Kursmateriell og film

Presentasjoner og kursmateriell

Presentasjonene oppdateres av og til. Det kan derfor være smart å laste ned siste versjon før du tar denne i bruk.

Alle presentasjonene legges ut med en NLOD-lisens. Det vil si at du kan bruke de som du vil, så lenge du krediterer Snøskredvarslingen i Norge. Les med om NLOD.

Snøskuter og kjøreopplæring førerkort klasse S

Snøskred i opplæring skuterlappen (pptx)
Kursmateriell for sjåføropplæring klasse s (snøskuter) tilpasset mål for ny læreplan førerkort klasse s av juli 2017

Snøskred og skuterkjøring (PDF)
Gode råd for deg som skal ut på snøskutertur i skredterreng.

Snøskred, skredvarsel og kameratredning (PDF)
Lærebok/oppslagsbok om snøskred, bruk av skredvarselet på varsom.no og kameratredning.

Diverse

Om Skredvarslinga i Norge (pptx)
Formål og organisering av snøskredvarslinga i Norge

Hvordan utarbeides snøskredvarslene (pptx)
Arbeidsgangen i utarbeidelse av snøskredvarsel, og om hva slags informasjon som blir innhentet og vurdert.

Skredfareskala og matrise (pptx)
Forklaring av innhald i Skredfareskala: hva slags faktorer er med på å bestemme faregrad

Snø (omvandling) og skred (pptx)
Grundig gjennomgang av snøomvandling, skredtyper og skreddanning

Tegn i terrenget (pptx)
Den beste og viktigste informasjonen vi kan få om snødekket er faretegn. Her får du en beskrivelse av og vurdering av de forskjellige faretegnene og hva som fører til at vi får faretegn.

Systematisk snødekkeundersøkelse (pptx)
Beskrivelse av et system for vurdering av snødekket. Hvordan skal du utifra dine observasjoner si noe om skredproblem og skredfare for et større område.

Snøomvandling mellom hovedklassene (pptx)
De mest vanlige og viktige snøtypene, og omvandling mellom disse.

Terrenget som faktor (pptx)
Om bratthet, terrengform, himmelretning, høydenivå, klimasone,

Snøskredvarslingens filmer på Youtube

Se spillelista vår på Youtube.

Emne: kantkorn

Emne: stabilitetstest

Emne: måle bratthet

Emne: terrengfeller

Emne: vedvarende svake lag

Gode råd fra H.K.H Kronprins Haakon

Emne: holde avstand i gruppa

Emne: gjenkjenne skredterreng

Emne: bunden snø/flak

Emne: terreng og skredvurdering

Emne: planlegg nedkjøringen / hold avstand

Emne: flakskred, se på snødekket

Emne: leområdet og vindtransportert snø

Emne: skavler og skavlbrudd

Emne: skog og snøskredfare

Emne: vær, værskifte og veivalg