Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 13.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Våte flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøen er våt, men kan midlertidig stabiliseres ved klarvær og påfrysing om morgenen. Faregraden vurderes uendret. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng, spesielt der sola tar. Våt og tung snø gjør at selv små skred kan få alvorlig konsekvens. Våte flakskred kan løsne naturlig på gamle vedvarende svake lag som aktiveres eller der vann samles over skarelag. Noen få store skred kan ikke utelukkes. Faren for glideskred og skavelbrudd opprettholdes og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er preget av våt snø etter siste dagers varme. Plussgrader til de høyeste toppene fra mandag gjør at fokksnøen i skyggesider gradvis har blitt våt. I solvendt terreng og under 1000 moh. er snødekket smelteomdannet tidligere. Snøgrensa stiger raskt, men det er stort sett skiføre fra 800 moh.
I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Det er observert en del våte løssnøskred og glideskred tirsdag.
Observasjoner onsdag forteller om våt snø med innslag av harde islag på 1400 moh. ved Røldal
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-4 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

12.05.2021 kl. 10:19

1375 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ca 1 meter tjukt dekke. Innslag av is nedover heile søyla. Kan fort verte veldig metta på vatn om det tinar fort.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs om du ferdes i- eller i nærleiken av bratte heng. Våte laussnøskred kan lausne naturleg. Snøen er tung så sjølv mindre skred kan gi stor konsekvens om du er i nærleiken av terrengfeller. Ver også obs på glideskred og skavlar. Onsdag har det vore overskya, men inn mot torsdag og fredag skal igjen sola komme fram, noko som vil forsterke skredproblemet. I helga skal det også komme noko nedbør. Eg fant ikkje kantkorn i dag, men det er markante betongharde islag nede i dekket. Om det kjem mykje nedbør/stor soloppvarming så kan fuktighet drenere ut langs disse laga/skape sørpelag som kan gi relativt store skred. Vi er nok framleis på ein fg2. Kan ikkje 100% utelukke omvandla kantkorn, men eg burde funne det der eg var i dag om d framleis er til stades. Lokalt, med været som er i dag så er vi på ein svak 2. Tendensar mot 1, men om sola kjem eller at det byrjar å regne så er vi nok framleis på 2. Kan ver obs på glideskred og skavler i høgda.

Notater

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mest trulig str 1, men mogleg str 2. Meir aktuelt om sola og/eller nedbør kjem. Kjem nok til å vere aktuelt ei stund. Er ein del masser som har gått ut i bratte heng, men ligg framleis ein del att.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Annet Fuktig Vekslende overflate. Stort sett blaut snø høgt til fjells. Tendensar til litt smelt-frys skare i høgda, men du bryter relativt lett gjennom, både med ski og til fots. Varierende mengde snø. Alt frå 40 cm til 2 meter tjukt innafor få meter. Ein del snø i leformasjonane. Det ligg snø ned til 700-800 moh enkelte plasser, men det er tynt og råte. Tilsynelatande smelteomvandla snø høgt til fjells. Isotermt snødekke der eg var i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 °C 9 m/s fra Ø ← 100% skyer Overskya vêrtype i dag. Konservere snødekket litt ifht under den værste solinnstrålinga/nedbøren. Mildværet som har prega regionen den siste tida har tært særs masse på snødekket!

Tester

CTN God Ingen utslag. For hard snø/is i øvre del av dekket til at det egentlig var poeng. Bøyde nesten spaden då eg spadde ut profilveggen.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk aktivitet, men er framleis tidleg på dag. Såg ein del eldre aktivitet- 12-24 t gamle. Observerte også ein del eldre skred som truleg gjekk ut under den siste regnvêrsperioden - ein del str. 3 skred på dette.

Snøprofil

2 cm 4F MF W, 3 cm P MFcr W, 6 cm 1F MF W, 34 cm P-K MF/IFic M-W Innslag av is. Kjennes vått ut, men er hardt som is., 5 cm I IF W, 9 cm K MF M-W Gammalt kantkornlag som er smelteomvandla og attfrose., 7 cm I IF, 25 cm 1F MF M-W Spor etter gammal kant oppunder overliggande islag, men 99% smelteomvandla her no. , 3 cm I IF 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm Profil mot nordvest. Smelteomvandla med innslag av betongharde islag. Eldre kantkorn er eliminert her. Ser spor etter dei, men dei er heilt avrunda og har ingen piff her, lokalt.

ObsID: 272114

Hardanger / Kvinnherad

Snø

11.05.2021 kl. 13:22

918 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Melderskin 1426 moh i midten. Tære godt på snøen no!
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Enkelte glideskred i bratte sva.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør 13 °C 11 m/s fra SV ↗ 50% skyer Varmt og fint. Ein del regn i går. Tære godt på resterende snø.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1500 moh

ObsID: 272015

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org