Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 27.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

27.11.2020 kl. 15:11

1391 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot ø og rv52
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Til høyre i bildet sees østvendte leområder som har nok snø til at man kan få noen svinger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mindre snø lenger øst i regionen. Her vises fjella i nærheten av sentrum.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Overflaterim på mykt underlag der det ligger snø. Det er egentlig for lite snø til å kjøre på ski. Over 1300 moh I skjerma østvendte leområder kan man imidlertid få til noen svinger i områder av litt str som har fylt seg opp med snø. Ellers er det skrint enda.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Tester

LBT@5cmQ2 I nedføyka lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s fra V → Kaldt og klart vintervær med litt vind fra vest. Temperaturen har gått opp og ned i det siste. Kaldt de siste par dager.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø i regionen enda. Man må høyt til fjells for å finne kjørbare leområder. Her vil imidlertid også skredproblem være. Slik jeg vurderer det i dag er snøen stabil I aktuelle områder. Jeg antar at overflaterim ikke blir noe problem da det ligger på mykt underlag, men må følges med på. Stor temp gradient I øvre del av snødekket vil sannsynligvis danne kantkorn. Må følges med på.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 4 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 3 cm F PP 4 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm Overflaterim på mykt underlag.

ObsID: 242991

Hallingdal / Hol

Snø

27.11.2020 kl. 11:34

1418 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-vendt heng som har samlet opp ca 1 meter med snø på snødekket som er igjen fra i fjor. Se Snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt i regionen lite snø, noe mer her vest i regionen og over 1200 moh. Sammenhengende snødekke bare i renner og søkk og heng mot Ø, som har samlet opp snø på vestavær. Lite dryss av løs nysnø her.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1200 moh Generelt lite sammenhengende snødekke, skredproblem har veldig begrenset utbredelse, begrenser seg til Ø-vendte heng som har samlet opp fokksnø. Det er flere dager siden siste påfyll av betydning, Virker bra stabilt her og.

Tester

ECTP2@25cmQ3 Middels Verst tenkelig sted med antydning til oppsprekking rundt skia. Brudd i sjikt med lausere snø under sprøtt skarelag. Rufsete brudd, virker nokså stabilt selv om det gikk lett i brudd ved test

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra V → 1% skyer Klarvær i går og i dag. Temperaturinversjon, minus 12-13 i dalen, nærmere null på fjellet.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Gode forhold for kantkorndannelse høgt i snødekket, så lenge det er relativt kaldt. Må til mere snø før skredfaren kan øke nevneverdig

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr, 3 cm 4F DF 1 mm D, 60 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F FC/MFcr Tynne skarelag og kantkorn over hardt snødekke fra sist vinter -9 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 242973

Hallingdal / Geilo

Snø

26.11.2020 kl. 09:05

1207 moh

Pos (Ukjent)

Skredaktivitet

ObsID: 242891

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.11.2020 kl. 13:35

1443 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Generelt avblåst og lite snø. Bildet er av en av sidene der det ligger mest snø under 1200
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Noe mer snø fra 1300 i leområder.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Ikke skiføre. Ca 20 cm ujevnt fordelt i terrenget. Enkelte lesider noe mer. Over 1300 større sammenhengende snøflate i le-områder. Skare under siste snøfall der det ligger snø av betydning

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Sludd 0,5 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Regn opp til 1100. Sludd og snø over dette. Snøen var kram på 1400

Skredfarevurdering

For lite snø til at det gir mening å vurdere skredfaregrad.

Skredaktivitet

25. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 242870

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org