Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 23.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Regn og varme gir fare for mindre våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket ventes generelt å ha tilpasset seg varme og regn siste tiden, men fortsatt kan det være mulig å løse ut små våte løssnøskred i enkelte bratte fjellsider. Temperaturen går gradvis ned utover dagen, slik at på de høyeste toppene kan snøoverflaten fryse til. Dette demper smelting og virker stabiliserende på snødekket.
Det er lite snø igjen i terrenget og man må stort sett over 1200 moh for å finne sammenhengende skiføre. Mest snø ligger i renner og søkk som vender mot nord og øst. Vest- og sørvendt terreng har usammenhengende skiføre. Observasjon fra Hemsedal mandag viser at snødekket er isotermt og består av smelteomvandlet snø som drenerer vann godt. Det er ikke observert lagdeling i snødekket.
Ingen skredaktivitet observert.
Siste tiden har det vært plussgrader hele døgnet helt til topps i regionen.
19 mm i døgnet, opp mot 31 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst.
5 °C til 11 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

20.05.2019 kl. 14:59

1496 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Peker mot sø, skyer kommer inn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord. Viser eldrevatn og Høgeloft.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v/SV. Det har smelta mye den siste uka. Usammenhengende snødekke på flater i høyfjellet også nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Ø/sø over. Kun forsenkninger som tidligere i vinter har fanga snø som har snø igjen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  En stor smeltepakke hele snødekke. Litt våtere snø i øvre del, sannsynligvis som resultat av regn for et par dager siden.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt. Snøen er uten lagdeling og tåler både varme og regn godt. Skavler ser ut til å skrumpe inn fremfor å falle ned, så jeg er ikke så bekymra for de heller. I nærheten av steiner og vegetasjon er snøen råtten slik at man kan falle igjennom, det kan være noe å være oppmerksom på. Der snøen ligger på glatt underlag og har rennende vann under kan det tenkes at snø vil bli ført ukontrollert med tyngdekraften, men sannsynligheten for at dette skal skje er liten. For de aller mest ivrige skikjørerne kan den snøen som nå er igjen bidra til gode opplevelser. En gradvis, ytterligere, stabilisering. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1200 moh Våt løssnø Våt Lite snø igjen. Renner og søkk/forsenkninger som vender øst og nordvendt har snø til å kjøre på ski i. Ellers bart eller svært lite / tynt og usammenhengende. Snødekket tålte regn natt til i går bra, ingen spesielle tegn til opphopning av vann. Snødekket har gjennomgått førefall og det finnes ikke ugunstig lagdeling igjen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke noe nytt observert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og eldrevatn.

Vær

Ikke nedbør 16 °C 4 m/s fra Ø ← 75% skyer Sommerlig i Dalen og på fjellet nå. Jevnt over mildt, ikke nattefrost. Jevn og trutt avsmelting.

ObsID: 195132

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org