Snøskredvarsel for Hardanger fredag 27.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

26.11.2020 kl. 10:09

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite snø under 1000 moh i ytre del av regionen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot vest, nordvest. Bilete teke på om lag 600 moh. Var eit drys av snø her tidlegare i veka, men det tok mildvêret knekken på.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Innover Nordlieggen. Tynt snødekke. Bilete teke på om lag 850 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot aust. Fjellområdet med Melderskin, Omnatind, Bjørndalstindane med fleire. Det er snø, men snødekket er tynt. Mange oppstikkande steiner. Det har nok samla seg litt snø i leformasjoner som følgje av kombinasjon av snø og vind under siste snøfall. Det trengs meir snø for at at det skal bli skikkeleg skiføre.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra NV ↘ 70% skyer Kaldere vertype enn dei siste dagane som har vore prega av mildvêr og regn høgt til fjells. Klarner gradvis opp utover føremiddagen i dag, torsdag. Nord-nordvestleg trekk fører kaldere luftmasser innover regionen.

Snødekke

3 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 800 moh Skare Lite snø under 1000 moh i ytre del av regionen. Snøgrensa ligg lågare i indre del, rundt Røldal. Før mildveret slo inn låg det 50 cm tørrsnø på 1200-1300 moh. Denne er truleg heilt til delvis gjennomfukta og gjenfrosen. Det har kome nokre cm nysnø i natt som har lagt seg oppå. Det er varierande kor mykje nysnø som fall mtp indre/ytre del. Det ligg ein del snø i høgda, men det er framleis tynt - lokale variasjoner for regionen. Mange oppstikkande steiner som ein bør ver obs på.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

26. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Det er generelt tynt snødekke, og ein må relativt høgt til fjells for å finne farbar snø. Ein del variasjon for regionen, indre/ytre del. Snødekket er nok gjenfrose som følgje av regn etter siste snøfall. Usikker på kva høgde mildvêrsgrensa gjekk. Det har kome litt nysnø oppå dette igjen. Klarvêr i dag, i natt og i morgon kan gi grobotn for rim/kant utvikling. Der dette legger seg ugunstig til kan det bety problem om det ikkje kjem vêr som tek knekken på det. Der det kan bli eit problem må det sjølvsagt ver tilstades tilstrekkeleg med snø/underlag for at det skal bli eit problem. Eg har ikkje heilt oversikt over regionen per i dag, men snødekket er nok prega av av mildvêret som slo inn denne veka. Det har nok vore gjennomfukta relativt høgt til fjells. Etter det har det kome nokre cm tørrsnø oppå, varierande mengde avhengig av kor nedbøren kom inn og kor mykje som har falle. Det kan hende det i leformasjoner, høgt til fjells har samla seg meir snø.

ObsID: 242915

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org