Hopp til hovedinnhold

Evaluering av snøskredvarslene under ekstremværet Ingunn i januar 2024

Publisert: 07.05.2024

Evalueringen fokuserer på fylkene Nordland, Troms og Finnmark for dagene som var omfattet av ekstremværet «Ingunn», altså onsdag 31.januar og torsdag 1.februar, og evaluerer hvor godt snøskredvarslene «traff».

Hovedkonklusjoner:

  • Ut fra tilgjengelige data gikk det færre skred enn forventet ut fra varslet faregrad.
  • Det er svært usikkert hvor mange og hvor store skred som gikk i fjellet der nedbøren kom som snø. Trolig gikk det flere skred i fjellet enn vi har detektert eller fått rapportert inn.
  • Satelittdata er per nå verdifull for å få en viss oversikt over skredaktivitet under visse forhold, men har store svakheter. Særlig er det et problem at tidsangivelsen på skred som detekteres er så usikker. I tillegg er det vanskelig å detektere skred som raskt føyker ned i situasjoner med mye nysnø og vind. Dette problemet forsterkes jo lenger intervallene mellom bildene er. Forhåpentligvis vil presisjonen bli bedre når det kommer en satellitt til og bildehyppigheten går opp.
  • Ut fra tilgjengelig informasjon og værvarsel var det riktig å varsle faregrad 4-stor, men i noen av regionene hadde det ikke vært feil å velge faregrad 3 med utropstegn.

Flere detaljer og andre læringspunkter kan du finne i rapporten