Hopp til hovedinnhold

Vedvarende tørke på Sørlandet og Østlandet

Publisert: 17.06.2022

De siste dagers regn og snøsmeltingen i fjellet har bedret situasjonen lokalt, men det har ikke løst tørkeproblemet på Sør- og Østlandet.

Randselva ved Kistefos-museet, nedstrøm Randsfjorden – Foto: Hervé Colleuille 8. mai 2022.
Randselva ved Kistefoss-museet, nedstrøm Randsfjorden – Foto: Hervé Colleuille, NVE, 8. mai 2022.

- Grunnvannstanden er fortsatt svært lav og synkende i store deler av Sør- og Østlandet. Regnet de siste to ukene har bedret situasjonen noe på enkelte steder, der grunnvannet har fått litt påfyll. Sterk og vedvarende snøsmelting høyt til fjells har også bidratt til påfyll av vann i de store innsjøene på Østlandet, sier hydrolog og seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille.

Bedre situasjon i enkelte innsjøer på Østlandet

I enkelte innsjøer, som i Krøderen, har vannstanden steget betraktelig og har nå nådd normalt nivå for årstiden. Vannstanden i mange av de store innsjøene på Østlandet er derimot fortsatt lavere enn vanlig.

–  Vannstanden i Mjøsa har økt omtrent 1 m i løpet av de to siste ukene. Den ligger fredag 3. juni likevel cirka 1,5 m under normalt nivå for årstiden, og cirka 10 cm under såkalt «vanningsvannstand». Dette er nivået som kreves for at de fleste pumpeanlegg som henter vann til jordbruket fra Mjøsa kan benyttes. Nivået ventes å nås i løpet av lørdag 04. juni, sier Colleuille.

 Vannstanden i Randsfjorden, Sperillen og Tyrifjorden er svakt stigende, og ligger fredag 3. juni henholdsvis 1,8 m, 1,7 m, og 0,9 m under normalt nivå for årstiden.

Fortsatt synkende grunnvannstand flere steder

Spredt regn de siste dagene har ført til at grunnvannsituasjonen har forbedret seg enkelte steder, som på NVEs målestasjon Ås i Viken . På de fleste stedene har vannstanden imidlertid sunket de siste to ukene. Mange av NVEs grunnvannstasjoner i lavlandet østafjells og på Sørlandet viser fortsatt lav eller svært lav grunnvannstand for årstiden.

–  På målestasjonene i Lindesnes, Evje og Birkenes i Agder, samt Bø i Telemark har det aldri vært målt så lav grunnvannstand i starten av juni siden målingene der startet i 1980. På målestasjonen Kise i Nes på Hedmarken er grunnvannstanden også nær laveste målte verdi for denne tiden av året, siden målingene der startet i 1978, sier Colleuille.

Mulige utfordringer med vannforsyningen utover sommeren

På Østlandet er det svært lite snø igjen i fjellet nå i starten av juni. Begrenset bidrag fra snøsmelting, og lave grunnvannsnivåer i lavlandet fører til at det blir lite påfyll av vann til elver og innsjøer fremover. Dette vil kun bedres dersom det kommer mye nedbør fremover.

– NVE kom i slutten av april med en generell oppfordring til vannverkseiere og brønneiere om å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin på Sør- og Østlandet med tanke på forsyningsberedskap utover sommeren. Denne oppfordringen gjelder fortsatt, og spesielt for de som har opplevd problemer med vannforsyningen tidligere som for eksempel sommeren 2018. Tørken har allerede ført til negative konsekvenser for kraftproduksjon, jordbruk, båtferdsel og livet i vassdragene, sier Colleuille.

Les vår nyhetssak fra april om at tørken i Sør-Norge kan gi utfordringer.

Uvanlig tørt de siste tre månedene

Årsaken til tørken er den nedbørfattige vinteren og våren (figur 1) i år. Vårmånedene mars til mai kan beskrives som ekstremt tørre på Østlandet og i Agder. Begge regionene fikk ifølge Meteorologisk institutt (MET) rundt 60 prosent mindre nedbør enn normalt. Se METs nyhetssak Våren: Ekstremt tørr på Østlandet, våt i nord (met.no)

Ifølge dagens værprognoser for Sør- og Østlandet for de to kommende uker er det ventet lite nedbør og gradvis høyere temperaturer.

–  Det ventes en tørr pinse med litt stigende temperaturer på Sør- og Østlandet. Fra midten av neste uke ser det igjen ut til å bli en vekslende værtype med mulighet for nedbør i perioder, men varslene er usikre, sier Eldbjørg Moxnes, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Lite nedbør, kombinert med høyere temperatur vil føre til økende fordampning, og fortsatt synkende grunnvannstand. Prognosekartet for grunnvannstand (figur 2) for 10. juni viser en slik synkende trend for store deler av Sør-Norge øst for vannskillet.

Figur 2. Kartet viser hvor mye nedbør det har kommet i valgt måned sammenlignet med hva som er vanlig (1991-2020) for den aktuelle måneden. Kilde: senorge.no

Figur 1. Kartet viser hvor mye nedbør det har kommet i valgt måned sammenlignet med hva som er vanlig (1991-2020) for den aktuelle måneden. Kilde: senorge.no . - Klikk på bilder for større figur.

Figur 2. Kartene viser grunnvannstand sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell basert på værobservasjoner og -prognoser pr. 2. juni.2022. Kilde: senorge.no - Klikk på bilder for større figur.

Figur 2. Kartene viser grunnvannstand sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell basert på værobservasjoner og -prognoser pr. 2. juni.2022. Kilde: senorge.no - Klikk på bilder for større figur.

Kontakt

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657, hec@nve.no

Sjefingeniør Heidi A. Grønsten, tlf. 22959896, hagr@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21), tlf. 40 43 60 00 (ikke sms), flomvarsling@nve.no