Fokus på Varsom, snøskred og kameratredning i skuteropplæringen

Publisert:

Alle som skal ta skuterlappen til vinteren må gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs. God turplanlegging, risikovurdering og kjennskap til snøskredfare skal forebygge ulykker. Det blir enda viktigere å kunne bruke varslene på Varsom.

Foto: Johannes Brye

 

Rekreasjonskjøring med snøskuter i fjellet vil i årene som kommer sannsynligvis øke i omfang etter at kommunene selv har fått mulighet til å etablere skuterløyper.

Snøskred er en av de største farene som skuterkjørere utsetter seg for på tur i skredterreng, en risiko som krever kunnskap og erfaring for å håndtere. 

Fra 1. juli i år kom endringer i læreplan for førerkort klasse S, "skuterlappen". Nytt er et syv timer obligatorisk sikkerhetskurs hvor elever skal lære seg å gjøre gode forberedelser før tur, og kunne gjøre gode vurderinger underveis for å unngå ulykker. De skal også kunne utføre nødvendige nødtiltak ved ulykker.

NVE vil denne vinteren utarbeide kurs- og informasjonsmateriell for de som kjører snøskuter. Innholdet er tilpasset mål i den nye læreplanen hvor nye skuterkjørere må kunne bruke skred- og isvarsel i turplanleggingen, gjenkjenne skredterreng, vurdere snøskredfaren underveis på tur og bruk av nødvendig sikkerhetsutstyr. 

Kurs og informasjonsmateriell tilpasset snøskuterkjørere vil være tilgjengelig på varsom.no under Snøskredskolen. Du kan allerede finne utkast til dette her.