Snøskredvarsel for Hardanger søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Fokksnø kan ha lagt seg på eit svakt lag av kantkorn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolege værforhold gjer at fokksnøflaka hardnar til og blir meir bærande. Fokksnøflaka kviler enkelte stader på svake lause lag av kantkorn som kan løysast ut av skiløpar. Kantkornutviklinga i overflata gjer at mjukare snø blir stadig mjukare, og kan flyttast av vind dersom vindauke. Kantkornutviklinga gjev over tid ei generell svekking av det eldre snødekket.
Kaldt og tørt vær med hard vind frå S og SA har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjukare snø. Opp til skoggrensa er det lausare snø. Høgare til fjells er snøen meir prega av vinden, mykje hard fokksnø og det er lite laus snø tilgjengeleg for vind.
Det er observert glatte brot i kantkorn over skarelag, men det er vurdert at det skal stor tilleggslast til for å påvirke.
Fredag er det observert hard vind men lite vindtransport.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / ULVIK

Snø

03.02.2019 kl. 15:11

910 moh

Bjaoey (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 m/s

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179029

Hardanger / SAUDA

Snø

03.02.2019 kl. 14:44

981 moh

ØyvindG (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Høyt og tydelig drønn i snøen ved nødkjøring i løssnø.

ObsID: 179117

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

03.02.2019 kl. 09:19

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvêr på morgonen. Nokre få mm på bilruta.

ObsID: 178956

Hardanger / Omnatjørnane

Snø

02.02.2019 kl. 08:42

1086 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ikkje mykje snø i vest-nordvest like over tregrensa. Om lag 700 moh. Kantkorn ved bakken under skare og vindpakka hard snø øvst.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  CTP#12@90cm. Det er også sjiktoverganger i fokksnøen, men bindingane er tilsynelatande gode. Hard overflate.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 16 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Blokka gjekk ut på skaren.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kantkorn ved bakken. Særs tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det flaker seg i overgangen mellom skog og fjell. Laus ubunden snø under snøgrensa via oppflaking til hard vindpakka snø over.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Skarejern var fint å ha. Det seier vel det meste. Hard vindpakka snø med innslag av skare i leformasjoner mot vest/nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Vinden har jobba godt i høgda. Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Byrjande rimdanning nede i dalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 12 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddflata er ujamn.
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Noko dårleg bilete, men byrjande kantkorn i snøprofil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot Melderskin. Trass i sterk vind er det moderate skavler som er bygd opp mot nord frå topplatået på Melderskin. Ein ser også at det har samla seg ein del snø i lesidene mot nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ingen teikn til nyleg skredaktivitet i brattsidene mot nord/nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot toppen av Omnatind. Relativt lite snø, hardt og avblåse. Enkelte lommer med snø i leformasjoner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er litt vanskeleg å sei om skredfaren ligg på ein sterk FG1 eller litt svak FG2. I det området er var i i dag, skal det tilsynelatande mykje til for at det skal løsne skred, både når det gjeld fokksnø og kantkorn. Eg vil anta at utviklinga av kantkorn har kome lenger i indre deler av regionen då det har vore stabilt kaldere der, noko som vil føre til potensielt større problem knytt til kantkorn. Ein skal likevel vere obs i ytre del av regionen også, spesielt der snødekket er tynnare. Fokksnøen har tiilsynelatande stabilisert seg godt her i området, men som nemnt er det overganger i disse laga og som kan "triggast" der overliggende fokksnø er mjukare. Utfordringa knytt til fokksnø er lokalisert til leformasjoner mot (sørvest...), vest, nordvest og nordlig sektor. Fokksnøen vil fortsette å stabilisere seg dei neste dagane. Ein kan vere obs på at det kan gå føre seg rimdanning i overflata. Observerte rim i overflata i dag, men det var nede i dalen der det er fuktigere luft. Men Varslet faregrad er riktig Eg vurderer FG2 som fornuftig heile regionen sett under eitt. Sjå forklaring over.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Det har vore kaldt og klart i natt. -2 på om lag 90 moh og om lag -9 på 1000 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 90 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket hard Tørr Varierande snødekkehardheit. Ein del. Ubunden snø under og ved tregrensa. Vindpakka hard over. På ryggene er og i aust-søraustvendte sider er det avblåse slik at skaren er framme. Det er også særs varierande snødjupne; 10 cm - 160 cm i leformasjoner.

Tester

CTM12@85cmQ3 God Det er god stabilitet i leformasjonen eg var i, men ein skal vere obs der overliggende fokksnølag er tynnare. Der kan kantkorna ha kome lenger i utviklinga si.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Eg set høgde frå 800 moh og oppover, men dagens tur syner at det er kantkorn også under denne høgda, men då under skarelag mot bakken. Temp.gradienten og vêret som er meldt vil gi gode vekstvilkår for vidare fasettering, spesielt der snødekket er tynnare.

Notater

Komplett profil kjem i ettermiddag/kveld.

Skredaktivitet

2. feb. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V, NV. Over 800 moh Observerte nokre eldre og små flakskred, str. 1. Det er iallefall 24 timar sidan dei har gått, mogleg meir. Mogleg det var mindre skavler som har løsna. Skredmassene var dekka av vindtransportert snø. Eg hadde god utsikt til brattare terreng i tilsvarande eksposisjon, men eg såg ingen teikn til snøskredaktivitet der. Det fortel meg at fokksnøen har stabilisert seg godt.

Snøprofil

85 cm P RGsr 0 mm/0 mm D Det er overganger i fokksnøen, men det går ikkje til brudd trass i at person hoppar på søyla utan ski. Hard vindpakka overflate., 4 cm 4F/1F MF/FC 1 mm/3 mm D Skarelag Går i brudd over underliggande skarelag. Byrjande kantkorndanning., 51 cm K/I IF/MFcl 0 mm/0 mm D Tjukt islag/skarelag øvst, men med litt lausare parti nedover mot bakken. Tendenserar til knivhardt i enkelte parti, men generelt kan det sjåast på som eit samanhengande islag til bakken. Det stammar frå det milde perioden vi hadde i byrjinga av januar. Betong. -11 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178852

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

01.02.2019 kl. 17:25

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ikkje ekstreme mengder snø, nei...

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Det har blese friskt siste døgn, spesielt i høgda. Det har likevel vore lite snøfokk å sjå i dag. Dette fordi snøen som kom tidlegare alt er transportert inn i leformasjoner mot vest - nordaust. Det er truleg rimeleg avblese ned til skare eller hard vindpakka snø.

Notater

Tek ein tur opp i høgda i helga for å studere fokksnøen, samt sjå etter kantkorn og rim.

ObsID: 178732

Hardanger / SAUDA

Snø

01.02.2019 kl. 12:39

965 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat På høyfjellet - over 700 moh har vinden tatt hardt i flere runder nå. Det er ikke mye snø tilgjengelig for transport lengre, og fokksnøen ligger i harde flak i isolerte områder av ulik størrelse. Stadig mer mildværsskare er oppe i dagen - ref. snøprofil fra i dag der skaren er øverste lag. Forholdene virker stabile, og generelt inntrykk er at det må stor tilleggsbelastning om man skal ha sjans å påvirke noe som helst i dette området. Vindtegn tyder på at denne delen av regionen har blitt påvirket av vind fra flere retninger. Fokksnøen er litt preget av dette og finnes i flere le-sektorer. Greit med den utsatte sektor som er varslet - kanskje S-sektor bør inn i kakediagrammet igjen? Manglet snøsaga og fikk ikke gjort skikkelig stabilitetstest i leheng med fokksnø. Ser ikke at det ligger an til den store utviklingen før vi får påfyll av snø. VI får følge med på videre kanting rundt de øvre skarelagene. Varslet faregrad er riktig Greit å holde på en svak fg2. Virker nesten stabilt nok til å tendere mot fg 1 i denne delen av regionen. Kan dog være mer komplekse forhold knyttet til fokksnø i indre, og høyereliggende deler av regionen som gjør at 2 er fornuftig å holde.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Svært avblåst over 7-800 moh. Mye mildværsskare fra regnværet drøyt to uker tilbake. Siste snøfall er transportert bort av sterk vind. Harde fokksnøpartier med sastrugier i overflaten.

Snøprofil

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/2 mm D Rimlag Kantkorn under overliggende skare. Ikke så utviklet som lavere i terrenget. Virker som om fasetteringen har vært kraftigere i beltet 550moh til ca 750 moh - der kornstørrelsen er noe større., 24 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF/RGxf 0 mm/0 mm, 8 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 100 cm P MF 0 mm/0 mm Det gamle gjennomfuktede snødekket fra rundt nyttårstider. Bombe solid bunnpakke. -6,4 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm

ObsID: 178698

Hardanger / Rosendal

Snø

31.01.2019 kl. 16:18

84 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 3 °C 16 m/s fra Ø ← 100% skyer Litt varierande vindretning med ein del lokale effektar, men stort sett frå aust - søraust. Tendensar også frå nordaustleg retning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har gått føre seg moderat til kraftig snøfokk i heile formiddag. Vinden har tatt godt både nede i bygda, men også på toppane. Det har vore mykje vind i den siste veka og snødekket har vore prega av det. Den sterke vinden, med kuling i kasta, har likevel transportert ein del snø.

ObsID: 178585

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 12:57

408 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Seljestad (800moh) kl 12:57 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 178544

Hardanger / SAUDA

Snø

31.01.2019 kl. 12:46

913 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Notater

Kommer tilbake med snøprofil og test i morgen!

ObsID: 178540

Hardanger / Glugganuten

Snø

31.01.2019 kl. 12:26

1167 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  På 600 moh ved Mogelii er det om lag 30 cm snø som kom i siste snøkast. Vanskelig skiføre i denne lia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Svært avblåst og isete på Glugganuten etter kraftig vind dei siste dagar frå aust. Byrjande sastrugi
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Bilete tatt frå Glugganuten retning trolltunga.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Rasteplate markerer overgang mellom ny og gammal snøpakke. ECT gjekk til brudd på det 22 slaget, losna på laget med kantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunkt over Odda
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunkt langs Sørfjorden

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste dagar har det vore kraftig vind i fjellet med vind fra sør-søraust. Dette har flytta fokksnø inn i nord-nordvestleg sektor. Det er observert snøfokk over kvamskogen og på fjelltoppane i Hardanger. Snødekket over tregensa framstår som ujevnt fordelt med avblåst på ryggar og toppar og innblåst i dalar og forsenkningar i terrenget. Det er mest snø i fjellsider som vender mot nordvest. Fokksnøen framstår som seig og utan spenningar. Fokksnøen held på å verte spist opp av kulden med begynnade utvikling av kantkorn. Ingen resultat i testheng, ingen ferske skred observert. Ved overgangen ny/gammal snøpakke er det eit lag med kantkorn. Dette laget bryt med stor tilleggsbelastning og bryddkvaliteten er svært dårleg. Kantkornlaget er vanskelig å påvirke grunna det er eit tjukt lag med blyant hard fokksnø over. Ut frå responsen i snødekket er faregrad 2 mest treffane i utsatt sektor i nordvest over 800 moh. Det er meldt liten forandring i vèret dei kommande dagar. Dette tilseier at skredfaren vert vedvarande eller svakt minkande Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Det byrja å snøa lett frå kl 12.00. kl 16.00 var det kome om lag 2-3 cm. Vind frå sør-søraust på Glugganuten

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket ber tydleg preg av kraftig vind dei siste dagar. I skogen er snøen laus og fin. Ved tregrensa og oppover merker ein gradvis at vinden har tatt meir og meir. Over tregrensa og på dei høgaste toppane er det byrjande sastrugi. På ryggar og haugar er det heilt avblåst og sønen er blåst inn i søkk og dalar i terrenget. Det er forholdsvis lite snø for årstida. På 900 moh. er det i snitt om lag 1 meter med snø i terrenget

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh I overgangen mellom ny og gammal snøpakke er det eit lag med kantkorn, omlag 2mm store. Får bruddforplanting på dette laget ved ECT men svært ujevnt bruddflate Q3. Skal mykje til å påvirke dette laget då overliggjande fokksnø er blyant hard.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Hadde god sikt på byrjinga av dagen før det tetta til på toppane mot ettermiddagen. Observerte ingen ferske skred i løpet av dagen.

ObsID: 178532

Hardanger / SAUDA

Snø

31.01.2019 kl. 12:10

913 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Sørover ut Saudafjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Sukkeraktig konsistens...

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen i seg selv virker rimelig stabil. Det har gått mange dager sidn siste snøfall og snøen flyttet mest på seg ifbm vind sist helg. Evt svake sjikt i fokksnøen har fått tid til å stabilisere seg. Det var 4 plussgrader ved fjorden i går og antakelig gunstig temp for stabilisering/sintring i fokksnøen ganske langt til fjells. Men som observert er der ny pålagring på gang i vestlig sektor i høyden (1000moh+ ?) Dette bør påpekes spesifikt for morgendagens varsel. Som sekundærproblem har vi kantkorn nær overflaten. Men opplever ikke dette som prekært akkurat i dag - men heller i tiden som kommer dersom kulden videreutvikler det, og vi får et overliggende flak. Bør i høyden vurderes sammen med den pågående pålagringen av fokksnø. Kommer til en fg 2 i matrisen selv også. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel virker greit og balansert i forhold til hvordan situasjonen oppleves.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 11 m/s fra Ø ← 100% skyer

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten veksler veldig med alt fra gammel mildværsskare framme på kuler og rygger. Vindpakket myk snø i skogen fra 450moh og opp til 600 moh. Fra 600 moh varierer fokksnøen fra knallhard og sastrugiformet, til hard, men lokalt oppsprekkende rundt skia - gjerne i ytterkantene av fokksnøflakene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sitter på Hovlandsnuten og ser over på de høyere fjellene på øst og nordøst for Saudafjorden. Det er kraftig snøfokk rundt toppene på 12-1500moh. Vinden blir progressivt kraftigere med høyden og utfra råket på toppene å dømme er det nok kuling styrke på vinden i høyden. Vindretning fra øst, pålagring i vestlig sektor. Muligens mest i nordvestvendt heng.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Legger inn dette som et potensielt skredproblem, ref innsendt observasjon tidligere på turen. Det er kantkorndannelse/fasettering i overflaten å observere flere steder og i ulik høyde. Som skrevet er det ingen fare der det ikke er flak over, men noen steder i ytterkant av fokksnøflakene virker det som om skiløper kan tråkke ut flak som løsner i kantkorna. Det er riktig å ha med i varselet slik det er per i dag, som et sekundært problem.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178537

Hardanger / SAUDA

Snø

31.01.2019 kl. 11:14

694 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Litt ujevn fasettering, men noen korn har tydelig kanting og striper i seg.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kantkorn/fasettering i overflaten. Det to uker gamle regnskaren, som er oppe i dagen der vinden har erodert bort overliggende snøfall, er nå i ferd med å bli «spist» opp av kulden. Fortsatt kulde vil kunne utvikle dette. Må vies oppmerksomhet ved nysnø over. Usikkert om dette per i dag har stor utbredelse under den vindtransporterte snøen. Men noen steder må det antas at dette utgjør et svakt lag med fokksnøen som flak.

ObsID: 178523

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.