Vårflom i deler av Nord-Norge og Trøndelag

Publisert: 31.05.2022

Mildvær med høye temperaturer siste uken i mai satte fart på snøsmeltingen i den nordligste landsdelen og i indre deler av Trøndelag. Det er nå flom på oransje nivå i Altavassdraget, og på gult nivå i deler av Troms og Finnmark.

Flommen er i gang i Finnmark. Her nedstrøms NVEs vannføringsstasjon 230.1 Nordmannset på Nordkinnhalvøya. Foto:NVE, Turid Haugen.

Flom på oransje nivå i Altaelva

Lørdag 29. mai sendte NVE ut flomvarsel for Altaelva på oransje nivå som fortsatt er gjeldene. Oransje nivå er det nest høyeste varslingsnivået, og betyr at det ventes omfattende oversvømmelser og flom- og erosjonsskader på utsatte steder.

- En ny runde med høye temperaturer i Nord-Norge vil stedvis gi ny stigning i vannføringen der det fortsatt er  snøsmeltning. Flomvarslingen følger med på situasjonen og er i kontakt med Statkraft som regulerer Altavassdraget, sier Thomas Væringstad, flomvakt i NVE.

Vårflom også i deler av Trøndelag

NVE sendte ut et gult varsel for flom for indre deler av Trøndelag fra 25. mai gjeldene til og med 30. mai. Vedvarende snøsmelting, stedvis kombinert med noe nedbør, førte til flom i flere vassdrag. Flommen kulminert her i de fleste vassdragene rundt 27.-28. mai, og vannføringen er nå stabil eller minkende i dette området.

Fare for jord- og flomskred, og erosjon langs flomstore elver

Tirsdag 31. mai er det gult farevarsel for jord- og flomskred i deler av Finnmark og Troms. Stigende temperaturer de nærmeste dagene vil føre til fortsatt stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy i disse områdene. Dette gir økende fare for jord- og flomskred og utglidninger langs bekker og i skråninger, der snøen smelter.

- Vi fraråder folk å oppholde seg i bratte skråninger med løsmasser og i nærheten av elver og bekker med stor vannføring. Dette fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse jordskred, sier Graziella Devoli, jordskredvakt i NVE.

Råd for å redusere fare for flomskader

NVE oppfordrer både beredskapsapparatet lokalt og publikum generelt til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser.

Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier, som stikkrenner og kummer, for å sikre at vannet får fri passasje når snøsmelting og/eller regn er ventet . Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder slik som biler, campingvogner etc. langs elver og bekker.

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader

Se siste oppdaterte naturfarevarsler på Varsom.no.

Venstre: Norgeskart med vannføringsnivå i ulike vassdrag. Høyre: Norgeskart med aktive flomvarsler 31. mai. 2022

Vannføringsnivå i ulike vassdrag (venstre figur), og gjeldene flomvarsel den 31. mai 2022 (høyre figur). Kilde: Xgeo.no