Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Utsikter for vårflom pr. 10. mai 2022

Publisert: 13.05.2022

10. mai har deler av Midt- og Nord-Norge mer snø enn normalt for årstiden. Sannsynligheten for stor vårflom er i disse områdene litt større enn normalt, men som alltid er det været som avgjør. I Sør- og Midt-Norge antyder langtidsvarselet nå at smeltingen vil ta seg opp i andre halvdel av mai også i fjellet, mens våren lengre nord lar vente på seg. Lavlandet østafjells er så godt som snøfritt, mens Vestlandet og de vestlige fjellområdene i Sør-Norge har snømengder som normalt eller litt over.

Vårløsning i Valdres, 2021. Foto: Bjørn Emil Lytskjold

Omkring 10. mai er smeltingen ferdig under ca. 800 moh. på Øst- og Sørlandet, som også hadde mindre snø enn normalt. Fra Vest-Agder og nordover til Sogn er det normale snømengder eller litt mer, med snøgrense på 400-600 moh. Fra Møre og nordover er det mer snø enn normalt, med snøgrense fra 300-400 m i Midt-Norge til rundt 100 m i Troms og Finnmark. Les mer om snøforholdene i hele landet i nyhetssaken https://varsom.no/nyheter/snorapporter-fra-nve/snoforhold-per-10-mai-2022/

Det er kombinasjonen av snødekning og været under snøsmeltingen som bestemmer hvor høyt vårflomtoppen når. Får vi høy varme mens hele nedbørfeltet ennå er snødekt kan vårflommen bli stor. Blir det derimot en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, også der det er mer snø enn vanlig. Mye regn kan gi stor vårflom selv om det er lite snø i nedbørfeltet. 

– Basert på det vi vet om snømengdene i landet 10. mai er det litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i en del fjell- og innlandsvassdrag fra Nord-Vestlandet og nordover til og med Finnmark, sier Sjur Kolberg, hydrolog og flomvarsler i NVE.  

Vårflom fra indre og høyereliggende områder i Sør-Norge inntreffer som oftest i mai–juni. I elver som kommer fra lavereliggende områder i indre strøk kan vårflommen komme allerede i april, noen ganger også tidligere. I elver som kommer fra høyereliggende områder eller i nordlige deler av landet, kan det enkelte år bli juli måned før vårflommen er over.

NVE følger med på snømengdene gjennom vinteren og våren, og publiserer vårflomutsikter fra tidlig i april til vårflommen er ferdig.

Les om hvordan vi beregner sannsynligheten for stor vårflom

Dette kan du gjøre for å redusere fare for flomskader 

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren. 

Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting og/eller regn. 

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader.  

Vi oppdaterer denne oversikten mot slutten av mai.  

Kontakt

Anne Stavang (kl. 08-16): 98 02 29 68 anst@nve.no

Sjur Kolberg (kl. 08-16): 97 67 71 60 sak@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21): 40 43 60 00 (ikke sms)