Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Tørken på Vestlandet fortsetter

Publisert: 19.08.2021

Svært lite nedbør så langt i sommer har ført til synkende grunnvannstand, og svært liten vannføring i elver i Vestland fylke og i sørlige deler av Møre og Romsdal. Lite vann fører til utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og vannforsyning. NVE oppfordrer eiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.

Nausta i Naustdal i Sunnfjord kommune, Vestland fylke 18. august 2021. Foto: Anders Muldsvor, NVE

NVE oppfordrer vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen de neste ukene. Storforbrukere av vann med egen vannforsyning, bør vurdere forholdregler for å sikre vannforsyningen.

  • Hvis dagens værtype fortsetter utover august, uten nedbør av betydning, vil situasjonen forverres ytterligere. Flere vil kunne oppleve tørre brønner. Dette gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk, sier hydrogeolog og seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille
  • Vårt råd er derfor å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin. Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt å innføre sparetiltak og restriksjoner, tilføyer Hervé Colleuille.

Svært lavt grunnvannsnivå og liten vannføring i elver

Flere grunnvannstasjoner i Vestland og Møre og Romsdal har blant de laveste observerte grunnvannstander for denne tiden av året. Det lave grunnvannsnivået medfører mindre tilsig av vann til vassdragene, som igjen fører til at vannføringen i mange elver og bekker også er svært lav.

Som følge av mye regn forrige og denne uken er tørken stort sett over i Trøndelag og nord i Møre og Romsdal.

Utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og generell vannforsyning

Lite nedbør har tidligere ført til skogbrannfare i store deler av Vestland og Møre og Romsdal. Høye lufttemperaturer og lav vannføring kan skape problemer for fisk og annet dyre- og planteliv. Det ble derfor satt restriksjoner for å fiske i flere elver i løpet av sommeren.

Ifølge NVEs statistikk er også fyllingsgraden i reguleringsmagasinene på Vestlandet en del lavere enn medianen for de siste 20 årene.

  • I store deler av Vestlandet går vi inn i høsten med en lavere magasinfylling enn medianen for de siste 20 årene. I områder med lite mark- og grunnvann trengs noen dager eller uker med regn før det påvirker fyllingsgraden i magasinene, sier Fredrik Arnesen senioringeniør i NVE

Det er også rapportert i media om utfordringer med tomme gårdsbrønner i Vestland fylke.

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet, og å unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene og til andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget. Les mer om dette på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Venter fortsatt tørt vær de nærmeste ukene

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige sommeren så langt. Les mer om dette på https://www.varsom.no/nytt/statusrapporter-grunnvann/lavt-grunnvannsniva-og-liten-vannforing-i-deler-av-vestlandet-og-trondelag/

- Det meste tyder på at det blir tørre forhold på Vestland også ut august måned. Det ventes veldig lite nedbør og fortsatt relativt varmt vær, slik at situasjonen ikke vil bedre seg før starten av september, sier statsmeteorologen Vibeke Wauters Thyness fra Meteorologisk institutt.

Klikk her for større kart

Figur: Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 05. august, 19. august og 26. august (prognose). Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell (HBV). Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no