Hopp til hovedinnhold

NVE lanserer nye bratthet- og utløpskart for snøskredterreng i Norge

Publisert: 25.04.2024

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig lansert nye og forbedrede kart som viser snøskredterreng i Norge.

Kartene viser terreng som er så bratt at snøskred kan løsne, bratthetskartet, og terreng hvor snøskred kan treffe, utløpskartet. Kartene er et viktig verktøy for både planlegging og gjennomføringen av tur i, eller nært skredterreng, både for friluftsliv og yrkesaktive.

De nye kartene publiseres som en del av en kontinuerlig prosess der NVE jobber for å ha oppdaterte kart til enhver tid. De opprinnelige bratthetskartene ble først introdusert i 2014 og senere oppdatert i 2018. Da ble også utløpskart lansert.

Ny utløpsmodell for snøskred

«Utløpskartene med korte, middels og lange utløp har hatt noen utfordringer som vi ønsker å korrigere i en ny modell» sier Håvard Toft i NVE, som har laget de nye kartene.

Den nye versjonen av utløpskartene tar hensyn til faktorer som skogtetthet, noe som bidrar til mer realistiske utløpslengder. I svært tette skogområder så kan utløpene også forsvinne helt.

«I områder med tett skog vil skredene ha kortere utløp, mens i høyfjellet kan vi se noe lengre utløp som følge av en justering av modellen» forklarer Toft.

Toft forklarer videre at «hvis vi sammenlikner utløpskartene med tusenvis av skred som er kartlagt med satellitt, så er den nye versjonen betydelige bedre».

Kartdata for ferdsel

NVE presiserer at bratthet og utløpskartene i hovedsak er ment for ferdsel under normale skredforhold, og tar ikke høyde for sjeldne eller ekstreme skredsykluser. Statistisk sett kan vi si at over en lang tidsperiode vil halvparten av skred stoppe ved korte utløp, tre av fire skred ved middels utløp, og 19 av 20 skred vil stoppe innenfor lange utløp. Mer info om kartene finnes her.

Norge og Sveits er de eneste landene som tilbyr slike utløpskart for ferdsel i skredterreng. Tilbakemeldinger viser at slike kart er et uvurderlig verktøy for både myndigheter og publikum, da de bidrar til økt sikkerhet og bevissthet rundt skredfare.

«Et tips til brukerne av Varsom-appen som allerede har lastet ned kart for bruk utenfor dekning, er at de må oppdatere offline kartene før de drar på tur», avslutter Toft.