Snøskredvarsel for region Sør-Troms søndag 22.05.2022

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Det kan gå skred i bratte fjellsider med våt snø, og i enkelte delar av regionen kan det finnast vedvarande svake lag. Hald avstand til skavlar.

Skredfarevurdering

Skredfara vil variere gjennom døgnet og vere avhengig av kor mykje sol det blir. Skred kan vere lette å løyse ut eller gå av seg sjølv i bratte fjellsider der snøen er våt, og sannsynet er størst utover dagen der det er mest sol. Det er venta mest laussnøskred, men flakskred kan førekomme. Høgt til fjells kan det framleis finnast eldre vedvarande svake lag, og nye kan ha danna seg under snøen frå tidlegare i veka. Desse er truleg vanskeleg for ein person å påverke, men om skred går på slike lag kan dei bli store. Hald god avstand til skavlar.

Skredproblem

Våt snø (løssnøskred)

Skred kan løsne av seg selv i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3). Fjernutløsing er mulig.

Råd

Snødekkehistorikk

Det er i hovudsak eit vårleg snødekke, der snøoverflata består av smelteomvandla snø. Dei aller fleste stadar vil denne vere fuktig eller våt.

Rundt skare frå 23. april har det tidlegare utvikla seg kantkorn, og dette finst framleis nokre stadar. Laget er generelt vanskeleg å påverke, men andre skred og skavlbrot kan potensielt løyse ut skred. I tillegg har det vore tilhøve for danning av kantkorn under fokksnøen frå tidlegare i veka, men det er ikkje observert å ha skjedd.

Det har gått skred mange våte skred i regionen denne veka.

Fjellvær, 21.05.2022

2-5 mm nedbør i døgnet. Nedbør som regn. Bris fra sørvest. 2 °C til 9 °C på 700 moh. Skyet.

Fjellvær, 22.05.2022

0-3 mm nedbør i døgnet. Nedbør som regn. Bris fra sørvest. -1 °C til 9 °C på 700 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS