Utsikter for vårflom pr. 25. mai 2022

Publisert: 27.05.2022

Østafjells er vårflommen over for de fleste vassdragene. I høyfjellet og på Vestlandet er det normale mengder snø, her gir kjøligere værutsikter nærmeste uke moderat smelting. Fra Trøndelag og nordover er snøsmeltingen godt i gang, i Trøndelag er flere elver allerede over flomtoppen.

Rester etter isgangen i Tanaelva. NVE på måleoppdrag for å få gode vårflom-data. Foto: Line Dale, NVE.

25. mai har store deler av Midt- og Nord-Norge stadig mer snø enn normalt for årstiden, selv om det i Trøndelag er bart under ca 400 moh, i Nordland under ca 250 moh, og i Troms og Finnmark under ca 100 moh.

Sannsynligheten for stor vårflom er i disse områdene litt over det normale i vassdrag der mye av nedbørfeltet ligger over snøgrensa. For Trøndelag, Troms og Finnmark ble det sendt ut gult flomvarsel for 25-29 mai. I flere av vassdragene i denne regionen er vannføringen nå på vei opp, andre elver ser ut til å være over vårflomtoppen. Varslet regn i de allerede våte områdene både til helgen og i begynnelsen av juni kan stedvis gi ny stigning, sier Sjur Kolberg, hydrolog og flomvarsler i NVE.  

Østafjells er det snøfritt under ca 1200 moh, mens Vestlandet og de vestlige fjellområdene i Sør-Norge har snømengder som normalt eller litt over. I siste del av mai går det mot en kjøligere værtype som vil redusere smeltingen i fjellet i Sør-Norge, og høytliggende vassdrag her kan ennå ha vårflomtoppen til gode.

– I områdene fra Trøndelag til Finnmark er det mer snø enn normalt, og her har vårflommen nå startet. Basert på snømengder og værvarsler 25. mai er det noe høyere sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i fjell- og innlandsvassdrag i disse regionene. Smeltingen er også i gang i høyfjellet i Sør-Norge, men her er det mer gjennomsnittlige snømengder, og utsikter til litt kjøligere vær fremover, sier Sjur Kolberg, hydrolog og flomvarsler i NVE.  

Under snøsmeltingen er det været sammen med hvor stor andel av nedbørfeltet som er snødekt som bestemmer hvor høyt vårflomtoppen når. Får vi høy varme mens hele nedbørfeltet ennå er snødekt kan vårflommen bli stor. Med moderat varme og lite regn får vi en normal vårflom, også der hvor snølaget er dypere enn vanlig. Mye regn kan gi stor vårflom selv om det er lite snø i nedbørfeltet. 

NVE følger med på snømengdene gjennom vinteren og våren, og publiserer vårflomutsikter fra tidlig i april til vårflommen er ferdig.

Les om hvordan vi beregner sannsynligheten for stor vårflom

Dette kan du gjøre for å redusere fare for flomskader 

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren. 

Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting og/eller regn. 

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader.  

Vi oppdaterer denne oversikten rundt 8. juni.

Kontakt

Anne Stavang (kl. 08-16): 98 02 29 68 anst@nve.no

Sjur Kolberg (kl. 08-16): 97 67 71 60 sak@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21): 40 43 60 00 (ikke sms)