Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 09.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte, solutsatte fjellsider.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nattefrost og vind frå nord vil kjøle ned og tørke ut snødekket, men i soleksponerte fjellsider vil ein i løpet av dagen kunne forvente mindre våte laussnøskred. Vekslande temperatur med klårveir og utstråling som gir nattefrost og høge temperaturar om dagen virkar stabiliserande for snødekket, og gir ein gradvis overgang til grovkorna snø.
Det har vore høge temperaturar i fjellet siste dagane, men synkande temperatur har no gjort overflata hard i høgda. Det er litt mjukare snø i soleksponerte fjellsider ut over dagen. Den eldre snøen er i hovudsak varmepåvirka og stabilisert. Toppar og ryggar er avblåst. Det er tynt snødekke/bart under ca 1000 moh og generelt lite snø for årstida.
Det er observert fleire mindre naturleg utløyste våte laussnøskred i soleksponerte bratte fjellsider.
Det er lite snø i kjente skredbaner ved Sørfjorden.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

09.04.2019 kl. 07:09

85 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Laurdalstind og Andersfjell. Lite snø i disse sidene, men betraktelig meir snø i i baksidene mot nord og nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå ein tur på laurdag. Utsyn mot Bjørndalstindane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Nordaustvendt side. Ein del snø trass i at det er mindre snø enn vanleg. Dette er på ca 600 moh. Meir snø her enn i sørvestlig eksposisjon på same høgde.

Snødekke

Snødekket er hardt på natta og morgonen, men mjuknar opp utover dagen. Det løsner ein del våte laussnøskred i solsidene etter kvart som sola får stått på. Typisk str. 1 skred.

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 0 m/s Klarvêr siste dagane. Låge temperaturar om natta - ca 0,5 grader på 85 moh. Leser at Røldal melder om -7 grader i morgon-timane, tysdag.

Notater

Generelt mindre snø enn kva som er normalt for datoen, men det er framleis bra med snø i nordvendte sider, og spesielt over ca 800 moh - litt avhengig av kor du bevegar deg i regionen.

ObsID: 190419

Hardanger / SAUDA

Snø

07.04.2019 kl. 15:45

1359 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Skredhendelse

7. apr 13:48 (+02:00) 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Over 0 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 190265

Hardanger / SAUDA

Snø

06.04.2019 kl. 20:39

1410 moh

Olaf Årthun. (**)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig stort skred gått inne på østsiden av inste tinden

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Under 0 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 190264

Hardanger / ODDA

Snø

06.04.2019 kl. 11:13

1349 moh

Cabronfoil (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cabronfoil Kommentar:  Naturlig utløst
ObsID: 190098

Hardanger / ODDA

Snø

06.04.2019 kl. 11:01

1190 moh

Cabronfoil (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cabronfoil
ObsID: 190095

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org