Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren øker i solsidene utover dagen når nysnøen blir fuktig. Unngå bratte leområder med fersk fokksnø. Enkelte steder kan den ligge på svakt kantkornlag

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mange solsider har trolig rast ut de siste dagene, men skavler og våte skred på grunn av solinnstråling kan fortsatt løsne av seg selv i enkelte sider. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. En liten vindøkning om kvelden kan føre til at det dannes små, ferske fokksnøflak i nye leheng mot vest.
Det har vært perioder med snøbyger den siste uka, og før helgen kom det 10-30 cm nysnø som la seg over et solid skarelag etter mildvær i midten av april. Tidvis var det også kraftig vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i fokksnøflak av ulik hardhet. Vindutsatte steder er avblåst til skare.
I nærheten av Billefjord ble det i helgen observert et lag med små kantkorn mellom skare og fokksnøen fra den siste uka. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, og foreløpig er det ikke observert skred eller andre faretegn som knyttes til dette. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken, men det er svært vanskelig å påvirke dette nå.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-13 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.05.2021 kl. 23:02

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C E69 (0moh) kl 23:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271489

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

05.05.2021 kl. 21:54

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C 889 (0moh) kl 21:54 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Minkende skredfare neste døgn: Det tiner godt .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271488

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.05.2021 kl. 22:40

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C E69 (0moh) kl 22:40 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø å natte frost . Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271267

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

03.05.2021 kl. 15:10

370 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect brudd i fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Ujevnt fordelt snødekke. Mesteparten av nysnøen fra helga er flyttet inn i sørlige og østlige lesider. Snøoverflaten er stedvis våt i områder hvor solen får tak. Topper og rabber er bare. Mer snø I dal/renne-formasjoner. Ligger fortsatt mye snø I skavler I sørlige himmelretninger. Snøoverflaten er vindpakket og hard i de mest vindeksponerte områdene.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s 20% skyer Ingen nedbør siste døgn og sol fra skyfri himmel store deler av dagen. Minusgrader om natta.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å initiere brudd I fokksnøen, men forplantningsevnen er ikke god. Observerte små kantkorn mellom skare og nysnø på forrige tur, men klarte ikke å finne dette på denne turen. Utelukker ikke at dette fortsatt finnes. Skredproblem i fokksnøen er mest aktuelt i sørlige himmelretninger og kan enklere løses ut I heng som blir varmet opp av sola. Skaren under nyeste snøfall er knivhard og kantkorn lenger ned i snødekket er vanskelig å påvirke. Det kan gå små våte løssnøskred i heng som blir varmet av sola. Ingen drønn eller skytende sprekker observert. Fokksnøen vil stabilisere seg mer. Ikke forhold for videre oppbyggende omvandling fra onsdag. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Tester

ECTN12@27cmQ1 Middels Brudd I fokksnøen

LBT@26cmQ1 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst

Snøprofil

26 cm 1F RG M, 6 cm 4F/1F RG 1 mm/1 mm D-M, 26 cm K MF M -1,4 °C @ 0 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271152

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org