Snøskredvarsel for Hardanger mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Varme og sol gir auka fare for naturlig utløyste våte skred. Størst sjanse på ettermiddag og kveld

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme og sol vil gi snøsmelting og vassmetting i snødekket. Det gir sjanse for våte skred når vassmettinga er på det høgaste på ettermiddag og kveld. Snødekket er etterkvart ganske grovkorna, dette hjelper på dreneringa av smeltevatn, og vassmettinga blir mindre. Smelting og vassmetting gir forhold for glideskred, typisk ved sigesprekker. Det er mykje og store skavlar i fjellet, desse blir svekka i regnet og kan knekke og dra med seg snø i henga under.
Det meste av snødekket har no fått varme og framstår som grovkorna, men noko mindre omdanna i skyggesider i høgda. Nokre stader skare. Snøgrensa ligg på 500-700 moh. Det er mykje snø i regionen og det er store skavlar mot nord og aust.
Ein del skredaktivitet siste dagane i samband med oppvarming
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org