner mot nord. Over 1100 moh. Lågare nede og spes. der snødekket er tynt så har mildværet runda laget godt. Grov ein kjapp profil på 1100+ moh med tynnere snødekket mot sør. Var ikkje markert i like tydeleg grad der som mot vest. Meir eller mindre gjennomfukta. Det er vel heller ikkje urimeleg at det kan lausne str. 3 skred med dette skredproblemet, om det er potent nok i høgda mot NV-N. Mogleg vi får ein indikasjon på det no når det er meldt mildvêr høgt til fjells og følgjeleg meir last på snødekket.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh Eg får ikkje utslag i test, men når eg bryt blokka ut deler den seg i det nedføyka nysnølaget. Men gode vêrforhold for hurtig stab. Det kan hende dette laget er meir potent høgare til fjells, der mildvêret ikkje har fått stabilisert snødekket i like stor grad. Det er vel heller ikkje urimeleg at det kan lausne str. 3 skred på dette, om det er tilfellet.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt så vanskelig å sei noko om skredaktivitet, men prøvde å observere - kunne ikkje sjå noko då.

Notater

Redigerer obs når heime

Snøprofil

13 cm F PP 2 mm M-W, 15 cm 1F DF/RG 1 mm D-M, 5 cm 4F-1F DF 1 mm D-M, 28 cm 1F RGsr 0 mm D-M, 2 cm 4F FCxr 2 mm M Hele laget, 13 cm K MF/MFcr M -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm Bak konveks - vestvendt. Ca 20 graders helling der profil vart gravd.

ObsID: 245230

Hardanger / Kvinnherad

Snø

15.12.2020 kl. 09:28

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Toppen til høgre i biletet; Malmangernuten 890 moh. Nysnøgrensa går betraktelig høgare i ytre del enn i indre del.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  www.roldal.com Kommentar:  Nedre trekk i Røldal skisenter - ligg på ca 691 moh. Til samanlikning med bilete frå Rosedal.

Snødekke

Vær

Yr 8,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Mykje vind i går, Litt regn, spesielt mot kvelden. Snø i indre del, rundt Røldal, frå ca 600 moh og opp. Tilsynelatande relativt fuktig snø. I ytre del har det regna opp til ca 1000-1100 moh.

ObsID: 245006

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org