Snøskredvarsel for Hardanger søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det fines også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fredagens fokksnøflak vil fortsatt kunne være ustabile noen steder og det vil fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut skred opp til str 2 i heng med ferske flakdannelser. Litt vind og snø vil også kunne danne noen ustabile nysnøflak på utsatte plasser som inn mot renner, bak rygger ol. I de høyeste områdene bør man være oppmerksom på svakt lag av kantkorn i forbindelse med tynt snødekke.
I lavlandet er snødekket i stor grad påvirket av varme og fuktighet. I høyden har det vært tidvis svært kraftig vind slik at snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Rygger og konvekser er mange steder avblåst ned til hard skare og det kan ligge mye snø av varierende fasthet i leformasjoner.
Lørdag det observert vedvarende svakt lag av kantkorn langs bakken på 1100 moh. Tidligere beskrevet svakt lag av kantkorn ved bakken har vært utsatt for varme og fuktighet siste uken og det er grunn til å anta at dette er ødelagt opp til 1000 moh.
Observatør meldte torsdag om nysnøgrense på 500 moh og 15 cm siste døgn. Fredag ble det meldt om stedvis kraftig snøfokk i fjellet.
2 - 7 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-9 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / ODDA

Snø

14.12.2019 kl. 13:14

1095 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kantkorn/beger ved bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kantkorn som ligg mot bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Korna dryssa ut når eg strauk votten mot det.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot nord-aust.

Skredfarevurdering

2 Moderat Primærproblem er knytt til nedføyka svakt lag av nysnø. Det har vore pålagring i nord-nordvestlege heng i går, i natt og i dag tidleg, så nye fokksnøflak har nok danna seg i disse himmelretningene. Eldre flak av fokksnø har nok stabilisert seg relativt bra. Det er elles verdt å merke seg at det er kantkorn ved bakken på ca 1000-1100 moh og oppover. Det er tendensar til overliggende skare, samt vindpakka sjikt som vil beskytte dette laget, men ver obs der snødekket er tynnare. Det foregår framleis vindtransport i fjellet, men noko mindre enn det siste døgeret. Eg vil anta at det vil vere fare for nye flak av fokksnø i vest til nordvestlige leformasjoner trass i at det byrjar nok å verte relativt vindpakka. Dette vil stabilisere seg dei neste dagane då det er meldt mindre vind. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP18@54cmQ2 Middels Går i brudd i kantkorn/beger ved bakken. Overliggende fokksnø går ikkje i brudd ved test.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har blåst kraftig frå sør-aust/aust gjennom gårsdagen, i natt og delvis i morgontimane i dag. Vinden har løya noko utover føremiddagen.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I går og antakeligvis i natt var det kraftig snøfokk. Vurderer det som moderat no. Overflata er frå vindpakka hard til mjuk/hard. Det er også varierande kor mykje snø det er i terrenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herja av vinden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Varierande kor vinden tek. Sterkare vind i morgontimane. Det har roa seg utover dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Eg finner nedføyka nysnø, samt sjiktoverganger i fokksnøen, men får det ikkje til å gå i brudd ved ECT. Går i brudd ved at eg bryter blokka ut med spaden.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Eg vil anta at det finnes i dei fleste himmelretningar over ca 1100 moh. Mogleg den grensa går høgare i ytre del av regionen.

Notater

Kantkorn ved bakken over 1100 moh. Full obs kjem i kveld.

Snøprofil

26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm D-M Tendenserar til ein del is i dette laget. , 5 cm F-4F DH 0 mm/1 mm D Skarelag -3,5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 45 cm, -0,8 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202055

Hardanger / SAUDA

Snø

13.12.2019 kl. 10:12

1044 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten i venstre bildekant, Kufonndalen midt i.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ravnafjell

Vær

Ikke nedbør fra Ø ← 100% skyer På både Vardanuten og Ravnafjell ses det tydelig snøfokk rundt topper og rygger. Ser fra avstand ut som det er vind med østlig retning. Ikke helt presist å anslå gjennom kikkert, men sånn cirka...

ObsID: 201888

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org