Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 30.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

30.11.2019 kl. 11:13

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Fjellet i midten av biletet er 1307 moh. Lite snø å finne.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 800 moh For ytre del av regionen er det lite snø før ein når om lag 1000 moh. Frå 1000 moh og opp til om lag 1200 moh er det litt meir, men generelt relativt tynt snødekke - aukar med høgda. Mogleg det litt meir snø i leformasjoner. Det er tilsynelatande meir snø i indre del av regionen (Røldal), og nysnøgrensa ligg lågare her, men ein må framleis relativt høgt opp for å finne tilstrekkeleg med snø for at det skal utgjere ein fare. Eg observerte mykje rim for nokre veker sidan (ned til ca 700 moh), men om denne har blåst vekk eller snøa ned i høgda veit eg ikkje per no. For ytre del av regionen så smelta det truleg vekk - iallfall opp til om lag 1000 moh.

Vær

Ikke nedbør 3,4 °C 1 m/s fra N ↓ Registrerer -2,5 grader på vêrstasjon på ca 700 moh. 3,1 m/s frå N.

Notater

Pga sjukdom kjem eg meg truleg ikkje ut i felt før på måndag, 02. desember. Sjå ellers obs frå tilgrensande regionar for relevante obs.

ObsID: 199967

Hardanger / Odda / Hardanger

Snø

30.11.2019 kl. 11:00

1253 moh

LNswat (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  LNswat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Rim på mykt underlag Veldig variert. Fra skaret til 40cm vindtransportert løssnø.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra V → 20% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Problematikken er overalt hvor det befinner seg større mengder vindtransportert snø.

Notater

Generelt varierende forhold. På teststedet var det større mengder vindtransportert snø. Ca 5 cm nysnø på toppen. Øverste lager blir lett påvirket.

Tester

ECTP16@7cmQ3 God

ECTP12@8cmQ2 God

ECTP4@4cmQ2 Middels

ECTP8@10cmQ2 Middels

ECTP6@10cmQ1 Dårlig

ECTP12@13cmQ1 Dårlig

Snøprofil

6 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 199992

Hardanger / Ulvik

Snø

30.11.2019 kl. 10:49

1318 moh

Martin Sann (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Yr -8 °C 8 m/s fra NV ↘ Mye vind over natten

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Ukjent

Skredhendelse

30. nov 10:50 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1325 moh og sluttet på 1325 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 70 cm høy og 25 m bred bruddkant Leområder Forholdsvis stort skred utløst av person på fjellski. Terreng var tilsynelatende jevnt, men vi gikk ut mot vindtransportert snø som løste ut ved belastning fra fremste person. Ingen personer ble med i skredet. Mye vind over natten hadde trolig transportert og fokket en skavl.

ObsID: 200046

Hardanger / SAUDA

Snø

29.11.2019 kl. 12:23

1019 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Underside av blokka. Rufsete brudd i kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kollaps i fuktige kantkorn i bunn av søyle. Tilsynelatende god binding mot bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Tykkere fokksnøflak noe lavere enn testgropa. Varierer fra 1-10 cm tykkelse, men oppå løsere underlag.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot vest, hengretning NØ og Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lagdeling og ulik hardhet. Tynt fokksnølag i toppen, ref profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Testgrop. Selektivt valg av lokasjon ift skredproblem.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Løs snø tilgjengelig for transport dersom mer vind i helga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke mye snø enda, og stor variasjon i tykkelse på snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Primærproblem per nå virker å være fokksnøflak over tykkere lag nysnø/relativt ubunden snø. Flakene finnes i det jeg vil definere som isolerte heng og soner. Vinden har tatt kraftigere der terrenget har aksellerert vinden, og der observerte jeg også tykkere fokksnøflak som løsnet lett ved belastning (håndtest). I høyden var vinden roligere, så det varierte fra moderat snøfokk i mellomhøyde til liten og ikke snøfokk høyere opp. Vindstyrke antatt fra 2-5 m/s. Værmeldingen for Sauda skisenter og området viser kuldegrader gjennom helga og fortsatt en del vind fra nordvest. Det finnes fremdeles snø som kan flyttes på over 800 moh, noe som kan forsterke tilstedeværelsen av fokksnø. Stabiliseringen i snødekket vil skje gradvis, men trolig først uti neste uke når en mildere værtype er ventet. Da kan det også en del mer snø i høyfjellet, noe som vil få vinteren mer "i gang".

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har vært en del vind fra vestlig-nordvestlig retning i observasjonsområdet. Mulig at vinden i observasjonsområdet noe preget av terrenget, og sånn sett ikke representerer riktig bilde for fjellområdene i Sauda som helhet. Østlig sektor anses likevel som mest utsatt som følge av siste døgns vind. Vindretning i høyden bekreftes av vindmåling på Elvershei i Røldal.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflaten varierer mellom erodert/hard overflate/ - antas å være nedpå gammel smelteskare, til myk lett bundet snø som kan transporteres, til blyanthard fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer Tilskyende utover dagen etter en klar og flott formiddag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent over 1000 moh Loggfører kort det som oppfattes som noen reverserte kantkorn nede ved bakken. De gir kjapt utslag/kollaps på CT, men har en formening om at forplantningsevnen er svært begrenset da mildværet har tatt brodden av problemet for en stund. Kulde i helgen kan sette gang på kantingen igjen da det er tynt snødekke og fukt til stede. Verd å følge med på.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 900 moh Tykkere lag fokksnø lavere og bak terrengformer der vinden har tatt hardere. Veldig variabel tykkelse på fokksnø. 1-10 cm i observasjonsområdet.

Notater

Tester

CTE4@40cmQ3 Middels Rundede kantkorn mot bakken som kollapser tidlig i ct test, men oppfattes likevel ikke kritisk per i dag.

CTE1@1cmQ2 Dårlig Tynt lag fokksnø over nysnø. Bryter lett og jevnt (men ikke glatt) i leheng som dette.

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F MF 1 mm/0 mm M, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm M, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm M -6,1 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 48 cm 1 test knyttet til snøprofilen Svært variabel tykkelse på snødekket i fjellet.

ObsID: 199904

Hardanger / SAUDA

Snø

29.11.2019 kl. 10:42

873 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Testheng n/nø vendt

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Leheng

ObsID: 199820

Hardanger / SAUDA

Snø

29.11.2019 kl. 09:58

705 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke v 600 moh. Økende oppover mot Vardanuten og Ravnafjell t.h.

Snødekke

ObsID: 199806

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org