Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 18.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og regn gir fare for mindre våte skred.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det minker med snø i regionen, og forholdene er generelt stabile. Litt nedbør som regn og fortsatt varm luft, gjør at bindinger i de øverste snølagene kan være svekket. Her vil det være mulig å løse ut små våte løsnøskred når dagen er på det varmeste. I høydenivåer hvor det har vært varmt i flere dager, vil snøen i hovedsak være stabil.
Det kom litt snø høyt til fjells i forrige uke, og etter dette har det vært opphold og gradvis varmere i lufta. Under ca. 1300 moh er snødekket i stor grad smelteomdanna. Mot de høyeste fjelltoppene er snøen fuktig/kram.
Fredag formiddag var det +8 °C i lufta og fortsatt stigende temperatur i Hemsedal skisenter (1344 moh). Det var ikke nattefrost der natt til torsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

17.05.2019 kl. 13:21

1279 moh

Karine (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Karine

Skredhendelse

17. mai 13:24 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 1413 moh Brattheng Utløste lite løsnøskred ned Råskaret

ObsID: 194900

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

17.05.2019 kl. 12:59

1318 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Sparsomt snødekke. Mye bart. Kun skiføre i nordlig sektor med unntak av enkelte leformasjoner i andre himmelretninger
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Typisk NØ sektor.

Vær

10 °C 5 m/s fra NØ ↙ 30% skyer Ingen nedbør i det siste. Varmt også på nattestid

Snødekke

Annet Våt Smelteomvandlet snø i hele dekket.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Enkelte solutløste små skred mulig.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1200 moh Kun i den sektoren det ligger snø av betydning

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194898

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

15.05.2019 kl. 14:45

1483 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot N og eldrevatn og Høgeloft.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest i høyfjellet. Fremdeles dekkende snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør. Nysnø ligger ganske jevnt fordelt, men smelter raskt nå der den ikke ligger på gammel snøoverflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Vær

Ikke nedbør 7 °C 4 m/s fra S ↑ 10% skyer

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1100 moh Våt løssnø Fuktig Overflatefuktigheten går gradvis fra våt ved 1100 til fuktig/kram på 1500. Lite snø i sørvendt terreng, men snø fra et par dager tilbake har lagt opp nysnø som smelter raskt der det ikke er gammel snø under. Gammel snø finnes mest i øst og nordvendt terreng og høyt til fjells i alle himmelretninger. Nysnø har bundet seg godt til gammel snøoverflate som har hard skare i toppen og ellers består av ulike smelteformer som har frosset sammen til et tykt lag uten åpenbare svake lag. Den gamle snøen vurderes også til å kunne drenere vann godt.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Skredproblemet er løssnø fra noen dager tilbake som vil kunne løse ut i brattheng, spesielt når solen står på. Skavler kan brekke. Skiføret er godt, spesielt i øst og nordvendte skjerma formasjoner. Stabilt fremover også. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 1100 moh Vil følge solas gang.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke noe observert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og eldrevatn.

ObsID: 194715

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.