Vårflom i Troms og Finnmark

Publisert: 09.12.2021

Som følge av kraftig og vedvarende snøsmelting er vårflommen godt i gang i deler av Nord Norge. Flomvarselet er fredag oppjustert til oransje i deler av Troms og finnmark 04.-06. juni 2021

Målselv i Dividalen, Troms og Finnmark, 02. juni 2021. Foto: Turid Haugen/NVE, Regobs Varsom

Oppdatering Lørdag 05.06. kl. 11Lavere temperatur og mindre snøsmelting fører lørdag til synkende vannføring i de fleste vassdragene i Troms og Finnmark. Flomvarslet på oransje nivå er nedjustert til gult. Søndag 06.06. kl. 10: Vannføringen i elvene er synkende. Det er fortsatt høy vannføring i flere vassdrag, men under nivå for flom. Flomvarslet ble derfor nedgradert til grønt.

På grunn av stor og vedvarende snøsmelting er det vannføring på gult nivå i flere vassdrag i deler av Troms og Finnmark. Fortsatt stor snøsmelting vil føre til at vannføringen øker ytterligere utover fredag. Det ventes flom på oransje nivå i enkelte vassdrag, der det fortsatt ligger mye snø i nedbørsfeltet.

Fredag morgen ble derfor deler av flomvarselet for Troms og Finnmark oppjustert til oransje nivå. Varselet gjelder Lebesby, Porsanger, Måsøy, Hammerfest, Alta, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord Kommuner.

Kan føre til alvorlige skader

 – Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. NVE følger situasjonen tett, sier Tommy Skårholen, vakthavende hydrolog i NVE.

 – Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, tilføyer Tommy Skårholen

Som følge av snøsmeltingen er det i dag også fortsatt fare for jord-sørpe- og flomskredfare (gult nivå) langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

På grunn av døgnets temperaturvariasjoner er vannføring eller vannstand i elver ventet å være lavest cirka midt på dagen og høyest mot kvelden og natten.

Et utvalg av vannføringsgrafer fra utsatte vassdrag vises nederst på siden i flomvarslet. Du kan også følge med vannføring i nær sanntid på http://m.senorge.no/appmap.htm?p=flood

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. skredhendelser eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader. Sjekk våre råd på https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/slik-lager-vi-flom-og-jordskredvarsler/?ref=mainmenu